Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan voor de ontwikkeling van Haspershoven in Overpelt

Gerelateerde onderwerpen :

Masterplan voor de ontwikkeling van Haspershoven in Overpelt

Foto’s: Tim Van de Velde / Team Vlaams Bouwmeester.

Het gemeentebestuur van Overpelt schrijft een studieopdracht uit voor de opmaak van een masterplan en de ontwikkelingsstrategie voor het gebied Haspershoven. Het project situeert zich in het binnengebied van de Haspershovenstraat, de Sellekaertsstraat, de Leopoldlaan en de Sint-Jorisstraat.

Het inbreidingsgebied Haspershoven ligt strategisch tussen de kernen van de gemeenten Overpelt en Neerpelt. Beide gemeenten zijn in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) samen als bipool geselecteerd als één kleinstedelijk gebied. De ontwikkeling van Haspershoven als duurzame woonwijk biedt mogelijkheden om toekomstige woonbehoeften binnen deze bipool op te vangen, pal in het centrum van het kleinstedelijke gebied.

Het projectgebied is ongeveer 10 ha groot en ligt op een kilometer van elke gemeentekern. Het inbreidingsgebied bevindt zich langs de Leopoldlaan, die de stedelijke drager is tussen beide kernen. Het station, een halteplaats, het zwembad, scholen, winkels, enz. liggen op wandelafstand. Haspershoven moet een duurzame wijk worden met een ambitieuze woningdichtheid, maar ook een voorbeeldwijk waar maximaal is ingezet op woonkwaliteit, wandelen, fietsen en groene publieke ruimtes. Een landschapspark waar ruimte is voor water moet de verbinding maken met de nabijgelegen Dommelvallei.

Het gemeentebestuur wil een masterplan en een ontwikkelingsstrategie laten opmaken voor het inbreidingsgebied Haspershoven en de directe omgeving. Het masterplan moet de stedenbouwkundige structuur bepalen en de gewenste beeldkwaliteit aangeven van de bebouwing en de publieke ruimte. De duurzaamheidsambitie moet worden vastgelegd en verankerd. Wervende visualisaties moeten verbeelden hoe de wijk er kan uitzien.

Daarnaast moeten een traject en een strategie worden uitgewerkt voor de ontwikkeling van het gebied volgens het masterplan. Belangrijk hierbij is deskundig advies verlenen over de verdeling van de lusten en lasten, de faseerbaarheid, de inbreng van gronden en return, de timing, de organisatie van het juridische kader, de kwaliteitsbewaking en projectorganisatie, enz. De ontwikkelingsstrategie moet ook duidelijkheid brengen over de rol die het gemeentebestuur moet opnemen en de organisatie die daarvoor noodzakelijk is.

Voor de uitvoering van deze opdracht zoekt de gemeente Overpelt een multidisciplinair team dat zich onderscheidt op het vlak van stedenbouw, architectuur en landschapsontwerp, en dat de weg wijst naar een duurzame gebiedsontwikkeling. Het team verleent ook zijn medewerking aan de organisator van een participatietraject dat moet zorgen voor de betrokkenheid van de eigenaars, de omwonenden, de hogere overheid, enz.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Stadspark Antwerpen goedgekeurd

Het district en de stad Antwerpen zullen de komende jaren het Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Zopas werd hiervoor het voorontwerp goedgekeurd dat tot stand kwam na[…]

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Bouw nieuw VRT-complex start in november

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Meer artikels