Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan voor Nieuw Kortrijk

Abscis Architecten en Sileghem & Partners hebben een masterplan voor de wijk Nieuw Kortrijk van de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning. De wijk werd vanaf 1952 gebouwd en is toe aan een grondige opwaardering. Al bij de stedenbouwkundige doorlichting werd duidelijk dat de woningen heel verouderd zijn en kampen met structurele problemen. Opvallend is ook dat de publieke ruimte louter gericht is op autogebruik en dat het groene karakter weg is.

In het nieuwe inrichtingsplan worden woningen behouden en gerenoveerd in de straten waar het mogelijk is. Waar woningen of woonvolumes worden toegevoegd, worden ze optimaal georiënteerd naar de zon, zodat passieve zonnewinsten en veel daglicht maximaal benut worden. Alle woningen op het maaiveld krijgen eigen toegangen en een kleine tuin. De zuidzijde wordt aangelegd als een gemeenschappelijke tuin.

Nieuwe sociale hart

De nieuwe bouwvolumes blijven beperkt tot drie bouwlagen en zullen dus niet boven de bestaande woningen uit komen. Aan de hoek van de Vredelaan met de Dr. Snellaertstraat, waar de bestaande huizen reeds hoger zijn, wordt een vierde bouwlaag toegevoegd. Een doorlopende groene parkomgeving met speeltuigen en zitbanken wordt het nieuwe sociale hart van de wijk. In de ruimtes tussen de bouwvolumes worden wadi's en grachten aangelegd.

Doorheen de wijk wordt een netwerk van wandel- en fietspaden aangelegd. Op strategische plaatsen worden parkeerhaventjes ingericht. Ook worden op verschillende plaatsen afsluitbare fietsboxen geplaatst. Een warmtenet zal alle woningen voorzien van energie.

Planning en fasering

De werkzaamheden worden opgedeeld in fases. De eerste fase omvat de centrale zone waarin de meeste leegstand voorkomt. Een tweede fase pakt de zuidelijke en oostelijke rand van de wijk aan. De derde fase omvat het noordelijke gedeelte. De werken starten in de loop van volgend jaar. De volledige realisatie van de wijk, met inbegrip van de heraanleg van het openbare domein, zal ongeveer zes jaar duren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata