Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Matexi herontwikkelt dorpskern van Machelen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Matexi herontwikkelt dorpskern van Machelen

Jimmy Sterckx (vanaf l.) van Matexi, schepenen Dirk De Wulf en Hilde Anciaux, Caroline Franz van Matexi en burgemeester Jean-Pierre De Groef zetten hun schouders onder de herontwikkeling van het dorpscentrum van Machelen.

De gemeente Machelen en buurtontwikkelaar Matexi sluiten een pps-overeenkomst om in het hart van de gemeente woonruimte te bouwen voor een honderdtal gezinnen, naast bijkomende commerciële ruimtes, een nieuw kinderdagverblijf, ontmoetingsplekken en ondergrondse parkeerplaatsen. Behalve op de extra ruimte wordt sterk ingezet op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving, met heel wat groen en doorsteken voor fietsers en voetgangers. De eerste werken worden dit jaar al zichtbaar.

De gemeente Machelen schreef in het voorjaar van 2016 een wedstrijd uit om de dorpskern nieuw leven in te blazen via een publiek-private samenwerking. Na een intense selectieprocedure werd het voorstel van buurtontwikkelaar Matexi door de jury als het sterkste beoordeeld. “We vinden het als gemeente heel belangrijk dat we de vernieuwing kwalitatief kunnen inzetten en de buurtbewoners en bezoekers op korte termijn  resultaten kunnen zien en ervaren. Door de samenwerking aan te gaan met Matexi zullen de Machelaars vrij snel de vruchten kunnen plukken van het vernieuwingsproces”, stelt burgemeester De Groef.

Transformatie

De vernieuwing van de gemeentekern komt niet als een verrassing. “Dit project past in het breder, ambitieus plan ‘transforMaDie 2020’ dat we als gemeente in 2011 lanceerden. Met grote en kleine projecten willen we de gemeente transformeren naar een plek die de inwoners van Machelen en Diegem dichter bij elkaar brengt, naar een gemeente waar het nog beter is om te wonen, te werken en te ontspannen. Dankzij de overeenkomst met Matexi neemt de gemeente Machelen een belangrijke horde om de vernieuwingsplannen van de dorpskern waar te maken”, stelt de burgemeester.

Dit jaar zouden de eerste resultaten al te zien moeten zijn. “We hebben ons geëngageerd om nog dit jaar in te zetten op tijdelijke invullingen die de buurt ten goede komen. Er komen aangename fiets- en wandelpaden doorheen de verschillende projectzones die het centrum bereikbaarder maken, nog vóór het eerste gebouw klaar is. De projectzones zullen door Matexi ook steeds zo aangenaam mogelijk worden gemaakt met tijdelijke initiatieven die buurtbewoners en bezoekers op een aangename manier kennis zullen laten maken met het vernieuwingsproces van de gemeente”, belooft Caroline Franz van Matexi.

Vier projectzones

Het project bestaat uit vier grote sites die centraal, maar verspreid liggen over het centrum. Deze deelgebieden zullen op termijn met elkaar verbonden worden met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Hiervoor werd een ambitieus masterplan en ontwerp voor openbare ruimte getekend door het bureau voor urbanisme BUUR, in samenwerking met D+A. De nieuwe buurt strekt zich uit over de Woluwestraat, de George Ferréstraat en de Cornelis Peetersstraat. “Op de omvangrijke projectzone bevinden zich voorlopig nog de Strijkwinkel, het huidige kinderdagverblijf, het GISO en het OCMW. Deze  krijgen een ander onderkomen elders in de gemeente. Daarnaast bevindt de sporthal Robusta zich op de locatie. Deze zal volledig geïntegreerd worden in de buurt, met een verbeterde toegankelijkheid”, kijkt schepen De Wulf vooruit.

Duurzaam en vernieuwend

De nieuwe woonbuurt omvat een uitgebreid programma met 96 appartementen, 26 woningen, drie commerciële ruimten, een kinderdagverblijf, een ontmoetingsruimte, de integratie van de sporthal, voldoende ondergrondse parkeerplaatsen en de heraanleg van de drie straten. Het geheel zal opgetrokken worden uit vooruitstrevende en duurzame materialen.

Matexi zet sterk in om de ben-norm te halen. Daarom zullen de gebouwen een heel lage energievraag hebben. Daarnaast wordt de duurzaamheid versterkt door de aanwezigheid van heel wat groen en fiets- en wandelpaden op de site die de doorwaarbaarheid van Machelen zeker ten goede komen. Vernieuwend wordt ook het woonaanbod dat behalve appartementen en woningen ook cohousing aanbiedt. Matexi bekijkt met een cohousingplatform om een cohousingproject op een deel van het gebied mogelijk te maken. Daarbij denkt de ontwikkelaar aan een tuin en ruimtes die bewoners kunnen delen.

De cohousing zal, samen met de in de oude jongensschool te voorziene lofts, het onderdeel in het project zijn dat expliciet gericht wordt op betaalbaar wonen voor jonge gezinnen.

De gemeente Machelen en buurtontwikkelaar Matexi streven ernaar om deze zomer met de bouw van het kinderdagverblijf, de eerste woningen en appartementen te starten. De eerste realisatie wordt het kinderdagverblijf, waarvan de opening gepland is na de zomer van 2018. Kort daarna kunnen de eerste bewoners in hun woonst.

Minder hinder

De hinder tijdens de werken wordt zoveel mogelijk beperkt. Hiertoe wordt een minderhinderplan uitgerold. “We nemen heel wat minderhindermaatregelen om de impact van de werkzaamheden tot een strikt minimum te beperken en zoveel als mogelijk te vermijden. De communicatie over de werkzaamheden en hun impact zal steeds tijdig gebeuren in de vorm van nieuwsbrieven. We plannen ook om samen met de gemeente informatiemomenten te organiseren om direct contact te houden met wat er leeft in de buurt. Daarnaast komt er ook een vast aanspreekpunt bij onze bouwfirma om problemen en ideeën aan te kaarten”, besluit Caroline Franz van Matexi.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels