Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Maaslands Huis bouwt 22 woningen

Maaslands Huis bouwt 22 woningen

Met de afbraak van 28 leegstaande woningen aan de Bresilstraat en de Geverslaan is sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis vorige week begonnen aan de realisatie van een nieuw woonproject. De gesloopte huizen worden vervangen door 22 kwalitatieve en energievriendelijke sociale huurwoningen. Het ontwerp is van Equilibrium Architecten uit Maasmechelen. De werkzaamheden zullen twee jaar duren. Het nieuwbouwproject moet nog worden aanbesteed.

De bouwvergunning voor de afbraak van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw heeft voorzitter Jean Donders van de cvba so Maaslands Huis al sinds vorig jaar op zak. De afbraak van de twintig woningen aan de Bresilstraat en de acht woningen aan de Geverslaan werden na aanbesteding toegewezen aan de firma Beuten Ronny uit Dilsen-Stokkem voor 48.350 '.

In een tweede fase zullen de nutsleidingen en de riolering worden vernieuwd en wordt de omgeving bouwrijp gemaakt. Deze werken worden uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en zijn een ontwerp van Buro Landschapsplanning Stedebouw en Techniek nv (LST) uit Maaseik.

Bij de opmaak van het ontwerp werd rekening gehouden met de aangrenzende privé-eigendommen en de te behouden toegangen op het terrein naar opritten van aangrenzende percelen. Er wordt een tijdelijke wegenis aangelegd zodat de bestaande woningen bij de bouw van de woningen (tijdens fase 3) steeds bereikbaar zijn en er weinig tot geen interferenties zijn met de aannemer van de woningbouw.

Na de bouw van de woningen pakt de VMSW de rest van de wegenis aan. Er worden groenvoorzieningen en een speelplein aangelegd en er worden klinkers gelegd. De 22 woningen, waarvan enkele aangepast zijn voor ouderen en enkele voor mensen met een fysieke beperking, worden in een verkeersvriendelijke omgeving ingeplant: één binnenpleintje voor de acht woningen aan de Geverslaan en één centraal groenplein en een verlaagde speelzone. Aan de Bresilstraat komen negen woningen met een oost-west-georiënteerde privé-tuin. Aan de noordzijde worden vijf woningen ingeplant die gericht zijn naar een groot centraal plein.

Er zijn verschillende doorsteken naar de Bresilstraat en de Geverslaan voorzien, zodat de site een semi-publiek karakter krijgt. Het hoogteverschil van het terrein tussen de Bresilstraat en de Geverslaan wordt opgevangen ter hoogte van de groenzone. Er zijn 22 vrijliggende parkeerplaatsen voorzien waaronder twee voor andersvaliden. De ontsluiting van het woonproject vindt plaats via de Bresilstraat die in verbinding staat met de Groenstraat. Via de Groenstraat is de gewestweg (N78) bereikbaar. ' EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse