Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan sporthal Ledeberg is klaar

Gerelateerde onderwerpen :

,
Masterplan sporthal Ledeberg is klaar

De stad Gent bouwt onder het viaduct van de B401 in Ledeberg, aan het park tussen de Hundelgemsesteenweg en de spoorweg, een buurtsporthal. De opening is gepland in 2021.

De vraag naar een buurtsporthal in Ledeberg leeft al meer dan tien jaar. In functie van het programma van eisen werden sindsdien tal van locaties onderzocht. In de ruimte onder het viaduct van de B401 (fly-over) werd een opportuniteit gezien om de buurtsporthal te realiseren, als deel van een totale opwaardering van de huidige situatie onder het viaduct. De bestaande oppervlakte van het park wordt maximaal behouden.

De totale oppervlakte van de buurtsporthal zal 1.303 m² bedragen, met 884 m² sportvloer en een verbruikszaal van 100 m². De sporthal, in passiefbouw, zal ruimte bieden voor onder meer volleybal, basketbal, badminton en recreatief zaal- en minivoetbal. Er worden 80 parkeerplaatsen voorzien voor sporters en buurtbewoners. De werken kunnen starten na de zomer van 2019, wanneer de huidige concessie op de grond onder het viaduct is afgelopen. Als alles gunstig verloopt, kan de buurtsporthal begin 2021 de deuren openen.

Het masterplan werd opgemaakt in gezamenlijk overleg met verschillende stadsdiensten, de Gentse stadsbouwmeester en de Kwaliteitskamer, het Agentschap Wegen en Verkeer en de brandweer. FARYS|TMVW treedt op als bouwheer.

Van en voor de buurt

In een systeem van gedeeld gebruik komt de sporthal ter beschikking van zowel buurtbewoners, scholen uit de omgeving als lokaal verankerde clubs. Het doel is om sporten zo laagdrempelig mogelijk te maken, ook voor de meest kwetsbare buurtbewoners.

Via een samenwerking met een buurtpartner wil de stad Gent buurtbewoners stimuleren om het beheer en het aanbod in de sporthal mee te helpen voorzien.

Focus op buurtsport

De stad Gent investeert in het ontwikkelen van buurtsportinfrastructuur en een laagdrempelig wijkgericht sportaanbod. De voorbije 4 jaar werden meer dan 100 kleine sportzones gerealiseerd in de Gentse wijken. De stad Gent plant daarnaast drie buurtsporthallen: op de Tondeliersite (2018), aan de Oude dokken (2019) en in Ledeberg (2021).

“Mensen sporten vaker flexibel en dicht bij huis. Aanbod en infrastructuur moeten volgen, en dat doen we ook. De stad Gent investeert deze bestuursperiode meer dan 15.000.000 € in buurtsportinfrastructuur en laagdrempelig sportaanbod in de wijken”, besluit de Gentse schepen van Sport Resul Tapmaz.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

De toekomst van de 32.000 m² grote Marie Thumas-site aan de Vaart in de Leuvense deelgemeente Wilsele wordt concreter. De oude conservenfabriek wordt grotendeels gerenoveerd en krijgt binnenin een volledig nieuwe indeling met plaats voor[…]

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Evolutie bouwvergunningen eerste zes maanden van 2021

Eerste steen gelegd voor renovatie en uitbreiding Anderlechtse school

Eerste steen gelegd voor renovatie en uitbreiding Anderlechtse school

Omgevingsvergunning voor Broeklin blijft overeind

Omgevingsvergunning voor Broeklin blijft overeind

Meer artikels