Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplannen voor nieuwe ontwikkelingen in Wijgmaal zijn klaar

Gerelateerde onderwerpen :

,
Masterplannen voor nieuwe ontwikkelingen in Wijgmaal zijn klaar

Met het project ‘Wijgmaal in de steigers’ werkt de stad Leuven aan een tijdje aan de toekomst van deze deelgemeente. Tussen de Wakkerzeelsebaan, de Baron Descampslaan en de Kroonstraat en voor de sites Ymeria, Remy en de stationsomgeving zijn nieuwe ontwikkelingen gepland. De twee masterplannen zijn nu klaar en worden op 28 maart aan de gemeenteraad voorgelegd.
Drie grote projectgebieden – de omgeving van de Wakkerzeelsebaan en de Ymeria- en Remysite – worden in de toekomst respectievelijk een woonwijk met verschillende voorzieningen, een sport- en landschapspark en een polyvalente campus. “Met deze twee masterplannen zal Wijgmaal erop verbeteren, binnen de eigenheid die de deelgemeente kenmerkt”, zegt de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani.

Het masterplan Ymeria-Remy werd opgesteld door het team bestaande uit Plusoffice, Forest, Anyways, Ingenium en BAAC. Voor het  masterplan Wakkerzeelsebaan was een tweede team verantwoordelijk. Dat bestond uit 1010AU, Preo, Duss, Plant & Houtgoed en TML

Nieuwe woonwijk

“Tussen de Wakkerzeelsebaan, de Baron Descampslaan en de Kroonstraat wordt een nieuwe woonwijk gebouwd met ongeveer 400 woningen, waaronder woningen met een tuin, appartementen en collectieve woningen waarbij de bewoners een aantal gemeenschappelijke functies delen. Daarnaast komen er bijna 10 ha park, een nieuwe school, een ontmoetingscentrum, een kinderdagverblijf en een antenne van Kind en Gezin en het OCMW bij”, somt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies op.

In de driehoek tussen de Wakkerzeelsebaan, de spoorweg en de Baron Descampslaan zullen het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) en sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal huurwoningen bouwen. Dijledal voorziet 93 wooneenheden, waarvan 66 appartementen en 27 woningen met een eigen tuin. AGSL plant 34 wooneenheden, waarvan 11 appartementen en 23 woningen met tuin.

Omdat er voor dit stuk grond geen ruimtelijk uitvoeringsplan nodig is, kunnen zij al vroeger starten met de bouw van de woningen. Dat zal vermoedelijk gebeuren in de loop van 2023 of 2024. In een latere fase komen er in het gebied tussen de spoorweg en de Kroonstraat ongeveer 300 woningen bij. Voor dit gebied is de opmaak van een RUP wel noodzakelijk. De ontwikkeling van dit gebied gebeurt dus op een iets langere termijn.

De hoogte van de gebouwen wordt beperkt en er komen tevens ondergrondse en buurtparkings. Er komt een afzonderlijke fiets- en voetgangersverbinding onder de sporen. De nieuwe tunnel sluit aan op de Baron Descampslaan net voorbij de Nieuwstraat. De Baron Descampslaan tussen de Wakkerzeelsebaan en de spoorweg krijgt een aangepast profiel om de hinder door toegenomen verkeer te milderen. In de projectzone worden tal van functies gecreëerd rond ontmoeting, groen, sport en spel.
 
Landschapspark Ymeria
 
Ymeria wordt een sport- en landschapspark dat voor iedereen toegankelijk is en een veilige verbinding vormt voor voetgangers en fietsers tussen Wijgmaal en Wilsele-Putkapel. “De sportinfrastructuur op Ymeria is aan vernieuwing toe. Van die gelegenheid maken we gebruik om de hele site beter te organiseren. We verhuizen de sport- en turnhal naar Remy, waardoor er op Ymeria meer ruimte komt voor groen, water, rustplekken en andere sportaccommodatie”, zegt schepen Devlies.

“Ymeria zal zo ook opnieuw herkenbaar worden als eiland, net als vroeger. We leggen de Leibeek en de linkerarm van de Dijle opnieuw open en maken het water toegankelijker. Er komen drie voetbalvelden en twee veldjes die gebruikt kunnen worden voor allerlei sporten, naast een sportplein en een openlucht fitness. De oude gebouwen worden afgebroken en vervangen door enkele nieuwe gebouwen. Doorheen de site komen er wandel- en fietspaden”, vervolgt de schepen van Ruimtelijk Beleid.
 
Campus Remy

Vandaag is Remy vooral een kantoor- en pendelcampus. “In de toekomst zal er ook ruimte zijn voor sport, cultuur en horeca. Zo benutten we de site ook optimaal na de werkuren. Met meer en gebundelde parkeerruimte, ook voor fietsers, en een aangepaste stationsomgeving is de site voor iedereen vlot bereikbaar. Een nieuwe tunnel onder de sporen maakt het stationsplein autovrij, met ruimte voor voetgangers, fietsers en een skatepark”, legt Carl Devlies uit.

“Er komt ook een nieuw sportcomplex met extra ruimte voor de vele Leuvense sportclubs. Er zullen ook heel wat verenigingen terecht kunnen, er zal een evenementenruimte zijn, een ontmoetingsplek en een plaats voor kleine horeca of een cafetaria. Zo wordt het een aangename verblijfsplek voor de buurt en voor de mensen die er overdag werken, of ‘s avonds komen sporten”, aldus de schepen.
Op 28 maart worden de masterplannen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en in april organiseert de stad hierover een infomoment. Daarna volgt de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup), waarrond nieuwe infomomenten worden georganiseerd.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Team aangesteld voor toekomstvisie wijk Watersportbaan in Gent

Het expertenteam Els Vervloesem - Latitude mag een toekomstvisie ontwikkelen voor de buurt rond de Watersportbaan in Gent. Het team, dat eerder al werkte rond de Antwerpse wijk Luchtbal, gaat samen met stadsdiensten, bewoners, gebruikers en[…]

28/09/2022 | Studie
TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Geen vergunning voor stelplaats De Lijn in Gent-Wondelgem

Meer artikels