Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Maaslands Huis bouwt en renoveert in Eisden-Maasmechelen

Maaslands Huis bouwt en renoveert in Eisden-Maasmechelen

Links het bestaande gebouw, in het midden achteraan de nieuwe aanbouw en rechts de nieuwbouw.

De sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis investeert ruim 11 miljoen € in de nieuwbouw van 29 appartementen en in de renovatie van 40 appartementen in Eisden-Maasmechelen. De werken starten begin september. De projectzone maakt deel uit van een groter geheel, het ‘Europaplein’, dat zich situeert ten noorden van het centrum van Maasmechelen. 

De eigenlijke site omvat een appartementsgebouw met 45 appartementen met gelijkvloers de voormalige maatschappelijke zetel cvba so Maaslands Huis. Op het niet bebouwde deel van de site bevond zich een ondergrondse garage met 20 standplaatsen die voor € 23.130,70 € gesloopt werd door Grondwerken Creyns & Zn uit Bree. Op deze plaats zal een nieuwe ondergrondse parkeergarage met 40 staanplaatsen gebouwd worden. De, parking krijgt een nieuwe inrit vanuit de Onze-Lieve-Vrouwestraat.
 
Hierboven worden 29 energievriendelijke nieuwbouwappartementen gebouwd. Om te passen in de omgeving bestaat het gebouw uit drie basiselementen: een verheven woonvolume 6 m boven het maaiveld met drie bouwlagen (vijftien appartementen); een scharniervolume met zes bouwlagen op de hoek van de Lindelaan en de Europapleinstraat (tien appartementen) en een tussenschakel (aansluitvolume tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw) met vier verheven bouwlagen langs de Lindelaan (vier appartementen).

Gaanderijen

De verticale circulatie met een trappenpartij en een liftinstallatie geeft per verdieping toegang tot de overdekte gaanderijen waarop alle woonentiteiten met een private inkomdeur uitgeven. Door de inkomdeuren terugliggend in te planten verruimen de gaanderijen op regelmatige afstand waardoor de toegang rolstoelvriendelijk is en de hoofdpassage wordt vrijgehouden. Vanaf de tweede verdieping worden de gaanderijen doorgetrokken naar het bestaande gebouw zodat deze bewoners eveneens de mogelijkheid krijgen om de kelderverdieping via de nieuwe verticale circulatie te bereiken. Zo komen de bewoners ook met elkaar in contact.
 
25 van de 29 nieuwbouwappartementen zijn aangepaste appartementen volgens het principe van levenslang wonen en worden via het toewijzingsreglement voorbehouden aan ouderen. Na afloop van de nieuwbouwwerken zullen de bewoners van de bestaande appartementsblok onderdak krijgen in het nieuwe gebouw. Het project krijgt van de provincie Limburg een investeringssubsidie in het kader van het ‘Provinciaal reglement betreffende het stimuleren van projecten waarin de relatie wonen-zorg centraal staat’ . Dit is een subsidie voor initiatiefnemers van bouwprojecten voor personen met een kwetsbaarheid uit de sectoren ouderen, personen met een handicap, geestelijke gezondheid of integrale jeugdhulp. 
 
Het volume van de nieuwbouw sluit langs de Lindelaan aan op het volume van het bestaande gebouw en door het gebruik van dezelfde gevelmaterialen ontstaat één geheel. Enkel het bestaande gebouw beschikt nog over een zesde verdieping. Aanvankelijk werd gedacht om enkel de buitenschil van het bestaande gebouw thermisch te verbeteren, maar het project resulteerde in een energetische totaalaanpak en een verbetering van de woonkwaliteit en de brandveiligheid. De bestaande inliggende terrassen worden opgenomen in de appartementen en vervangen door uitkragende terrassen in een lichte staalconstructie.  Door een herindeling van de bestaande woningtypes ontstaat de mogelijkheid om meer diverse doelgroepen te huisvesten. In het bestaande gebouw wordt het gelijkvloers voorbehouden voor bergingen (scooters, fietsen, containers, …).

Ontwerpers

De ontwerpers van dit project zijn Dirk Jacobs Architect & Partners bvba (DJAr) in samenwerking met ir. architect Kimberly Willen  uit Maasmechelen. De werken voor de nieuwbouw van 29 appartementen, de renovatie van 45 naar 40 appartementen, de aanleg van de omgeving rond het gebouw, de inrit naar en de ondergrondse garage werden aanbesteed en toegewezen aan de laagste regelmatige inschrijver, Bouwbedrijf Dethier nv uit Alken voor 11.068.426,76 €, waarvan een deel door het Vlaams Klimaatfonds wordt gesubsidieerd.
 
De cvba Maaslands Huis heeft een patrimonium van ongeveer 2.000 woningen in de gemeenten Maasmechelen, Lanaken en Dilsen-Stokkem (Lanklaar ). De voorzitter van de raad van bestuur is Jan Delille; Johan Vandekerckhove is directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

Meer bouwvergunningen in eerste maanden van dit jaar

Meer bouwvergunningen in eerste maanden van dit jaar

Alexander Hodac gedelegeerd bestuurder BPC

Alexander Hodac gedelegeerd bestuurder BPC

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Meer artikels