Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mechelen bepaalt locatie en type nieuwe brug aan Keerdok

Gerelateerde onderwerpen :

,
Mechelen bepaalt locatie en type nieuwe brug aan Keerdok

De nieuwe brug wordt een Hollandse klapbrug, zoals bijvoorbeeld ook de Londenbrug aan het Antwerpse Eilandje er een is.

© Lode Vermeiren

Met de plannen voor Keerdok wordt in Mechelen een grotendeels onaantrekkelijk stuk stadsrand omgevormd tot een nieuw en autoluw stadsgedeelte. Fietsers en voetgangers krijgen routes die worden losgekoppeld van het autoverkeer, met onder andere bruggen over de beide Dijlearmen. Met de plaatsing van de brug voor gemengd verkeer en die voor fietsers en voetgangers over de Afleidingsdijle, ontbreekt nu enkel nog een brug over de Binnendijle om het fietsnetwerk in dit stadsdeel te vervolledigen. 

Het schepencollege keurde zopas de locatie en het type brug goed, waardoor het proces in gang gezet kan worden dat binnen de twee jaar tot de realisatie van de brug moet leiden. Het definitieve ontwerp voor de nieuwe brug wordt tegen maart 2023 verwacht, zodat na de aanbesteding en het bekomen van een omgevingsvergunning de bouw in de loop van 2024 zou kunnen starten. De huidige kostprijsraming voor de brug bedraagt 1,4 miljoen euro, btw inbegrepen.
 
Een fiets- en voetgangersbrug over de Binnendijle ter hoogte van de Spreeuwenhuisstraat genoot mede omwille van de gunstige ligging in het fietsnetwerk de voorkeur. Deze locatie ligt op een rechte lijn in de richting van de andere fietsbrug en zorgt ervoor dat de verbinding naar de binnenstad wat korter wordt. De nieuwe brug wordt een Hollandse klapbrug, zoals bijvoorbeeld ook de Londenbrug aan het Antwerpse Eilandje er een is. Dit type brug heeft als voordeel dat de impact op de vaargeul en op de kaaien kleiner is. Daarnaast is ook het onderhoud gemakkelijker en zijn de energieprestaties beter. 
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen[…]

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Meer artikels