Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan voor de Scheldekaaien en omgeving in Puurs-Sint-Amands

Masterplan voor de Scheldekaaien en omgeving in Puurs-Sint-Amands

Foto’s: Team Vlaams Bouwmeester / Tim van De Velde.

De gemeente Puurs-Sint-Amands schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van een masterplan voor de Scheldekaaien en de aanpalende omgeving in Sint-Amands, eventueel gekoppeld aan de uitvoering van deelopdrachten binnen het masterplan en/of de supervisie bij de realisatie van dit plan. De projectzone is ingesloten door de Schelde, de E. Verhaerenstraat, Heikant, de Heidestraat, de Borgstraat, de Hekkestraat, de Kapellelaan en de Molendreef.

Het gemeentebestuur kiest voor een masterplan om voor de kaai en de aanpalende dorpskern Sint-Amands een ambitieuze ruimtelijke visie op korte en langere termijn uit te werken. Sint-Amands is een authentieke dorpskern aan de Schelde waarin de Kaai, de omgeving van het kerkplein en de historische dorpsstraten (in het bijzonder de karaktervolle Dam) beeldbepalend zijn.

Het studiegebied omvat een ruimere zone waarin verdichtings- en ontwikkelingspotenties worden verkend, maar waarin ook enkele knelpunten, zoals de recreatieve ontsluiting en het parkeren, een oplossing moeten krijgen. Het project wil tevens de Scheldeboorden, van de grens met Mariekerke tot aan de Steenovens nabij de grens met Buggenhout, recreatief breder ontsluiten, waarbij de beleving van de Schelde en het rivierenlandschap centraal staan.Sint-Amands kent een rijk cultuurhistorisch verleden als geboortedorp van Emile Verhaeren, een Franstalige Belgische auteur en één van de markante figuren van de symbolistische stroming. In Sint-Amands zijn dan ook niet alleen het geboortehuis en het graf van de dichter te vinden, maar ook het provinciaal museum Emile Verhaeren. De ontwerper dient minstens te onderzoeken hoe deze cultuurhistorische herkenningspunten, in dialoog met de unieke landschappelijke context, de identiteit van Sint-Amands kunnen versterken.  

Het is de bedoeling om een dorpscentrum te creëren waar ontmoeting en beleving centraal staan, vanuit één ruimtelijk geheel. De ontwikkeling van aangename verblijfszones en kwalitatieve groene ruimtes kan de kwaliteit van de kern versterken. Een betere doorwaadbaarheid in een opeenvolging van publieke en semipublieke plekken kan bijdragen tot de leefbaarheid van het dorpscentrum. De ontwerper zal tevens gericht op zoek gaan naar potenties voor kwalitatieve verdichtings- en inbreidingsprojecten en daarnaast de invulling van niet-ontwikkelde waardevolle zones in het woongebied in vraag durven stellen. In het masterplan moet ook aandacht zijn voor een locatie-onderzoek voor een nieuw museum gewijd aan Emile Verhaeren.

Om zowel voor de bezoekers als voor de bewoners het contact met de rivier te herstellen zal de ontwerper de beleving van het unieke landschap rondom de kern optimaliseren. Het ontbreekt vandaag aan een integrale visie voor de inrichting van de open ruimte voor de verschillende gebruikers. Naast ruimte voor water, natuur en ecologische landbouw moeten bewoners en bezoekers meer recreatieve mogelijkheden krijgen in een groene omgeving. Daarom moet de ontsluiting voor de verschillende weggebruikers verbeterd worden. Het vinden van een oplossing voor de parkeerproblematiek en het toeristisch beter ontsluiten van de dorpskern zijn hierbij randvoorwaarden.

Voor het masterplan gaat het gemeentebestuur op zoek naar een gedreven multidisciplinair ontwerpteam dat de ambitie kan vormgeven op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschapsontwerp en inrichting van de publieke ruimte. Het team beschikt tevens over sterke communicatieve vaardigheden om het draagvlak voor de vernieuwing te versterken.

Vast gedeelte

Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan waarin de ruimtelijke visie wordt uitgediept in concepten en een schetsontwerp, in functie van een langetermijnontwikkeling die gefaseerd kan worden gerealiseerd met enkele quick wins om projecten op het terrein reeds bij aanvang te kunnen uitwerken.

Voorwaardelijk gedeelte

Uitwerken van een ruimtelijk uitvoeringsplan en een beeldkwaliteitsplan om de visie van het masterplan voort te vertalen. Het uitwerken van een participatie- en communicatieluik kan hier deel van uitmaken.Na de oplevering van het masterplan kan de opdrachtgever beslissen om het geheel of een deel van de opdrachten voor de uitvoering van het masterplan te gunnen aan het ontwerpteam. De opdrachtgever is daartoe niet verplicht en kan ook beslissen om de betreffende vervolgopdrachten mits inrichting van een nieuwe aanbestedingsprocedure aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van kwaliteitssupervisor worden belast.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Renovatieproject 'Gent knapt op' zoekt aannemers en architecten

Renovatieproject 'Gent knapt op' zoekt aannemers en architecten

Het stadsproject ‘Gent knapt op’, dat woningen van kwetsbare eigenaars renoveert via een rollend fonds, kaapt een Europese RegioStars Award weg in de categorie ‘Een groen Europa’. Het project werd recent verlengd zodat[…]

07/12/2021 | Gent
Ontwerpteam gezocht voor nieuwe schoolcampus in Gent

Ontwerpteam gezocht voor nieuwe schoolcampus in Gent

Ontwerpteam BDR-Carton 123 Architecten realiseert Kappaertsite

Ontwerpteam BDR-Carton 123 Architecten realiseert Kappaertsite

Gent zoekt ontwerper voor renovatie en nieuwbouw historische schoolsite

Gent zoekt ontwerper voor renovatie en nieuwbouw historische schoolsite

Meer artikels