Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan Keperenberg en Caerenbergveld in Dilbeek is klaar

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Masterplan Keperenberg en Caerenbergveld in Dilbeek is klaar

Na een uitgebreid participatietraject van twee jaar is het masterplan voor de sites Keperenberg en Caerenbergveld in het Vlaams-Brabantse Dilbeek klaar.

Het plan wordt de leidraad voor nieuwe investeringen op beide sites. Na 40 jaar in hun huidige vorm kunnen ze in de twee Dilbeekse deelgemeenten Schepdaal en Itterbeek stap voor stap uitgroeien tot multifunctionele en duurzame ontmoetingsruimtes voor de huidige en volgende generaties. Het gemeentebestuur wil op korte termijn de eerste ingrepen realiseren.

De voorbije twee jaar werd met alle betrokkenen geleidelijk gewerkt aan het ambitieuze toekomstplan voor beide multifunctionele sites. Er is heel wat werk verzet, onder meer via 18 publieke workshops en talloze individuele gesprekken en plaatsbezoeken met de plaatselijke verenigingen. Metapolis, het multidisciplinaire team dat geselecteerd werd via een procedure bij het Team Vlaams Bouwmeester, tekende een eerste ontwerpvisie uit. Deze initiële schetsen werden stap voor stap verfijnd tot het huidige resultaat.

Alle functies die vandaag op de sites aanwezig zijn, worden behouden, met ruimte voor groei en nieuwe functies. Elke site krijgt meer ademruimte met een centraal plein waar alle functies samenkomen en waar iedereen gebruik van kan maken. Ook alle tussenruimte, die vandaag door de versnippering onderbenut is, wordt kwaliteitsvol aangepakt met landschappelijke interventies waarin kleinere wensen worden geïntegreerd en waardoor de circulatie wordt verbeterd.

Het plan toont niet enkel het eindresultaat, maar bevat ook een stappenplan, financiële ramingen en een onderzoek naar subsidiemogelijkheden. Het stappenplan garandeert dat er geen functies verdwijnen zonder dat een alternatief beschikbaar is. 

Schepdaal

Op de site Caerenbergveld in Schepdaal verandert de huidige parking op termijn in een nieuw ontmoetingsplein met speelruimte en terrassen. De parking vergroot en verhuist naar het terrein achter de sporthal. Er komt ook een randparking op de oude Iverlek-site. Aan het plein wordt een nieuwe feestzaal gepland in combinatie met het nieuwe jeugdhuis en extra kleedruimtes. Een multifunctionele luifel verbindt het nieuwe gebouw met de sporthal die grondig wordt gerenoveerd. De huidige feestzaal en het jeugdhuis zullen nadien verdwijnen om ruimte te maken voor het plein en de verkeersafwikkeling.

De luifel verbindt het plein ook met de voetbalinfrastructuur. Daar komt een kunstgrasveld samen met extra bergruimte, een Finse piste en de nodige ingrepen voor de waterhuishouding van de site. De verbinding met de publieke (vergader)ruimtes in het dorpscentrum wordt evenmin losgelaten. Vanop het kerkplateau komt een toegang naar het achterliggende natuurgebied en de school. Voor de toekomstige bestemming van de kerk worden verschillende scenario’s voorgesteld.

Op de site Keperenberg in Itterbeek ontstaat een nieuw ontmoetingsplein door de afbraak van de oude sporthal. Dit nieuwe plein vormt de verbinding tussen de gemeenteschool ’t Keperke, de OCMW-site met woonzorgcentrum Breugeldal, de oude school en het gemeentehuis en de nieuwe polyvalente zaal. Het plein zal deels ook dienen als nieuwe, open en multifunctionele speelplaats voor de school. Het jeugdhuis en de computerklas krijgen een onderkomen in het te renoveren oude gemeentehuis.

De grootste ingreep is de oprichting van een nieuwe polyzaal op de locatie van de huidige bovenste tennisterreinen. Dit gebouw zal een nieuwe grote sportzaal bevatten, een instructiezwembad, een mattenzaal, een polyvalente feestzaal, een cafetaria en overdekte tennisterreinen. Tijdens de bouw zal worden gewerkt met een tijdelijke ballon op het plein. Ook voor deze site wordt een nieuwe randparking uitgewerkt aan de Keperenbergstraat.

Het masterplan kijkt naar de toekomst en moet elke nieuwe ingreep op de sites doen passen in de uitgewerkte visie. Vanzelfsprekend zal en kan niet alles in één keer uitgevoerd worden; overigens is ook niet elke ingreep even dringend. Het streefdoel voor het einde van alle realisaties is 2030, zodat ook volgende legislaturen nog belangrijke beslissingen moeten nemen. Het huidige bestuur selecteerde een aantal ‘quick wins’ die op korte termijn kunnen uitgevoerd en gestart worden en waarvoor tijdens deze legislatuur al het nodige budget wordt voorzien.

In Schepdaal wordt het kunstgrasveld in combinatie met de Finse piste, de waterhuishouding en de extra berging in 2018 aangelegd. In Itterbeek wordt de ontwerpstudie gestart voor de renovatie van het voormalige gemeentehuis en de aanleg van de nieuwe multifunctionele speelplaats. Die kan ook als tussenoplossing dienen tijdens de grote nieuwbouwwerken.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

De voorbije weken werd verder gediscussieerd over de bouwshift, vooral dan over de cijfers van kleine en grote stukken grond.  Gemeenten willen overbodige bouwgrond schrappen. Dat daarbij wordt gefocust op de grote gebieden lijkt de[…]

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

Vlaamse bouwsector krijgt goede punten voor materialen- en bodembeheer

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

Vlaanderen buigt zich over instrumentendecreet

Vlaanderen buigt zich over instrumentendecreet

Meer artikels