Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan voor centrum Ieper moet oud en nieuw verzoenen

Gerelateerde onderwerpen :

Masterplan voor centrum Ieper moet oud en nieuw verzoenen

Het stadsbestuur van Ieper schrijft voor de geplande stadsvernieuwing rond het Vandepeereboomplein, de Leet en omgeving een opdracht voor de opmaak van een masterplan/beeldkwaliteitsplan uit. Deze stadsvernieuwing focust op de herinrichting van de omgeving van de Leet tot een modern (groen) stadshart en sluit daarbij aan op de Grote Markt die op vandaag het stenen hart van de historische stadskern vormt. De opdracht moet resulteren in een samenhangende visie over de verschillende elementen die de kwaliteit van de publieke ruimte bepalen. Het toewijzen van de opdracht aan de ontwerpers is gepland op 1 september 2016.

De projectsite de Leet en omgeving situeert zich in de historische stadskern van Ieper. Deze site is van onschatbare historische waarde. Ieper was in oorsprong een landbouwgemeenschap ontstaan langs de boorden van de Ieperlee: het projectgebied vormt de bakermat van de stad die teruggaat tot de tiende eeuw na Christus. De positie van Ieper als één van de grootste (wereld)steden in de middeleeuwen wordt op deze site weerspiegeld. Ook de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog zet Ieper voluit op de kaart. De site is van groot belang voor de stad Ieper, maar zijn historische uniciteit overstijgt dit lokale niveau.

Door de centrale ligging is het belangrijk dat deze site optimaal benut en ontsloten wordt voor zowel bewoners als bezoekers. De relatie met stedelijke voorzieningen en functies, het mobiliteitsgebeuren, groenruimtes, ' moet diepgaand benaderd worden. De positie en het functioneren van de projectsite in de stedelijke omgeving verdient aandacht. De site kampt met een aantal knelpunten: overbelasting door mobiliteitsproblemen; ruimtelijke versnippering; ontkenning van de plaats als 'bakermat' van de stad; ongedefinieerde publieke ruimtes; het ontbreken van ruimtelijke kwaliteit van de publieke ruimte; een grote oppervlakte versteende ruimte; het miskennen van de open pleinfunctie; en het miskennen van een mogelijke aangename woonfunctie.

De complexiteit van de opdracht wordt ingegeven door verschillende factoren: een unieke historische locatie met hoog potentieel; de vraag voor een fijnbesnaarde aanpak die anderzijds ook drastische keuzes durft uitspreken; aandacht en respect voor de waardevolle erfgoedomgeving; een aanleg met optimale inzet voor de bewoner en bezoeker, een hedendaags ruimtegebruik, het ruimtelijk en functioneel connecteren met de aanwezige stedelijke omgeving; drager van stedelijke voorzieningen; antwoord geven op het mobiliteitsvraagstuk, en een hoog ambitieniveau dat inspeelt op klimaatverandering en duurzaamheid in al hun facetten.

De opdracht getuigt van een hoge moeilijkheidsgraad en vereist een integrale multidisciplinaire aanpak in één ontwerpteam waar een sterke deskundigheid in verschillende disciplines aanwezig is: de omgang met het unieke erfgoed, met respect voor de hoge historische waarde; een aanleg die inspeelt op de klimaatverandering en de creatie van een modern nieuw groen hart van de stad. Deze opdracht situeert zich op het raakvlak van stedenbouw en architectuur en vereist affiniteit met de organisatie van ruimtelijke ontwikkelingen in beschermde dorpszichten en de herwaardering van het historische erfgoed.

Dit masterplan speelt een sleutelrol in een proces waarin verschillende betrokkenen participeren. Van het ontwerpteam wordt behalve ontwerpkwaliteit dan ook een procesmatige aanpak verwacht zodat het project binnen een participatief traject kan evolueren. Na de oplevering van het voorontwerp inrichtingsplan zal het ontwerpteam de stad op afroep adviseren tijdens de uitvoeringswerken. De opsteller van het masterplan/ beeldkwaliteitsplan en het voorontwerp inrichtingsplan zal met de taak van supervisor belast worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Merelbeke bouwt eigen carnavalsloods

Merelbeke bouwt eigen carnavalsloods

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

Zulte: herontwikkeling bedrijfssites stap dichterbij

Zulte: herontwikkeling bedrijfssites stap dichterbij

Meer artikels