Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan voor de omgeving Binnenplein in Zwijndrecht

Masterplan voor de omgeving Binnenplein in Zwijndrecht

Foto’s: Team Vlaams Bouwmeester / Michiel De Cleene.

De gemeente Zwijndrecht is eigenaar van een terrein van ruim 8 ha in de kern van de gemeente. In dit binnengebied zijn de bibliotheek, het administratief centrum en de sporthal gelegen, met daarnaast nog parkeerplaatsen en een parkgebied.

De zone is afgeboord met woningen en grenst aan het kernwinkelgebied van de gemeente. Het gemeentebestuur wil de maatschappelijke functie van dit gebied opwaarderen, het aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat meer mensen er dagelijks gebruik van maken.

Hiertoe wil men de doorstroming voor voetgangers en fietsers verhogen en duurzame speel- en sportterreinen voorzien. Er wordt tevens hoog ingezet op de landschappelijke en natuurlijke mogelijkheden van het terrein, zodat de bewoners van de sterk verstedelijkte gemeente hier tot rust kunnen komen.

Voor het projectgebied is een participatietraject doorlopen om een draagvlak te vinden bij de omwonenden en gebruikers. Het resultaat daarvan dient als uitgangspunt te worden genomen voor deze studieopdracht. Ondertussen is het bestaande bijzonder plan van aanleg (bpa) in herziening gesteld en werd een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (rup). Het is de bedoeling dat de resultaten van deze studieopdracht in het rup een wettelijke verankering krijgen.

In eerste instantie wil de gemeente Zwijndrecht een masterplan laten opmaken voor het projectgebied. Daarbij dient het vooropgestelde programma tot één geïntegreerde visie te worden gesmeed. Een inplantings- en volumestudie voor de bebouwing maakt daar deel van uit. Daarnaast wil het gemeentebestuur een landschapsontwerp laten opmaken voor het hele gebied, inclusief het ontwerp van een speelterrein, sportterreinen, ...

Zwijndrecht zoekt daarom een multidisciplinair team met competenties inzake speelterreinen, sportterreinen, voetgangers- en fietsersmobiliteit, parkeervoorzieningen, natuurontwikkeling, waterhuishouding, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening.

Na de oplevering van het masterplan en het landschapsontwerp kan de opdrachtgever beslissen om het geheel dan wel een deel van de opdrachten voor de uitvoering te gunnen aan het ontwerpteam. De opdrachtgever is daartoe niet verplicht; hij kan ook beslissen om de betreffende vervolgopdrachten mits de organisatie van een nieuwe aanbestedingsprocedure aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van kwaliteitssupervisor worden belast.

 

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Nieuw dierenasiel in Schoten

Nieuw dierenasiel in Schoten

De plannen van TEEMA architecten voor de bouw van het nieuwe dierenasiel in Schoten zijn klaar. Het nieuwe complex komt vlak naast het huidige dierenasiel. In het nieuwe asiel zal er plaats zijn voor twintig tot vijfendertig honden en[…]

08/10/2018 | ProjectenAntwerpen
Inspirerend boek over groene internationale interieurprojecten

Inspirerend boek over groene internationale interieurprojecten

‘Mijn Thuis Op Maat’ toont het wonen van morgen

‘Mijn Thuis Op Maat’ toont het wonen van morgen

Belgisch team geselecteerd voor IVA-architectuurwedstrijd

Belgisch team geselecteerd voor IVA-architectuurwedstrijd

Meer artikels