Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Maximumbedrag verzekering gewaarborgd wonen stijgt

Gerelateerde onderwerpen :

Maximumbedrag verzekering gewaarborgd wonen stijgt

© CD&V

De Vlaamse regering wil voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen het maximumbedrag van de woning voortaan indexeren. Dat staat in het ontwerpbesluit dat op 1 maart werd goedgekeurd door de Vlaamse regering en werd bevestigd door Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) op een parlementaire vraag van Valerie Taeldeman (CD&V). De verzekering gewaarborgd wonen wordt ook uitgebreid naar zelfstandigen en bouwheren met een interimcontract.

“Wie een hypothecaire lening sluit voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning kan onder bepaalde voorwaarden een verzekering gewaarborgd wonen sluiten. Hiermee wordt hij verzekerd tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of ziekte. De verzekering gewaarborgd wonen is gratis. De Vlaamse overheid betaalt de aansluitingskosten. Het is echt een duwtje in de rug om die lening toch elke maand te kunnen blijven afbetalen. Het is een heel belangrijk instrument voor de woonzekerheid”, weet Taeldeman.

“In het net vermelde ontwerpbesluit van de Vlaamse regering, dat op 1 maart principieel werd goedgekeurd, staat de indexering van de maximale verkoopwaarde en een verhoging van de verkoopwaarde. In het huidige besluit van de Vlaamse regering staat enkel een verhoging voor de woningen die zijn gelegen in het gebied van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest). In het nieuwe ontwerpbesluit van de Vlaamse regering, dat nog bij de Raad van State ligt en waarvoor ik van het Vlaamse parlement een decretale grondslag nodig heb, wordt het maximumbedrag van 320.000 € geïndexeerd, wat vroeger niet gebeurde. Het maximum wordt bovendien met 15% verhoogd als de woning ligt in een gemeente met hogere verkoopwaarden. Zo komt er een maximumplafond van 368.000 €. Op basis van een onderzoeksopdracht naar de regionale differentiatie in de maximale verkoopwaarde in het stelsel van de sociale leningen en de erkende kredietmaatschappijen, die ik voor het Steunpunt Wonen in 2017 heb laten uitvoeren, is een lijst van deze gemeenten opgesteld. Dit zal in het eengemaakte besluit met betrekking tot de leningen worden ingevoerd”, meldt minister Homans.

“In 2017 werd de verzekering gewaarborgd wonen 9.592 keer toegekend. In 2018 ging het om voorlopig 9.506 verzekeringen. Er zijn ook nog 272 dossiers die in 2018 werden aangevraagd en die nog in behandeling zijn”, weet minister Homans.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

Nieuwe CEO en uitbreidingsplannen voor Dewaele Vastgoedgroep

CEO Filip Dewaele van het gelijknamige vastgoedbedrijf geeft zijn functie door aan Sofie Spriet. Zelf wordt hij voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast wil de vastgoedmakelaar de komende vijf jaar zijn netwerk uitbreiden van 43 naar[…]

Bouwvergunning voor woonproject Asperre in Mechelen

Bouwvergunning voor woonproject Asperre in Mechelen

Hasselt biedt 3.000 gezinnen complete renovatiehulp op maat

Hasselt biedt 3.000 gezinnen complete renovatiehulp op maat

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Molenpark wordt nieuwe groene woonbuurt in Eeklo

Meer artikels