Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan voor sites Caerenberg en Keperenberg in Dilbeek

Gerelateerde onderwerpen :

Het gemeentebestuur van Dilbeek schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van een masterplan en de eventuele uitvoering voor de sites Keperenberg in Itterbeek en Caerenberg in Schepdaal. Deze laatste site aan de Kerkhofstraat is vooral een recreatieve zone met een sporthal, voetbalvelden en een jeugdclub, omsloten door woningen. De site Keperenberg aan de gelijknamige straat is een complexer gebied. Het budget voor deze projecten bedraagt 1,3 miljoen '.

Rond een centrale parking (kant Keperenbergstraat) vind je de gemeentelijke lagere school 't Keperke (binnenkort uit te breiden met een kleuterschool en kinderdagverblijf), buiten- en naschoolse kinderopvang, een jeugdclub, het oude en leegstaande gemeentehuis van Itterbeek, het kantoor van de gemeentelijke dienst Financiën, een tennishal met kantine, het OCMW-gebouwencomplex met kantoren, een woonzorgcentrum, een dagcentrum, een dienstencentrum en assistentiewoningen, en een sportzaal met faciliteiten (cafetaria, vergaderzaal, feestzaal). In de opdracht van het masterplan Keperenberg wordt het gebouwencomplex van het OCMW en zijn omgeving meegenomen.

Beide sites werden ongeveer veertig jaar geleden ontwikkeld en zijn niet meer helemaal aangepast aan de noden van vandaag. Elk van de plekken heeft zijn eigenheid en hebben een afzonderlijke band met en betekenis voor de onmiddellijke omgeving, de omwonenden en de gebruikers. Maar in het grotere plaatje van de gemeentelijke voorzieningen zijn ze complementair, en de voorzieningen moeten elkaar aanvullen, in antwoord op de noden van de hele Dilbeekse gemeenschap.

De bevolking van Dilbeek groeit en de prognose is dat dit de komende jaren ook nog het geval zal zijn. Meer inwoners betekent nieuwe vragen en nood aan bijkomende, aangepaste voorzieningen. De ruimte in de gemeente is beperkt, en daarom wil het gemeentebestuur inzetten op een optimaal, efficiënt gebruik van de locaties voor de huidige en nieuwe functies, door te vernieuwen waar nodig en uit/in te breiden waar mogelijk. Duurzaamheid, inzetten op optimaal grondgebruik, een zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van terreinen en gebouwen, en goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle (weg)gebruikers zijn daarbij speerpunten.

Een masterplan voor elk van beide sites moet duidelijk maken wat de meest optimale situatie is. Omdat de gebieden nu al sterk verankerd zijn in hun omgeving en intensief worden gebruikt, werd het participatietraject al in gang gezet, zodat de visie groeit in cocreatie met de burgers en verenigingen. In het masterplan wil het gemeentebestuur van Dilbeek een nieuw, aantrekkelijk en wervend concept voor de toekomst van de sites Keperenberg en Caerenberg vorm geven, prioriteiten bepalen en acties vastleggen voor uitvoering op korte en langere termijn.

Het project omvat o.m. het opmaken van de ontwikkelingsplannen voor de sites en de financiële analyse van de voorstellen om tot strategische keuzes te komen voor de realisatie; advies geven over de realisatie- en financieringsmogelijkheden (pps, subsidies, ...); het ontwerpen van één of verschillende deelprojecten; het leveren van input voor en het deelnemen aan het participatietraject. Dilbeek zoekt een innovatief en gemotiveerd interdisciplinair team van ruimtelijke planner(s), architect(en) en consultant(s). Dat moet nagaan wat binnen de krijtlijnen van het project de resultaten van het participatietraject en rekening houdend met de finan­cieel-economische haalbaarheid de meest kwalitatieve invulling en uitwerking kan zijn.

De ontwerpteams worden uitgedaagd om de ambities van Dilbeek te vertalen in een ambitieuze en creatieve toekomstvisie. De kandidaten moeten niet alleen sterk zijn in het ontwerpend onderzoek, maar ook een brug kunnen slaan tussen gebiedsontwikkeling, publieke ruimte en architectuur. Daarnaast moeten de ontwerpteams voldoende de dynamiek van de vastgoedmarkt kennen om in staat te zijn een strategie voor het vermarkten van een gedeelte van het projectgebied uit te stippelen.

Over het toekennen van vervolgopdrachten zoals de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup), (deel)opdrachten voor de uitvoering van het masterplan of begeleiding in het ontwikkelen van een financieringssysteem zal het gemeentebestuur later oordelen. Het bestuur kan beslissen om de betreffende vervolgopdrachten aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van supervisor worden belast. Indien het masterplan niet tot verdere uitvoering leidt, kan de opsteller ervan geen rechten van schadevergoeding doen gelden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Er loopt een nieuw openbaar onderzoek naar het woonproject Melkerij in de dorpskern van Achterbos, een gehucht van de gemeente  Mol. Projectontwikkelaar Durban Ground-up wil op de site 37 appartementen en negen woningen creëren en[…]

16/08/2022 |
Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Meer artikels