Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen blijft investeren en is financieel gezond

Mechelen blijft investeren en is financieel gezond

© Copyright:

De stad Mechelen heeft het meerjarenplan 2020-2025, dat twee jaar geleden werd goedgekeurd, voor de vijfde keer aangepast. Het stadsbestuur blijft investeren in het openbaar domein, waarbij mobiliteit één van de speerpunten is. Een belangrijke doelstelling blijft ook om de stadsschuld onder controle te houden.
In de vijfde aanpassing van het meerjarenplan (AMJP5) zijn er beslissingen genomen om de stadsschuld van de stad onder controle te houden. Dankzij nieuwe inkomsten uit Europese en Vlaamse subsidies, kan Mechelen blijven inzetten op onder meer klimaat en duurzaamheid en jonge ondernemers. Bepaalde investeringen worden gefaseerd in de tijd, deels omwille van enkele financiële tegenvallers, maar ook omwille van een oververhitte markt waardoor materialen niet beschikbaar zijn of een serieuze meerkost veroorzaken.
 
“Enkele belangrijke projecten die een grote meerwaarde bieden voor de leefbaarheid in onze stad krijgen zeker de nodige middelen aangereikt. Daarvoor zijn de investeringskredieten in het AMJP5 bijgesteld. We blijven financiering zoeken voor de belangrijkste projecten, maar het belangrijkste is dat we onze stad financieel gezond houden. Ik ben daarom ook zeer tevreden dat de schuld zelfs daalt”, zegt schepen van Financiën Koen Anciaux.
De schuld bij het begin van deze legislatuur (1 januarii 2019) bedroeg  309.595.827 €. Bij de vierde aanpassing van het meerjarenplan was deze op het einde van de planperiode herleid tot 257.959.412 €. In AMJP5 daalt de schuld heel lichtjes tot 257.948.590 €. De schuld per inwoner daalt daarmee van 3.408 € bij het begin tot 2.812 € eind 2025.
 
Totale budget
 
Na advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur wordt een verschuiving voorzien van de inkomsten uit de Stedenbouwkundige OntwikkelingsKost (SOK) van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget. Dat geeft een hoger exploitatieresultaat en verbetert de autofinancieringsmarge (afm) aanzienlijk. Dit betekent dat het totale werkingskrediet voor volgend jaar 277.005.666 € bedraagt (exploitatie 207.761.298 € en investeringen 69.244.368 €).
 
De afm eindigt in 2025 op 5.348.151 €, ruim 3.000.000 €  hoger dan in de vorige aanpassing. De wijziging SOK en de herberekening van de responsabiliseringsbijdrage verklaren deze stijging grotendeels. De responsabiliseringsbijdrage is een aandeel van het verschil tussen de individuele pensioenlast (die uitbetaald wordt aan de vroegere vastbenoemden van het lokaal bestuur) en de opbrengst van de (door het lokaal bestuur) betaalde basispensioenbijdrage.
 
Mechelen heeft ervoor gekozen om een berekening op maat te laten maken, die van 2022 tot 2025 een positief nettoverschil geeft van afgerond 500.000 € en een positieve impact op de afm van 2025. “We behouden hiermee alsnog een gezonde marge en blijven voldoen aan alle eisen die de overheid ons oplegt”, aldus schepen Anciaux.
 
Vergroenen en ontharden
 
“De corona-epidemie is nog niet voorbij en blijft veel van onze aandacht en zorg vragen. Tegelijk willen we als stad niet ter plaatse blijven trappelen en de lessen van corona ook zichtbaar maken in onze stad. We blijven daarom investeren in ademruimte in onze stad met bijvoorbeeld nieuwe publieke stadsparken en de vergroening en ontharding van ons openbaar domein”.
“Volgend jaar starten we in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Adegemstraat, IJzerenleen en Hoogstratenplein. Voor sommige projecten, zoals aan Dijle en in de Hanswijkstraat, zal de schop deze legislatuur niet meer in de grond geraken. We voorzien nog wel de nodige budgetten voor al het nodige studiewerk en participatie met de buurtbewoners”, vult schepen van Openbare Werken Patrick Princen aan.
 
Financiële tegenvallers
 
In juli 2021 raakte bekend dat de energiedividenden omwille van een nieuwe tariefmethodologie van de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) meer dan zouden halveren. Een zware financiële klap voor alle gemeenten. In september besliste de Vlaamse regering over een gedeeltelijke compensatie van deze daling van 2022 tot en met 2026. De subsidie bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022-2026. Voor Mechelen betekent dit een totale subsidie van 2.409.016 €. Het totale netto verlies bedraagt 4.600.000 €.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Vandaag telt Vlaanderen ongeveer 30.000 verlichtingspalen langs de autosnelwegen. 40% daarvan zijn op dit moment al uitgerust met ledverlichting. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft het Agentschap Wegen en[…]

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Meer artikels