Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

MBV bouwt nieuw kantoor en magazijn

Gerelateerde onderwerpen :

MBV bouwt nieuw kantoor en magazijn

Burgemeester van Eeklo Luc Vande Velde heeft samen met erevoorzitter Paul Broekaert, voorzitter Frank Sierens en directeur Isabelle Verwilst van sociale huisvestingsmaatschappij MBV op 28 juni de eerste gevelsteen gelegd van de nieuwe site van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen in het bijzijn van de medewerkers van MBV, aandeelhouders, (oud)leden van de raad van bestuur, politieke mandatarissen, architect en aannemer. Op de site komen het kantoor en magazijn van MBV en vijf sociale huurappartementen.

De MBV kon in 2007 een eerste terrein van 3.780 m² aan de Gentsesteenweg in Eeklo kopen. Dit werd in 2015 uitgebreid tot 5.529 m² met de aankoop van het naastgelegen terrein, waardoor het groot genoeg was om zowel het kantoorgebouw als het magazijn te vestigen. In samenspraak met de stad Eeklo werden dit terrein en zijn potenties in 2016 opgenomen in het rup wug Gulden Sporenstraat, waardoor zijn bestemming nauwkeurig werd bepaald: zone voor kantoren, diensten en sociaal wonen.

Bouwploeg

In februari 2016 werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven en de jury duidde Volt-architecten aan als winnaar. Behalve voor het kantoorgebouw en het magazijn werd ook nog plaats gevonden voor het bouwen van vijf sociale huurappartementen. De raad van bestuur stelde op 30 juni 2016 Volt-architecten aan als ontwerpteam. De plannen werden verder verfijnd en via een openbare aanbesteding werd de opdracht gegund aan de firma Recon Bouw uit Adegem.

Verhuur

Met het nieuwe kantoorgebouw wil MBV enerzijds anticiperen op de groei van onze maatschappij en anderzijds de dienstverlening verbeteren. Bij de ingebruikname van het gebouw zal MBV in afwachting van de uitbreiding van het personeelsbestand één verdieping verhuren aan externen.

500 woningen

De eerstesteenlegging van de kantoren viel samen met het afscheid van MBV-voorzitter Paul Broekaert. Hij wordt na 21 jaar opgevolgd door Frank Sierens. Tijdens het voorzitterschap van Broekaert steeg het aantal woningen met zowat 500 (tot 1800). De jongste jaren werd vooral werk gemaakt van de renovatie van het patrimonium, waardoor heel wat woningen terug up-to-date zijn voor de komende 50 jaar. Het personeelsbestand groeide in dezelfde periode van 12 naar 20. De voorbije 20 jaar werd 80 miljoen € geïnvesteerd.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

In Waregem hebben burgemeester Kurt Vanryckeghem en een vertegenwoordiging van het schepencollege samen met directeur Bart Verschelde van het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en de projectontwikkelaars Steenoven en Eribo, de[…]

Oude schoolgebouwen in Lier veranderen in nieuwe woonbuurt

Oude schoolgebouwen in Lier veranderen in nieuwe woonbuurt

Durabrik steunt Baby-Nest

Durabrik steunt Baby-Nest

Historisch schoolgebouw wordt woonproject in het centrum van Herentals

Historisch schoolgebouw wordt woonproject in het centrum van Herentals

Meer artikels