Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan en twee bouwprojecten voor Sint-Jozef in Bilzen

Masterplan en twee bouwprojecten voor Sint-Jozef in Bilzen

De opdrachtgever voor dit grote project in Munsterbilzen met een geraamd budget van 11,5 miljoen ' (voor twee bouwprojecten) is de vzw Medisch Centrum Sint-Jozef. Dit psychiatrische ziekenhuis biedt een brede waaier van zorg aan, gaande van poliklinische activiteiten over daghospitalisatie en residen­tiële behandeling tot mobiele teams.

De eerste patiënt werd opgenomen in 1897. Op het terrein vind je dan ook nog vrij oude en soms leegstaande gebouwen terug. Eén van deze gebouwen, het Abdissenhuis, is beschermd sinds 2003. Ongeveer een vierde van het totale terrein is archeologisch beschermd. De campus wordt in twee verdeeld door een openbare weg, de Abdijstraat. De verschillende gebouwen en afdelingen liggen verspreid over het terrein en worden voornamelijk door groen omgeven.

Het MCSJ wil zijn strategische zorgvisie in het sterk evoluerende landschap van de geestelijke gezondheidszorg vertalen in een nieuw masterplan met aandacht voor een humane zorgomgeving die wordt geïntegreerd in de dorpsgemeenschap. Dit plan vormt tevens een langetermijn ontwikkelingskader voor de vernieuwing van de infrastructuur.

Aan het masterplan wordt meteen de ontwerpopdracht voor de eerste twee bouwprojecten gekoppeld. Het gaat om een nieuwbouw voor ouderen met 68 bedden en 15 dagplaatsen en een nieuwbouw voor volwassenen met 25 plaatsen daghospitalisatie. Indien uit het nieuwe masterplan blijkt dat het opportuun is om andere bouwprojecten naar voor te schuiven (i.p.v. de twee voorgestelde projecten), is dit bespreekbaar.

Voor de ontwerper bestaat de uitdaging er in om een nieuwe functionele zorginfrastructuur te ontwerpen en in te planten, rekening houdend met de reeds nieuw gebouwde diensten en afdelingen (zoals o.a. de K-delta voor Kinderen en Jongeren en de Technische Dienst). Daarnaast moet de ontwerper een beheersplan opstellen volgens het decreet Onroerend Erfgoed, voor zowel de beschermde zone als het beschermde monument. Dit beheersplan is afgestemd op het nieuw te ontwikkelen masterplan. Voor de herbestemming van het Abdissenhuis wordt de integratie binnen de werking van het MCSJ bestudeerd, rekening houdend met de wetgevingen waaraan het MCSJ moet voldoen.

Er wordt bij voorkeur ingezet op laagbouw en een open huiselijk karakter staat voorop. De vernieuwde campus creëert kansen tot ontmoeting: de architectuur en zorgprogramma's stimuleren het gemeenschapsleven. Afscherming door bv. groene buffers creëert een beschermende verblijfsomgeving. Dagactiviteiten worden duidelijk onderscheiden van verblijfsactiviteiten.

Het MCSJ wil zoveel mogelijk duurzaam en CO2-neutraal bouwen. Daarbij is de bouwkost zeer belangrijk; maar minstens even belangrijk is de kostprijs van de exploitatie, waaronder technische onderhouds- en schoonmaakkosten, logistieke kosten (wandelafstanden personeel, aantal bergingen, '), energiekosten (geïntegreerd concept gebouw, technieken, stabiliteit), verbouwingskosten (flexibiliteit van het gebouw bij groeiende of krimpende afdelingen).

Na de oplevering van het masterplan kan de opdrachtgever besluiten om het geheel, ofwel een deel van de opdrachten voor de uitvoering van het masterplan te gunnen aan het ontwerpteam. De opdrachtgever is daartoe niet verplicht; hij kan ook beslissen om de betreffende vervolgopdrachten mits het uitschrijven van een nieuwe aanbestedingsprocedure aan derden te gunnen. In dat geval zal de opsteller van het masterplan met de taak van kwaliteitssupervisor worden belast.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten