Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Masterplan AZ Sint-Lucas Gent vormt basis voor duurzaam energiepark

Masterplan AZ Sint-Lucas Gent vormt basis voor duurzaam energiepark

Het AZ Sint Lucas in Gent zet volop in op innovatieve technologieën in een zorgomgeving. In de reportage van 15 maart in de reeks Z-Energy op Kanaal Z werd uitgelegd hoe de bedrijfscontinuïteit van de nutsvoorzieningen wordt gegarandeerd in een continu proces van vernieuwing en verbetering op de campus. E. Van Wingen nv (EVW) uit Evergem is de leverancier die doorheen het masterplan van het ziekenhuis instond voor de bouw, levering, installatie en service van dit indrukwekkende energiepark. Dat warmtekrachtkoppeling bij uitstek een toepassing vindt in de zorgsector wordt in de reportage ook nog eens onderstreept door Dirk De Man, secretaris van de Vereniging van Technische Diensthoofden in de Verzorgingsinstellingen.

In de zorgsector is de voorbije jaren fors geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw voor ziekenhuizen. Een mooi voorbeeld is het fusieziekenhuis AZ Sint-Lucas, in het centrum van Gent. 'AZ Sint-Lucas is een groot ziekenhuis met ongeveer 800 bedden en 125.000 m² in gebruik, waarvan 100.000 m² op deze campus Sint-Lucas en 25.000 op campus Volkskliniek. De eerste fusie eind jaren '90 van vorige eeuw heeft aanleiding gegeven tot de uitwerking van een Masterplan, het eerste zowat in Vlaanderen. Ondertussen werd hier, terwijl het ziekenhuis volledig operationeel was, zowat 100.000 m² aan grondige verbouwing en nieuwbouw gerealiseerd,' vertelt Danny Van Hove, hoofd departement Infrastructuur.

Masterplan

Wat waren de uitgangspunten voor dat masterplan' Vooreerst werd een vermindering van de energiekost beoogd ( jaarlijks zowat 2,5 miljoen ' ). Ondertussen kwam het er op aan om de bedrijfscontinuïteit van de nutsvoorzieningen te garanderen: zo werd bijvoorbeeld in 2014 geïnvesteerd in 4 MVA noodvermogen dat het volledig ziekenhuis ononderbroken kan voeden. Bij een dreigende black-out kan het ziekenhuis hiermee het openbare net ondersteunen voor zowat 4 MVA. Ten slotte was duurzaamheid een belangrijke parameter. In die optiek kwam er een beo-veld (warmtepomp) en een wkk, die naast warmte ook elektriciteit levert.

Op vraag van AZ Sint Lucas Gent werd door het onafhankelijke studiebureau Ingenium een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In deze studie werd het optimaal energieconcept gezocht voor de verwarming, koeling en de elektrische energievoorziening van het ziekenhuis. Het masterplan vormde de basis voor deze energiestudie. 'We hebben voor de verschillende strategische opties van de energievoorziening een analyse gemaakt, enerzijds van de kosten en baten en anderzijds van de ecologische opbrengsten', volgens Pedro Pattyn van Ingenium. 'Voor het Gentse ziekenhuis bleek een wkk-installatie een logische keuze.'

De warmtekrachtkoppeling, geïnstalleerd door E. Van Wingen nv, dat al sinds 1992 ervaring heeft met grote wkk-projecten, vormt nu de basis voor de levering van warmte en elektriciteit. De wkk vormt samen met de grondgekoppelde warmtepomp en de aansluiting op het stadswarmtenet van Gent een duurzame energievoorziening met aandacht voor een hoge energie-efficiëntie en met integratie van hernieuwbare energie. De wkk van het ziekenhuis heeft een elektrisch vermogen van 500 kW en een thermisch vermogen van 550 kW. De restwarmte van de rookgassen van de motor wordt gerecupereerd voor warmtelevering aan het sanitair warm water en de ruimteverwarming. De restwarmte op lage temperatuur afkomstig van de intercooler vormt een mooie aanvulling op de warmtelevering door de grondgekoppelde warmtepomp. Voor een optimale continue werking is tevens een buffervat geplaatst naast de wkk.

Sleutelfunctie

De piekwarmtelevering van het ziekenhuis gebeurt via het warmtenet van de stad Gent dat wordt gevoed vanuit de energiecentrale van EDF Luminus tevens twee grote warmtekrachtkoppelingen met een vermogen van elk 2,5 MWe omvat. Met andere woorden, in de energievoorziening van het ziekenhuis heeft warmtekrachtkoppeling dus een echte sleutelfunctie.

Voor een ziekenhuis is de betrouwbaarheid van de energievoorzieningen uiteraard cruciaal. De wkk-vormt een betrouwbare, rendabele en duurzame investering die, samen met de andere systemen, zorgt voor een aanzienlijke reductie van de totale energiefactuur van het ziekenhuis en voor een overeenkomstige reductie van de CO2-uitstoot. De keuze van een optimaal geïnstalleerd vermogen en een overeenkomstig hoog aantal werkingsuren van de wkk resulteert in een hoge rendabiliteit en een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

Synchroon met het net

Bovendien vormt de wkk, samen met de noodstroomaggregaten en de batterijsystemen, een betrouwbare elektrische energievoorziening. De levering van het piekvermogen voor elektriciteit gebeurt via het openbaar distributienet. De wkk draait synchroon met het net en biedt een verhoging van de netstabiliteit.

E. Van Wingen nv was bij de implementatie van het energieluik bij AZ Sint Lucas zeer nauw betrokken als constructeur en leverancier van de decentrale stroomproductiesystemen en blijft ook daarna partner van het ziekenhuis via het servicecontract. Precies dit engagement dat EVW al sinds tientallen jaren waarmaakt, biedt klanten de zekerheid dat hun installatie niet enkel nagelnieuw een blikvanger is, maar ook op termijn van vele jaren zijn dienst blijft bewijzen en daarvoor de nodige ondersteuning krijgt van een stabiele, ervaren en innovatieve partner als EVW.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen