Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen, Leuven en Oostende geselecteerd voor internationale ontwerpstudie

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Mechelen, Leuven en Oostende geselecteerd voor internationale ontwerpstudie

De stad Mechelen koestert grote verwachtingen van de Ragheno-site. (Foto: © Mechelen in beweging)

Het Vlaamse Departement Omgeving lanceert samen met twee Nederlandse partners een ontwerpstudie naar stedelijke verdichtingsmogelijkheden. Samen met Rotterdam, Amsterdam, Den Haag werden Mechelen, Leuven en Oostende geselecteerd voor de ontwerpstudie ‘stad x ruimte’ die wordt geleid door de TU Delft, het Nederlandse Centrum Ondergronds Bouwen, en het Departement Omgeving uit Vlaanderen.
Door de selectie van het Ragheno-project in Mechelen zal verder onderzoek gebeuren naar slimme en toekomstgerichte oplossingen voor ruimtelijke knelpunten op het gebied van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen. Mechelen wil de Ragheno-site laten uitgroeien tot dé stadswijk van de toekomst.
 
Het doel van de studie is om te verkennen hoe een herinrichting van stedelijke strategische locaties kan zorgen voor een hoger ruimtelijk rendement, meer leefomgevingskwaliteit en klimaatbestendigheid. In de ontwerpstudie wordt gezocht naar nieuwe denkrichtingen, patronen en oplossingen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik. Ook de ondergrondse ruimte wordt als volwaardige dimensie meegenomen tijdens het  het ontwerpend onderzoek.
 
Voor het project Ragheno werd een specifiek deelproject afgebakend waarbinnen onderzocht zal worden op welke manier een door de stad te realiseren gebouw aan het toekomstig park zowel naar invulling met functies als ontwerp, een strategische rol kan  opnemen in de nieuwe wijk.
 
“Wij zijn zeer tevreden dat we in dit onderzoekstraject kunnen stappen. Met de deelname aan dergelijke initiatieven zoeken we niet enkel naar slimme en duurzame oplossingen voor de ontwikkeling van de wijk, maar plaatsen we het ambitieuze project Ragheno als voorbeeld internationaal op de kaart. Dit ondersteunt volledig de ambities die we met het Ragheno willen waarmaken”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.

Masterplan

Met een oppervlakte van 55 ha zal het Ragheno-project de komende jaren het belangrijkste stadsontwikkelingsproject voor de stad Mechelen worden. De nieuwe woon- en werkwijk bevindt zich vlak naast het station en tussen de Leuvensesteenweg en de Vaart. De stad Mechelen maakt momenteel een masterplan op.
 
De ambities van het masterplan liggen hoog. Met een ruim aanbod aan wonen en werkplekken geënt op een nieuw stadspark van ongeveer 11 ha en de Vaart wordt een kwalitatieve invulling gegeven aan de vervuilde site. Op die manier zal het project Ragheno de groei van Mechelen zeer kwalitatief opvangen en wat betreft duurzaamheid een voorbeeld vormen voor andere steden.

Energie en waterconcept

Dit brengt ook een aantal uitdagingen mee die de stad via verschillende trajecten wil laten onderzoeken. Zo heeft Mechelen recent het team Ingenium-Opus25 en Sumaqua aangesteld voor de opmaak van een energie- en waterconcept voor de volledige wijk.
 
De stad wil op de Ragheno-site een inrichting van de waterhuishouding waar in de toekomst rekening wordt gehouden met verwachte uitdagingen zoals klimaatwijzigingen, droogte en piekneerslag. Belangrijke aandacht zal ook gaan naar het gebruik van data en slimme sturing van het watersysteem. De ontwikkeling van de Raghenowijk biedt ook zeer belangrijke kansen voor het duurzame warmteverhaal van Mechelen. Hierbij wordt nagegaan of er interessante warmtenettracés kunnen uitgezet worden voor Ragheno en de omliggende wijken. 

Leuven

Behalve het Mechelse Ragheno werden ook reeds projecten uit onder meer Rotterdam, Amsterdam, Leuven en Oostende geselecteerd. Leuven koos voor de omgeving van het Boudewijnstadion in de deelgemeente Kessel-Lo. Het gebied tussen de Diestsesteenweg en de Stadionlaan is een voorzieningencluster met vandaag een erg laag ruimtelijk rendement.
 
Als alles goed gaat rijdt er in de toekomst trambus op de Diestsesteenwegteenweg en dan wordt de halte aan de huidige tennisclub Iris een locatie voor knooppuntontwikkeling. Vanuit Regionet Leuven zijn hierrond al de eerste ontwerpmatige vingeroefeningen gebeurd. De tribune van het stadion heeft erfgoedwaarde, maar verschillende van de gebouwen en infrastructuur op de site zijn aan vernieuwing toe.
 
De dienst Gebouwen van de stad Leuven, die optreedt als bouwheer, vraagt naar een langetermijnvisie voor de volledige site om haar investeringen te kunnen plannen. Er moet een masterplan gemaakt worden dat het ruimtelijke rendement zowel als de ruimtelijke kwaliteit verhoogt. Een aangepast programma van functies moet worden opgesteld. Een nieuw Olympisch zwembad behoort tot de mogelijkheden. De relatie met de omgeving moet verbeterd worden.

Oostende

Oostende werkt aan een project dat als werktitel ‘Makersdistrict’ kreeg. Tussen de Ankerstraat en de Moreauxlaan verrijst momenteel de campus InnovOcean van Ilvo-Vliz ter hoogte van de watertoren. Aan de westzijde van deze campus bevindt zich een bedrijventerrein dat bestemd is als milieubelastende industrie. Voor de omzetting van deze bestemming naar een bredere bestemmingsvorm in het kader van het creëren van werkgelegenheid is de procedure voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) opgestart. Op het knooppunt van de Ankerstraat met de Victorialaan bevinden zich vandaag een aantal bedrijven waarvan de eigenaars vragen naar toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.
 
De ontwikkeling van de InnovOcean campus bevindt zich in een zone bestemd als stedelijk ontwikkelingsgebied. Deze plek vormt een scharnier van overgang tussen beide bestemmingcategorieën. Ook verder langs de Victorialaan wordt Oostende met een gelijkaardig fenomeen geconfronteerd.
 
De Victorialaan wordt momenteel heraangelegd binnen het stedelijke ontwikkelingsgebied met bijzondere aandacht voor de waterhuishouding (City-Riverproject). Het gedeelte tussen het stedelijk ontwikkelingsgebied aan de Liefkemoresstraat en de Ankerstraat dient nog ontworpen te worden als link met InnovOcean en de historische Vuurtorenwijk.
 
De ontwikkelingen die langs dit traject komen zullen mee beeldbepalend zijn. Op de Oosteroever zullen de residentiele ontwikkelingen aantakken op het warmtenet dat aangelegd wordt door Beauvent cv. Dit verloopt zeer moeizaam en er wordt onderzocht op welke plaats lokale energiegemeenschappen hier een rol kunnen spelen.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering wil archeologie betaalbaar houden

Vlaamse regering wil archeologie betaalbaar houden

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele wil de kostprijs voor archeologisch onderzoek bij bouwwerken en verkavelingen verminderen. Er zijn momenteel reeds verschillende zaken in de Vlaamse regelgeving ingeschreven om de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Bouw toegangscomplex De Ster in Sint-Niklaas start in 2023

Bouw toegangscomplex De Ster in Sint-Niklaas start in 2023

Nieuwbouwproject met 28 appartementen in Moerbeke

Nieuwbouwproject met 28 appartementen in Moerbeke

Meer artikels