Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan in de maak voor Erembodegem

De volgende stap richting masterplan voor deelgemeente Erembodegem is gezet. De projectdefinitie met de belangrijkste doelstellingen en richtlijnen werd goedgekeurd. De ontwerpbureaus kunnen aan de slag.

Het masterplan bevat een strategie om een impuls te geven aan de leefbaarheid van Erembodegem om zo de identiteit van de Aalsterse deelgemeente te versterken. Mobiliteit is een belangrijk aandachtspunt. Het is de ambitie van de stad Aalst om in te zetten op het groen en recreatief karakter van de Dendervallei en maximale aandacht te hebben voor wonen, economie en sociale cohesie.

'Het is belangrijk dat we niet alleen nadenken over de toekomst van de Aalsterse binnenstad, maar ook over de toekomst van onze deelgemeenten. Erembodegem is de grootste deelgemeente. Het masterplan Erembodegem zal ons een beeld geven hoe het gebied zich kan ontwikkelen. Het vormt de basis voor ruimtelijke initiatieven. Een herontwikkeling van enkele specifieke, gebiedsgerichte sites zoals bijvoorbeeld de pastorietuin of de Gates-site kunnen verder geconcretiseerd worden en als motor dienen voor de opwaardering van onze grootste deelgemeente', vertellen schepen van Ruimtelijke ordening en gebiedsgerichte werking Caroline Verdoodt en schepen van Wonen Sarah Smeyers.

'De leefbaarheid van Erembodegem is de voorbije jaren steeds meer onder druk komen te staan. Erembodegem heeft dan ook nood aan een duidelijke en sterke visie. Er zal niet alleen aandacht zijn voor de verkeersproblematiek, maar ook voor woon- en leefkwaliteit en het verenigingsleven', pikt schepen van Stadsvernieuwing Ann Van de Steen in.

Vier ontwerpbureaus werden geselecteerd door een jury. Zij kunnen nu op basis van de projectdefinitie een voorstel van ontwerp opmaken. Het beste concept zal uiteindelijk uitmonden in een afgewerkt plan. Het is de bedoeling het masterplan klaar te hebben tegen 2018.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen