Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen: meer dan helft private kaaimuren moet hersteld worden

Mechelen: meer dan helft private kaaimuren moet hersteld worden

© Stad Mechelen

Voor meer dan de helft van alle private kademuren in de Mechelse binnenstad wordt dringend herstel aangeraden. Dat blijkt uit de inspectie die De Vlaamse Waterweg nv eind maart liet uitvoeren. Om eigenaars te helpen in het herstel en onderhoud van hun kademuur organiseert de stad Mechelen algemene en individuele adviesmomenten en start de stad in het najaar met een participatietraject.

Eind maart werden alle kademuren van de Dijle in de Mechelse binnenstad geïnspecteerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv. In totaal zijn 94 private percelen en ongeveer 400 eigenaars gecontroleerd. Van elk perceel werd een rapport opgesteld dat de eigenaars begin mei ontvingen. Tijdens een algemene adviesavond op 31 mei werden de algemene resultaten en adviezen toegelicht aan de eigenaars.

Het rapport bevatte volgende onderdelen: overzichtsfoto en detailfoto’s kademuur, functionele vaststellingen, detailbeoordeling aan de hand van vastgelegde aandachtspunten, eventueel enkele bijzondere vaststellingen, risicobeoordeling van de situatie met globaal oordeel en kort advies voor herstel. Vooral de zone rond de waterlijn werd geïnspecteerd omdat dit de zone is waar de meeste schade voorkomt.

Beoordeling 

Van de 94 bestudeerde private percelen kreeg 11% een goede beoordeling (goed onderhoud en regelmatige controle aangeraden).

26% kreeg de beoordeling ‘Situatie is aanvaardbaar. Preventief onderhoud aangeraden’. 49% kreeg een slechte beoordeling (verbetering sterk aangeraden om erger te voorkomen). Voor 14% van de private kaaimuren is de situatie heel slecht (reeds kritieke schade en kan (snel) verder uitbreiden. Restauratie aangeraden).

De schade verloopt doorgaans volgens hetzelfde patroon. In een eerste fase worden de voegen aangetast door de weersomstandigheden (combinatie van neerslag en vorst) of bacteriën, schimmel- en plantengroei. Eens de voegen sterk verweerd zijn en loskomen, kunnen bakstenen makkelijk loskomen uit het metselwerk. Dit proces zet zich door tot er grote gaten ontstaan. In een laatste (extremere) fase kunnen gaten zelfs zo diep en groot worden dat de structuur van de kademuur in het gedrang komt.

Afhankelijk van hun rapport zullen eigenaars kleine of grote werken moeten uitvoeren. In vele gevallen zal de muur eerst schoongemaakt moeten worden en moeten verdwenen stenen en voegen opgevuld worden. Bij grote gaten in de kademuur zijn bijkomende stabiliteitsstudies en grote herstellingswerken nodig.

Participatietraject

Eigenaars kunnen individueel advies krijgen over hun rapport.

Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in het onderhoud en herstel van hun kademuur, organiseert de stad Mechelen tussen november 2018 en februari 2019 enkele workshops. Via die workshops krijgen stad en eigenaars een goed beeld van de verschillende stappen die ondernomen moeten worden en de drempels die daarbij ervaren worden. Door samen na te denken, wordt via die workshops een ondersteuningspakket op maat uitgewerkt. Alle eigenaars kunnen in het voorjaar van 2019 intekenen op één of meer onderdelen van dit ondersteuningspakket.

Publieke kademuren

Een belangrijke partner binnen dit project is De Vlaamse Waterweg nv, die ongeveer de helft van de kademuren van de Dijle in de binnenstad beheert. Dat zijn o.a. de kademuren aan de Vismarkt, Haverwerf, jachthaven en Winketkaai. Die werden eerder al geïnspecteerd. De Vlaamse Waterweg nv werkt aan een plan van aanpak om herstellingen aan de eigen kademuren uit te voeren.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vrachtwagenparking aan industriezone Tongeren-Oost

Vrachtwagenparking aan industriezone Tongeren-Oost

Er komt een nieuwe vrachtwagenparking aan het op- en afrittencomplex 32 van de E313 in Tongeren, net naast de industriezone Tongeren-Oost, aan de huidige carpoolparking. De nieuwe parking biedt plaats aan 44 vrachtwagens. Dat heeft Vlaams[…]

Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Ontwerpopdracht voor Park Brialmont in Berchem op komst

Sierbestrating uit cementvrij geopolymeerbeton

Sierbestrating uit cementvrij geopolymeerbeton

Kws-afscheider op maat voor rioolsanering in Mechelen

Kws-afscheider op maat voor rioolsanering in Mechelen

Meer artikels