Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen krijgt 4,6 miljoen ' voor twee interieurrestauraties

Gerelateerde onderwerpen :

Mechelen krijgt 4,6 miljoen ' voor twee interieurrestauraties

Mechelen krijgt twee Vlaamse restauratiepremies van samen bijna 4,6 miljoen ' voor twee grote interieurprojecten: de restauratie van het interieur van de Begijnhofkerk Sint-Alexius en Sint-Catharina (1.926.647,73 ') en de restauratie van het interieur van het Predikherenklooster (2.667.308,03 ').

De restauratiepremie voor de Begijnhofkerk is de laatste in de meerjarige subsidiëringsovereenkomst 'Torens aan de Dijle', waarbij aan de stad Mechelen ruim 12 miljoen ' subsidie werd toegekend voor de restauratie van de monumentale kerken in de binnenstad.

Het exterieur van de Begijnhofkerk wordt sinds 2013 gerestaureerd. Dit jaar wordt de restauratie van het interieur aangevat. De beschildering is vervuild, het meubilair is aangetast door houtworm en het pleisterwerk en de vloeren vertonen sporen van beschadiging, o.a. door vochtinsijpeling. De restauratiewerken omvatten de herstelling van het metselwerk, de vloeren, het pleisterwerk en het binnenschrijnwerk. Ook de beschilderingen, het meubilair, de altaren en het beeldhouwwerk krijgen een restauratie. De verwarmingsinstallatie en de verlichting worden aangepast aan de normen.

Predikherenklooster

Ook de restauratie van het interieur van het Predikherenklooster past in een meerjarige subsidiëringsovereenkomst tussen Vlaanderen en de stad Mechelen, waarbij de restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster tot stadsbibliotheek in vier fasen werd opgevat. De interieurrestauratie is de derde en voorlaatste fase. Daarna zijn nog de dak-, gevel- en interieurwerken van de kerk aan de beurt.

Het exterieur van de Begijnhofkerk wordt sinds 2013 gerestaureerd.

Momenteel zijn de werken van de eerste twee restauratiefasen, waarbij de daken, gevels en de kelder worden aangepakt, nog volop in uitvoering. Sinds vele jaren staan het klooster en de kerk leeg, maar dit grootschalige restauratieproject beoogt een herbestemming tot stadsbibliotheek, waarbij het monumentale gebouw toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek. Het project streeft een integrale monumentenzorg na, waarbij het erfgoed niet alleen wordt bewaard, maar ook zinvol functioneert in de actuele samenleving.

Kontich

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kent voorts een premie van 1.115.293,67 ' toe aan de gemeente Kontich voor de tweede restauratiefase van de Sint-Martinuskerk op het Gemeenteplein. In een eerste fase werden de daken aangepakt. In deze tweede fase worden de gevels gerestaureerd. In een derde en laatste fase staat een algemene interieurrestauratie op de wachtlijst.

De bouwfysische toestand van de kerk is erg slecht en blijft achteruit gaan. Een algemene restauratie dringt zich op. Na de daken zijn de gevels aan de beurt. Die bestaan deels uit baksteenmetselwerk, deels uit witte natuursteen. Ook de spits van de westtoren wordt in deze fase aangepakt. Na de restauratie blijft de kerk in gebruik voor de eredienst.

Antwerpen

De nv Kloosterkwartier krijgt een Vlaamse premie van 1.061.119,11 ' voor de algemene restauratie van het voormalige klooster van het Militair Hospitaal in Antwerpen. Deze restauratie past in een groter herbestemmingsproject 'Groen Kwartier', waarbij de bijna 8 ha grote site van het Militair Hospitaal wordt herbestemd tot een woonpark, een nieuwe groene buurt dichtbij het station van Berchem. Het klooster krijgt een nieuwe toekomst als hotel.

Het Militair Hospitaal van Antwerpen werd in 2004 beschermd als monument omwille van zijn architectuurhistorische waarde. De site bestaat uit het administratieve hoofdgebouw, de paviljoenen, een centrale kapel, een klooster, dienstgebouwen en het arsenaal. Na langdurige leegstand hebben de stad Antwerpen en AG Vespa het initiatief genomen tot een ontwikkelingsproject voor de herbestemming van de volledige site. In totaal komen er 404 wooneenheden, verdeeld over historische gebouwen, nieuwbouwappartementen en gezinswoningen met tuin. De belangrijke monumenten werden gerestaureerd en op de pleinen krijgen ze een publieke functie. Een daarvan is het klooster van de hospitaalzusters Augustinessen dat in de toekomst zal dienst doen als hotel.

Het klooster is een L-vormig gebouwencomplex rond een binnenkoer met Lourdesgrot. De buitenkant en enkele interieurelementen van de verschillende vleugels worden gerestaureerd. Daarna komen de dakbedekking, de gevels en het smeedwerk aan de beurt. Het buitenschrijnwerk wordt gedeeltelijk behouden en gedeeltelijk vernieuwd naar bestaand model. Waardevolle vloeren blijven bewaard. Plaatselijk wordt het pleisterwerk gerestaureerd.

Heers

De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed kent ten slotte nog een premie van 932.000 ' toe aan de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming voor de restauratie van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming in Heks (Heers). De restauratiewerken zijn nodig omdat zowel de kerk als de inboedel in slechte staat zijn. Ook moet de elektrische installatie en de verwarming vernieuwd worden. De kerk blijft na de werken in gebruik voor de eredienst.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tab Architects ontwerpt evenementenhal voor Diksmuide

Tab Architects ontwerpt evenementenhal voor Diksmuide

Er komt schot in het dossier van de nieuwe Boterhalle in Diksmuide. Het adviescomité beoordeelde de ingediende ontwerpen en gaf een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur van Diksmuide stelt het Gentse[…]

20/04/2021 | ProjectenArchitecten
Bouw gestart van MVRDV's Mission Rock-toren in San Francisco

Bouw gestart van MVRDV's Mission Rock-toren in San Francisco

Huis Guiette in Antwerpen wordt gerestaureerd

Huis Guiette in Antwerpen wordt gerestaureerd

Nieuw hoofdkantoor Vandemoortele Group is visitekaartje voor circulair bouwen

Nieuw hoofdkantoor Vandemoortele Group is visitekaartje voor circulair bouwen

Meer artikels