Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan gezocht voor dorpskern Terhagen in Rumst

Gerelateerde onderwerpen :

Masterplan gezocht voor dorpskern Terhagen in Rumst

© Team Vlaams Bouwmeester

Het gemeentebestuur van Rumst zoekt een ontwerpteam voor de opmaak van een masterplan voor de dorpskern van Terhagen en de directe omgeving. De ontwerper moet tevens een concrete uitvoeringsstrategie opstellen, met bepalingen van fasering en timing om het masterplan tot uitvoering te brengen. Kandidaat-ontwerpers kunnen zich aanmelden via vlaamsbouwmeester.be vóór 14 oktober om 11 uur. De toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers gebeurt op 27 oktober om 10 uur. Vijf teams zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 2 december. Een week later worden deze offertes gepresenteerd. De doorlooptijd na de gunning van de opdracht bedraagt ongeveer zes maanden. Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

Terhagen is een deelkern van de gemeente Rumst, met een dorpsweefsel dat zich heeft ontwikkeld aan de noordelijke oever van de Rupel. De historisch gegroeide structuur is in grote mate bepaald door de aanwezigheid van klei-ontginningen en de bijbehorende nijverheid, en wordt gevat tussen het water (de Rupel in het zuiden) en het groen (voormalige ontginningsgebieden met bos- en natuurwaarden in het noorden). Vandaag komen de kwaliteiten van Terhagen als verborgen parel langs de Rupel echter onvoldoende tot uiting. Het dorp gaat gebukt onder doorgaande verkeersstromen, kampt met een verouderd en onaangepast woonweefsel en kan zijn potentie als aangename woonkern tussen water en groen niet waarmaken. De transitie en de valorisatie van het dorp die de opdrachtgever voor ogen heeft, zullen wellicht meerdere decennia in beslag nemen. 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

De provincie Vlaams-Brabant maakt sinds enkele jaren werk van renovatieleningen die door de aanvragers pas terugbetaald moeten worden als de woning van eigenaar verandert of verhuurd wordt. Provinciale renovatiebegeleiders ontzorgen de[…]

06/12/2022 | Renovatie
Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Dematra bouwt grootste volautomatisch shuttlemagazijn ter wereld

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Architect Daniel Libeskind hertekent Antwerpse skyline

Meer artikels