Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan voor woonzorgsite wzc Sint-Antonius Grembergen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Masterplan voor woonzorgsite wzc Sint-Antonius Grembergen

De vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu zoekt een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur voor de opmaak van een masterplan voor een gefaseerde vervangingsnieuwbouw op de woonzorgsite wzc Sint-Antonius in het Oost-Vlaamse Grembergen, een deelgemeente van Dendermonde. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via vlaamsbouwmeester.be tot 29 augustus om 18 uur. Op 17 september krijgen de geselecteerde ontwerpers een toelichting van de opdracht. Tegen 3 oktober worden drie teams uitgenodigd om een offerte in te dienen. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.
Het huidige woonzorgcentrum met tuin en infrastructuur is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Aan de achterzijde is de woonzorgsite begrensd door een beek, met aan de overzijde het stadspark. De woonzorgsite bevindt zich ook tussen twee schoolgemeenschappen. Het wzc Sint-Antonius is erkend voor 163 woongelegenheden. Voorts bevinden zich op de site een ontmoetings- en informatiecentrum voor ouderen uit de nabije omgeving van waaruit ook thuisondersteuning wordt georganiseerd en een dagopvang. Het woonzorgcentrum biedt tevens een beperkte dienstverlening aan 63 aanleunflats, die in 2015 op de site werden gerealiseerd.

Onvoldoende flexibel

Het woonzorgcentrum is een gebouw dat aan het einde van de jaren ’80 van de vorige eeuw werd gerealiseerd en vormt de kern van de woonzorgsite. Het onderging reeds diverse renovatie- en uitbreidingswerken maar de infrastructuur is onvoldoende flexibel om zich aan het hedendaagse zorglandschap aan te passen. Bovendien voldoet een belangrijk deel van de kamers niet aan de huidige comforteisen en de wettelijke erkenningsnormen.
 
Het doel van de ontwerpopdracht is de opmaak van een masterplan voor een gefaseerde vervangingsnieuwbouw, waarbij de werking van het bestaande woonzorgcentrum, in al zijn aspecten (toegankelijkheid, brandveiligheid,…), gegarandeerd kan blijven tijdens de bouwwerken. De nieuwe infrastructuur moet leven en wonen van zwaar zorgbehoevende bewoners mogelijk maken in een huiselijke, kleinschalige sfeer, rekening houdend met de tendensen van vandaag en de toekomst. Afdelingen met 40 bewoners vormen de basis en zijn opgesplitst in leefgroepen van 2 × 20 bewoners, grote gangen dienen geweerd. 

Meer groene ruimte

Ook de groene omgeving is belangrijk. Voor de toekomstige infrastructuur dient minstens de haalbaarheid van verschillende inplantingsopties te worden onderzocht, rekening houdend met maximaal behoud van het groen op de site in aansluiting met het achterliggende stadspark. Om meer groene open ruimte te creëren is een herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Tot slot wordt gezocht naar een goede interactie met de omgeving en meer specifiek met de sociale woningen en de onderwijssites aan beide zijden.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerper aangeduid voor renovatie postgebouw Lokeren

Ontwerper aangeduid voor renovatie postgebouw Lokeren

De stad Lokeren kocht vorig jaar het oude postgebouw op de hoek van de Durmelaan en de Markt met de bedoeling er in de toekomst enkele stadsdiensten onder te brengen. Nu wordt het renovatieproject in gang gezet, gevolgd door de herbestemming van[…]

08/09/2020 | ProjectenArchitecten
Masterplan voor Leuvense podiumkunstensite

Masterplan voor Leuvense podiumkunstensite

Verkennend onderzoek 'Verkavelingswijken in transformatie'

Verkennend onderzoek 'Verkavelingswijken in transformatie'

Tentoonstelling 'Open Oproep' in Z33 Hasselt

Tentoonstelling 'Open Oproep' in Z33 Hasselt

Meer artikels