Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen en Willebroek vormen eengemaakte woonmaatschappij

Gerelateerde onderwerpen :

,
Mechelen en Willebroek vormen eengemaakte woonmaatschappij

© Igor Dmitriev - stock.adobe.com

De Vlaamse regering besliste om werkingsgebieden voor sociale huisvestingsmaatschappijen af te bakenen en per werkingsgebied slechts één sociale huisvestingsactor toe te laten. Concreet betekent dit dat de sociale huisvestingsmaatschappijen van Mechelen en Willebroek tegen 30 juni 2023 samen één woonactor moeten vormen. Het protocolakkoord met betrekking tot de fusie tussen Woonpunt Mechelen en Volkshuisvesting Willebroek, is nu klaar.

De Vlaamse overheid wil de wirwar aan sociale verhuurders in de Vlaamse gemeenten een halt toeroepen en kiest resoluut voor één woonactor per werkingsgebied: de woonmaatschappij. Het is wel mogelijk dat eenzelfde woonmaatschappij over meerdere gemeentes loopt, maar elke woonmaatschappij opereert in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied. Het is uiteindelijk de Vlaamse overheid die op basis van de voorstellen en adviezen van de lokale besturen de werkingsgebieden heeft vastgesteld.
 
De nieuwe woonmaatschappij zal sociale woningen verhuren, koopwoningen bouwen en leningen verstrekken, en komt zo in de plaats van de bestaande sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s) en sociale verhuurkantoren (svk’s). Nu zijn er nog vijf verschillende maatschappijen actief in Mechelen. Willebroek telt er momenteel drie.
 
De principiële goedkeuring van het protocolakkoord tussen de stad Mechelen, de gemeente Willebroek, Woonpunt Mechelen en de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek, staat op de gemeenteraden van beide lokale besturen, met het oog op de nieuw op te richten Woonmaatschappij in het werkingsgebied Mechelen-Willebroek.
 
Mechelen en Willebroek zullen vanaf 30 juni 2023 samen een eengemaakte woonmaatschappij vormen. Voor de bestaande huurders wijzigt er niets. Nu de werkingsgebieden afgebakend zijn, kan de woonmaatschappij effectief gevormd worden. Dat moet relatief snel, want de erkenning van de shm’s en svk’s eindigt automatisch in 2023.
 
“Dit biedt kansen voor een vernieuwd en slagkrachtig sociaal woonbeleid. We gaan er positief mee aan de slag en hebben respect voor ieders bezorgdheden, geschiedenis en eigenheid en de aandachtspunten die vanuit beide lokale overheden en de verschillende maatschappijen naar voren worden geschoven. Samen worden we een nog sterkere regio voor sociale huisvesting en vastgoedontwikkeling. Kleinere projecten zoals krotwoningen opkopen, renoveren en opnieuw verkopen worden nog meer mogelijk”, zegt Greet Geypen, schepen van Wonen in Mechelen.
 
“Het idee van de regiovorming is schaalvergroting en het boeken van efficiëntiewinsten. Door het bundelen van de krachten wordt de werking nog professioneler. Ondersteunende diensten die door de fusie soms dubbel zijn, kunnen in de organisatie anders worden ingevuld. Daarnaast willen we nog meer zorgen voor een laagdrempelige integrale dienstverlening naar de burgers”, aldus Bavo Anciaux, schepen van Wonen in Willebroek.
 
“In één woonmaatschappij komt de expertise van alle betrokken organisaties samen. Dit zal zorgen voor een groter aanbod van sociale woningen. Daarnaast is dit ook positief met het oog op de kwaliteit van de woningen die nog zal verbeteren door elkaars expertise te delen. Een ander groot voordeel is de grotere transparantie, aangezien de stad nu maar één centrale gesprekspartner van het lokale sociale woonbeleid zal hebben”, zegt Arthur Orlians, voorzitter van Woonpunt Mechelen.

Meer dan 5.000 woningen 

Sociale huur wordt in Mechelen momenteel aangeboden door Woonpunt Mechelen (met inbegrip van SVK Mechelen en De Vrije Woonst). Sociale koopwoningen en sociale kredieten worden door KLEMO gerealiseerd. De twee andere huisvestingsmaatschappijen actief op het grondgebied, Volkswoningen van Duffel en de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, zullen niet aansluiten bij de nieuw op te richten woonmaatschappij.  
 
Sociale huur in Willebroek wordt momenteel voorzien door de SHM Volkshuisvesting Willebroek en SVK Optrek. Voor een sociale koopwoning kan je bij KLEMO terecht. Samengeteld komen Mechelen en Willebroek aan meer dan 5.000 woningen voor het nieuw werkingsgebied.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. De Gentse[…]

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Meer artikels