Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Marktconsultatie vooroeververdedigingen

Het Nederlandse Rijkswaterstaat, te vergelijken met het Vlaamse ministerie van Openbare Werken, is van plan om vóór het einde van 2017 verschillende vooroeververdedigingen in de Oosterschelde en Westerschelde te realiseren. Met vooroeververdediging wordt erosie van de oevers en geulwanden tegengegaan. Dit is van belang om de stabiliteit van de waterkering te garanderen. Om de markt te betrekken bij de wijze van inkopen, wil Rijkswaterstaat de visie van de markt polsen via een marktconsultatie. Rijkswaterstaat nodigt aannemers en leveranciers uit om deel te nemen aan deze consultatie om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden waaronder het project succesvol kan worden aanbesteed en uitgevoerd.

Het project

De stromingen in de Oosterschelde en Westerschelde zorgen voor erosie van de oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan, worden geulwanden vastgelegd en oevers beschermd. De stabiliteit van de achterliggende waterkering wordt zo gegarandeerd. Op een aantal locaties moeten maatregelen worden getroffen om voortgaande erosie en daarmee instabiliteit van de waterkering te voorkomen. Rijkswaterstaat realiseert deze maatregelen in clusters. Deze marktconsultatie heeft betrekking op cluster 3. Naar verwachting is zowat 750.000 ton aan granulair materiaal nodig om deze cluster te realiseren. De maatregelen moeten in 2016 en 2017 worden uitgevoerd.

Deelnemen

Wie wil deelnemen aan de marktconsultatie, vindt het marktconsultatiedocument via TenderNed (zaaknummer 31088465). Het document bevat de planning, achtergrondinformatie en een aantal vragen. Rijkswaterstaat behandelt alle gegevens strikt vertrouwelijk. De ingezonden antwoorden worden anoniem gepubliceerd op TenderNed. Deelnemen aan de marktconsultatie is vrijblijvend.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse