Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan moet Westende-Bad opnieuw doen schitteren

Gerelateerde onderwerpen :

,
Masterplan moet Westende-Bad opnieuw doen schitteren

‘Westende-Bad: parel van de kust’, dat was de slogan waarmee Westende-Bad zich op het einde van vorig decennium promootte bij het vakantiepubliek. Helaas verloor de ‘parel’ in de afgelopen jaren een beetje van zijn glans.

Er werd een breed onderzoek besteld door de provincie West-Vlaanderen en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid en ondersteund door het gemeentebestuur van Middelkerke. Maat-ontwerpers en Endeavour, Anno Architects en Voorland moeten oplossingen bieden op het vlak van ruimtelijke ordening. Op een publieksmoment werden een aantal speerpunten en aanbevelingen uit het onderzoek voorgesteld.

Zoals de hele kust kent Westende-Bad weinig permanente bewoning, een groot aandeel verouderde woningen en leegstand. Een grote groep inwoners leeft in acute kansarmoede en ook de omgeving moet aangepakt worden. Een herstelplan dringt zich op.

Tussen maandag 21 en vrijdag 25 januari werd kernachtig aan het onderzoek voortgewerkt. Het werd een bewogen week waarbij duidelijk werd dat het onderzoek zich moet toespitsen op vijf sociaal-ruimtelijke doelstellingen en volgens twee snelheden evolueert.

Er werden ideeën gelanceerd om de centrumfunctie opnieuw te herstellen door een betere verhouding tussen woon- en werkgebouwen te creëren, de duurzame opwaardering van gebouwen te stimuleren door vernieuwende bouwvoorschriften en strengere controles op woonkwaliteit uit te voeren.

Publieke ruimte

Daarnaast moet de publieke ruimte in ere hersteld worden door het opfrissen van pleinen en straten. En ten slotte moet de meerwaarde van de nabije natuur de leefkwaliteit in Westende-Bad gunstig beïnvloeden.

Naast een ferm aandeel ruimtelijk studiewerk kregen de inwoners in verschillende fases van het onderzoek de kans om hun input en grieven mee te geven. Samen met de visie en aanbevelingen van een aantal experts moet dit leiden naar een masterplan dat Westende-Bad moet heropwaarderen.

Hefboom

Burgemeester Jean-Marie Dedecker wil dit onderzoek aangrijpen om de situatie in Westende-Bad aan te pakken. “Naast het nadenken over enkele langetermijnoplossingen moeten we snel enkele concrete wantoestanden oplossen. We nemen de opmerkingen van de inwoners ter harte. Samen met de diensten gaan we meteen enkele problemen oplossen: we gaan de plantsoenen en straten opfrissen en wie problemen veroorzaakt gaan we binnen onze mogelijkheden berispen. Ondertussen zitten de plannen voor de vernieuwde aanleg van de zeedijk en het Rauschenbergplein in een vergevorderd stadium. Dat project moet een sterke hefboom worden om de leefbaarheid en het imago van Westende-Bad op te krikken.”

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent zoekt hulp voor stedenbouwkundige lasten bij omgevingsvergunningen

Gent zoekt hulp voor stedenbouwkundige lasten bij omgevingsvergunningen

De stad Gent zoekt hulp om afspraken te maken met private partijen rond het innen van stedenbouwkundige en/of financiële lasten bij omgevingsvergunningen. Een onderzoeksteam dat vertrouwd is met woorden zoals vastgoedkunde, ruimtelijke[…]

Bond Beter Leefmilieu dringt aan op realisatie bouwshift

Bond Beter Leefmilieu dringt aan op realisatie bouwshift

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Meer artikels