Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

MBV bouwt nieuw kantoor en magazijn

Gerelateerde onderwerpen :

MBV bouwt nieuw kantoor en magazijn

Burgemeester van Eeklo Luc Vande Velde heeft samen met erevoorzitter Paul Broekaert, voorzitter Frank Sierens en directeur Isabelle Verwilst van sociale huisvestingsmaatschappij MBV op 28 juni de eerste gevelsteen gelegd van de nieuwe site van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen in het bijzijn van de medewerkers van MBV, aandeelhouders, (oud)leden van de raad van bestuur, politieke mandatarissen, architect en aannemer. Op de site komen het kantoor en magazijn van MBV en vijf sociale huurappartementen.

De MBV kon in 2007 een eerste terrein van 3.780 m² aan de Gentsesteenweg in Eeklo kopen. Dit werd in 2015 uitgebreid tot 5.529 m² met de aankoop van het naastgelegen terrein, waardoor het groot genoeg was om zowel het kantoorgebouw als het magazijn te vestigen. In samenspraak met de stad Eeklo werden dit terrein en zijn potenties in 2016 opgenomen in het rup wug Gulden Sporenstraat, waardoor zijn bestemming nauwkeurig werd bepaald: zone voor kantoren, diensten en sociaal wonen.

Bouwploeg

In februari 2016 werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven en de jury duidde Volt-architecten aan als winnaar. Behalve voor het kantoorgebouw en het magazijn werd ook nog plaats gevonden voor het bouwen van vijf sociale huurappartementen. De raad van bestuur stelde op 30 juni 2016 Volt-architecten aan als ontwerpteam. De plannen werden verder verfijnd en via een openbare aanbesteding werd de opdracht gegund aan de firma Recon Bouw uit Adegem.

Verhuur

Met het nieuwe kantoorgebouw wil MBV enerzijds anticiperen op de groei van onze maatschappij en anderzijds de dienstverlening verbeteren. Bij de ingebruikname van het gebouw zal MBV in afwachting van de uitbreiding van het personeelsbestand één verdieping verhuren aan externen.

500 woningen

De eerstesteenlegging van de kantoren viel samen met het afscheid van MBV-voorzitter Paul Broekaert. Hij wordt na 21 jaar opgevolgd door Frank Sierens. Tijdens het voorzitterschap van Broekaert steeg het aantal woningen met zowat 500 (tot 1800). De jongste jaren werd vooral werk gemaakt van de renovatie van het patrimonium, waardoor heel wat woningen terug up-to-date zijn voor de komende 50 jaar. Het personeelsbestand groeide in dezelfde periode van 12 naar 20. De voorbije 20 jaar werd 80 miljoen € geïnvesteerd.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector is hard geraakt, maar herstelt goed na eerste lockdown

Bouwsector is hard geraakt, maar herstelt goed na eerste lockdown

Tijdens de eerste lockdown, nu bijna een jaar geleden, verloor een gemiddeld bedrijf in de bouwsector liefst 45% van de omzet. Dat is bijzonder veel, want een gemiddeld Belgisch bedrijf speelde in die periode ‘slechts’ 33% van de[…]

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

BGHM: eerste oproep voor aankoop van meer dan 650 woningen

BGHM: eerste oproep voor aankoop van meer dan 650 woningen

Belgisch-Nederlandse joint venture investeert 280 miljoen € in nieuwbouw voor verhuur

Belgisch-Nederlandse joint venture investeert 280 miljoen € in nieuwbouw voor verhuur

Meer artikels