Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Marktleider Duitse baggersector overgenomen

Koninklijke Boskalis Westminster nv (Boskalis) heeft een overeenkomst met Strabag SE om de baggeractiviteiten en activa over te nemen van Strabag Wasserbau GmbH, voorheen Möbius Wasserbau. Strabag Wasserbau, gevestigd in Hamburg, is marktleider in de Duitse baggersector met een jaaromzet van ongeveer 50 miljoen ' en een breed spectrum aan materieel. De overeengekomen aankoopprijs bedraagt 70 miljoen ' en zal met eigen middelen worden gefinancierd.

De transactie beperkt zich tot de overname van het materieel en het personeel, evenals enkele onderhoudscontacten. De belangrijkste activa bestaan uit twee jonge, ondiepstekende sleephopperzuigers met een capaciteit van 7.350 m³, een grote moderne backhoedredger en vier zelfvarende bakken. De technische specificaties van de sleephopperzuigers maken deze uitstekend geschikt voor onderhoudswerk en (voor)oeversuppleties.

Met deze overname versterkt Boskalis zijn positie op de Duitse thuismarkt. Daarenboven wordt met het verwerven van deze sleephopperzuigers invulling gegeven aan de vlootvernieuwing in het hoppersegment tussen 6.000 en 9.000 m³. In het licht van deze overname en de huidige marktontwikkelingen zullen in de loop van dit jaar enkele oudere hoppers, cutters en backhoedredgers uit de vaart worden genomen. De bedoeling is om deze transactie in het eerste kwartaal van dit jaar te verwezenlijken nadat voldaan is aan de gebruikelijke voorwaarden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af