Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

© Atelier Kempe Thill

Het masterplan voor de Droogdokkensite aan de Antwerpse Scheldekaaien is goedgekeurd. Het gebied van ongeveer 11 ha met industrieel en bouwkundig erfgoed, wordt ontwikkeld tot één grote publieke maritieme en autovrije belevingssite. Het masterplan werd opgemaakt door het architectenbureau Atelier Kempe Thill, samen met LAND voor de buitenruimte en Origin voor de te restaureren delen.
De site wordt begrensd door de Schelde, de Royerssluis, het Kattendijkdok en het Sasdok. Naast de negen historische, beschermde en te restaureren droogdokken, bevat ze twee grote gebouwenclusters, twee pomphuizen en enkele kleinere verspreide bijgebouwen. Ook de twee loodsen aan de westzijde van de Droogdokkenweg in het toekomstige Droogdokkenpark maken deel uit van de site. 
 
De herontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd, van zuid naar noord. Eind dit jaar wordt een voorontwerp goedgekeurd, in 2023 voorziet het ontwerpteam een definitief ontwerp en start de vergunnings-en aanbestedingsprocedure. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken voor de eerste fase in 2024. De volledige ontwikkeling van alle gebouwen en de publieke ruimte zal ongeveer 10 jaar in beslag nemen.

© Atelier Kempe Thill

© Atelier Kempe Thill
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels