Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Madou: van plein naar esplanade

Madou: van plein naar esplanade

'De stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van het Madouplein werd vorige maand aangevraagd bij de administratieve diensten van Sint-Joost-ten-Node', zegt Brussels minister van mobiliteit en openbare werken Pascal Smet. 'We willen de publieke ruimte hertekenen door er een gezellige plek van te maken en het comfort van alle gebruikers te verhogen. Vandaag wordt alle ruimte ingenomen door wagens. Door fietspaden aan te leggen en de autostromen te reorganiseren, kunnen we een nieuw evenwicht vinden ten voordele van fietsers en voetgangers. Het gewest en de gemeente hebben hier een gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit verbeteren', stelt Smet. Voor dit project is een budget uitgetrokken van 6,2 miljoen '.

'Het Madouplein zal officieel de Madou-esplanade worden. Meer nog dan de vorm is de symbolische waarde van deze naamsverandering belangrijk voor ons want het toont echt onze wil aan om van het plein een aangename plek te maken waar je graag tijd wil doorbrengen. Onze visie is die van een stad voor en door haar bewoners', zegt de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir.

Madouplein

De voormalige Leuvensepoort werd in 1897 herdoopt tot Madouplein en vormt een symbolische plaats in Brussel. Deze oude toegangspoort tot Brussel is vandaag een belangrijk kruispunt van de kleine ring. Er wordt al lang gewacht op een heraanleg en die is ook heel noodzakelijk.

De esplanade aan de voet van de toren zal uitgebreid en heraangelegd worden zodat het een aangename ontmoetingsplek wordt. Deze nieuwe inrichting zal ook elementen bevatten die werden ontworpen door de Sint-Joost-ten-Noodenaren tijdens de voorlopige heraanleg. Voetgangers en fietsers zullen zich voortaan kunnen verplaatsen via bredere voetpaden en afgescheiden en dus veilige fietspaden.

Het autoverkeer zal worden herbekeken. De rotonde wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Komende van het Sint-Joostplein in de richting van Kunst-Wet zal de oversteek van de kleine ring niet meer mogelijk zijn aan Madou maar pas aan Quetelet. Deze maatregel maakt het mogelijk om het verkeer vlotter te doen verlopen en heeft ook een verlagend effect op het aantal conflicten zonder evenwel de reistijd te doen oplopen. Er komen busstroken in de Sterrenkundelaan, de Scailquinstraat en de Leuvensesteenweg.

Leuvensesteenweg

In overeenstemming met de voorlopige aanleg van vorig jaar zal de Leuvensesteenweg op hetzelfde niveau heraangelegd worden van gevel tot gevel en zal het autoverkeer hier overdag niet mogelijk zijn. Zoals bij het project voor de heraanleg van de Elsensesteenweg is er tussen de gemeente en het gewest overeengekomen om de steenweg alleen open te stellen voor autoverkeer tussen 19 en 7 u.

De Squailquinstraat wordt volledig heraangelegd met twee rijrichtingen (één strook in elke richting), een busbaan (naar het Madouplein) en een fietspad. Men voorziet ook nieuwe beplanting en de benzinepomp zal verdwijnen. De Sterrenkundelaan, waarlangs zich het gemeentehuis van Sint-Joost bevindt, wordt gezien als de verlenging van de esplanade aan Madou. Er komen dan ook bredere voetpaden, een afgescheiden fietspad en een busbaan.

De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend op 28 juni. Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden na de zomervakantie. In functie van de administratieve termijnen worden de werkzaamheden momenteel ingepland voor eind 2017 met een maximale duur van één jaar. De werf zal in fasen verlopen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

Grootschalige publiek-private samenwerking voor verouderde bruggen

De Vlaamse overheid wil met publiek-private samenwerkingen (pps) tegen 2030 een vijftigtal verouderde vaste bruggen in heel Vlaanderen vervangen. De bouwkost wordt geraamd op 300 miljoen euro. De bruggen worden beheerd door het Agentschap Wegen[…]

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Provincie steunt woningrenovaties in gemeenten

Zestig nieuwe woningen in Gent

Zestig nieuwe woningen in Gent

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit