Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Mag een overheid zichzelf nog een vergunning geven?

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Mag een overheid zichzelf nog een vergunning geven?

© Catalin - stock.adobe.com

Als een gemeente zelf een omgevingsvergunning nodig heeft, bij wie moet ze die dan aanvragen? De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) meldt dat daarover plots juridische onzekerheid bestaat door een recente uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb). Die vernietigde de omgevingsvergunning voor de reconversie van een wasserijsite in Sint-Amandsberg (Gent). Terwijl het decreet de provincie bevoegd maakt voor dergelijke dossiers als er effectief een milieueffectrapport (MER) nodig is, oordeelt de RvVb nu dat dit ook moet gelden voor dossiers die slechts ‘screeningsplichtig’ zijn, waar de omgevingsambtenaar nog moet oordelen of een MER nodig is.

De Europese MER-richtlijn laat toe dat aanvrager en beslisser tot hetzelfde overheidsniveau behoren, maar vereist wel dat de overheid dan “een passende scheiding aanbrengt tussen conflicterende functies” (art. 9bis Richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011). Het decreet deed dit op twee manieren. Als er effectief een MER nodig is, dan moet een gemeente haar aanvraag indienen bij de provincie (art. 15/1 Omgevingsvergunningsdecreet). Als het slechts “screeningsplichtig” is, dan mag een overheid haar eigen aanvraag behandelen maar de omgevingsambtenaar moet dan beslissen of een MER nodig is, niet het vergunningverlenend orgaan (art. 20, 2de lid Omgevingsvergunningsdecreet).

Die tweede oplossing zou in strijd zijn met de Europese regels omdat volgens de RvVb een gemeentelijke omgevingsambtenaar “redelijkerwijze niet ‘op objectieve wijze’ kan oordelen” of een MER nodig is. De RvVb vindt dat ook die dossiers naar de provincie moeten. Dat de aanvrager niet de gemeente zelf is maar het autonoom gemeentebedrijf is (een aparte rechtspersoon met een apart bestuur) is blijkbaar ook onvoldoende als functiescheiding. De verliezende partijen in deze zaak laten de uitspraak nog juridisch onderzoeken om te overwegen of ze ertegen naar de Raad van State zouden stappen. Het Departement Omgeving komt binnenkort met een advies over de gevolgen van deze uitspraak.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Deprez uit Kortemark is Kmo van het Jaar

Deprez uit Kortemark is Kmo van het Jaar

De firma Deprez uit Kortemark is door ondernemersorganisatie Unizo uitgeroepen tot nationale ‘Kmo van het Jaar’. Het familiebedrijf is actief in de sector van de machineconstructie en een specialist op het vlak van interne[…]

07/12/2022 | Ondernemingen
Bouwsector lanceert nieuwe tool voor circulair bouwen op maat

Bouwsector lanceert nieuwe tool voor circulair bouwen op maat

EEG Group is nu ook actief in brandbeveiliging

EEG Group is nu ook actief in brandbeveiliging

Tectum Group verwerft afdeling Dak & Gevel van SIX

Tectum Group verwerft afdeling Dak & Gevel van SIX

Meer artikels