Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie zijn ontoereikend

Gerelateerde onderwerpen :

Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie zijn ontoereikend

© wittybear - stock.adobe.com

De Vlaamse bouwondernemers vinden de maatregelen tegen oneerlijke concurrentie ontoereikend. Bouwunie wil meer en effectievere acties om sociale dumping en fraude onmogelijk te maken. De beloofde lastenverlaging moet nu eindelijk tastbaar worden. Bovendien stapt Bouwunie samen met Unizo en enkele andere beroepsfederaties naar het Grondwettelijk Hof tegen de bijkluswet.

Bouwunie wil de detacheringstermijn inkorten en de Europese inningsregels van de socialezekerheidsbijdragen aanpassen zodat het werkland de sociale zekerheidsbijdragen van de gedetacheerde werknemers moet of mag innen en doorstorten naar het land van herkomst. Dit vergemakkelijkt de controletaak van de inspectie. Een betere communicatie en informatie-uitwisseling tussen de diverse landen en inspectiediensten is sowieso nodig. Ook een databank waar bedrijven kunnen nagaan of een ander, buitenlands bedrijf in zijn thuisland in regel is met de wet- en regelgeving is welkom.

De oneerlijke concurrentie in de bouw is en blijft een probleem. Zaakvoerders met louter Vlaamse werknemers kunnen steeds moeilijker opboksen tegen de concurrentie van bedrijven met goedkope buitenlandse werkkrachten. Bijberoepers en bijklussers verhogen de deloyale concurrentie nog. Bouwunie omschrijft het probleem als “een stilaan onhoudbare situatie die de reguliere bouwsector ontwricht.”

Er zijn al maatregelen genomen en er staan er nog op stapel om de oneerlijke concurrentie aan te pakken. De federale regering voerde een aantal verplichtingen in zoals de bouwwerfmelding (checkin@work), de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen en de inhoudingsplicht. Dat zorgt vooral voor veel extra werk voor de reguliere Belgische bouwbedrijven, maar met weinig effect.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer heeft extra inspecteurs aangeworven om de sociale dumping aan te pakken. De Europese Commissie heeft de detacheringrichtlijn aangepast waardoor gedetacheerde werknemers evenveel loon en premies krijgen als hun niet-gedetacheerde lokale collega’s. Een detachering mag maximum 12 maanden duren. Maar ook met een gelijke beloning blijven gedetacheerde werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen goedkoper omdat ze daar lagere socialezekerheidsbijdragen betalen. Bovendien kunnen de inspectiediensten de gelijke beloning en het naleven van de arbeidsduurregels in de bouw moeilijk controleren.

Text Box: De stroom goedkope buitenlanders en zwartwerkers stopt niet.“De federale regering heeft beslist dat de bouw een lastenverlaging krijgt van 600 miljoen €, in schijven vanaf 1 januari 2018, maar geen enkel bouwbedrijf heeft daar al iets van gezien want de toepassing blijft uit. Het brengt hier en nu weinig zoden aan de dijk. De stroom goedkope buitenlanders en zwartwerkers stopt niet. Ze zijn en blijven goedkoper en kunnen nog altijd ongestraft de spelregels aan hun laars lappen. Oneerlijke concurrentie in al haar vormen, evengoed van nieuwe fenomenen zoals bijklussers en zogenaamde vriendendiensten, is een ware pest, vooral voor bouwbedrijven die het spel wel eerlijk spelen”, besluit Bouwunie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eind vorige week startte op de Brugsesteenweg in Roeselare symbolisch de eerste bouwwerf in Vlaanderen waar de nieuwe ethische code voor de bouw-infrastructuursector wordt toegepast. Eind september tekenden Aquafin, Bouwunie, ORI, OVIO, VlaWeBo[…]

Aanpak sociale dumping prioritair voor nieuwe regering

Aanpak sociale dumping prioritair voor nieuwe regering

Bouwsector lanceert ethische code

Bouwsector lanceert ethische code

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

Meer artikels