Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Maaslands Huis bouwt 22 sociale woongelegenheden in Lanklaar

Gerelateerde onderwerpen :

Maaslands Huis bouwt 22 sociale woongelegenheden in Lanklaar

In Lanklaar (Dilsen-Stokkem) werden de oudere woningen aan de Bresilstraat en de Geverslaan afgebroken en vervangen door kwalitatieve en energievriendelijke sociale huurwoongelegenheden met een gemiddeld E-peil van 55. Tevens werd de openbare ruimte volledig vernieuwd. Bouwheer cvba so Maaslands Huis looft de goede samenwerking tussen het eigen personeel met het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem, de ontwerpers, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de uitvoerders van de werken.

Na het geslaagde project aan de Bresilstraat - Geverslaan en een soortgelijk project dat in het verleden aan de Oude Baan werd gerealiseerd, zullen de cvba so Maaslands Huis en de stad Dilsen-Stokkem in de toekomst ook de wijk Slakken volledig vernieuwen.

De ontwerper van het project Bresilstraat - Geverslaan is het kantoor Equilibrium Architecten (Eric Ubachs en Ilse Claes). De bouwvergunning voor de afbraak van de bestaande bebouwing en voor de nieuwbouw werd op 28 maart 2014 verstrekt. Na de herhuisvesting van de bewoners werden de oude woningen afgebroken. De rijweg en nutsvoorzieningen werden in deze fase onaangeroerd gelaten. De afbraakwerken werden toegewezen aan de firma Beuten Ronny uit Dilsen-Stokkem voor 48.350 €, zonder btw.

In een tweede fase werden nutsleidingen en de riolering vernieuwd en volgde het bouwrijp maken van de omgeving. Deze werken werden voor rekening van de VMSW uitgevoerd door de firma Wegenbouw Goijens uit Bree naar een ontwerp van Buro Landschapsplanning Stedebouw en Techniek nv (LST) uit Maaseik.

Bij de opmaak van het ontwerp van dit project werd tevens rekening gehouden met de aangrenzende privé-eigendommen en met de te behouden toegangen op het terrein naar opritten van aangrenzende percelen. Er werd een tijdelijke wegenis aangelegd  zodat de bestaande woningen bij de realisatie van de nieuwbouw (fase 3) steeds bereikbaar zouden zijn en er weinig tot geen interferenties zouden zijn met de aannemer van de woningbouw.

De bouwwerken werden na aanbesteding voor een bedrag van 3.213.683,36  € toegewezen aan de firma Gemoco uit Munsterbilzen. Voor dit project ontving Maaslands Huis een subsidie in het kader van het Vlaams Klimaatfonds (VKF). De werkzaamheden begonnen op 9 mei 2016 en de voorlopige oplevering, voor een bedrag van 3.221.063,81 €, vond plaats op 12 juli 2018.

In totaal werden 22 nieuwe woongelegenheden gebouwd, waarbij een mix van diverse types en doelgroepen werd voorzien. Na de bouw van de woningen werd door de VMSW de wegenis afgewerkt, volgden ook de klinkerwerken en werden groenvoorzieningen aangelegd. De 22 woningen, waarvan er twee aangepast zijn voor ouderen en twee voor mensen met een fysieke beperking, zijn in een verkeersvriendelijke omgeving ingeplant: één binnenpleintje voor de acht woningen aan de Geverslaan en één centraal groenplein en verlaagde speelzone.

Aan de Bresilstraat kregen de negen woningen een oost-west-georiënteerde privé-tuin. Aan de noordzijde worden vijf woningen ingeplant die gericht zijn naar een groot centraal plein. Er zijn verschillende doorsteken naar de Bresilstraat en de Geverslaan zodat de site een semi-publiek karakter krijgt. Het hoogteverschil van het terrein tussen de Bresilstraat en de Geverslaan wordt opgevangen ter hoogte van de groenzone.

De ontsluiting van het woonproject vindt plaats via de Bresilstraat welke in verbinding staat met de Groenstraat. Via de Groenstraat kan men de Gewestweg (N78) bereiken. Voor bezoekers worden in het plangebied 22 vrijliggende parkeerplaatsen voorzien waaronder twee parkeerplaatsen voor mindervaliden.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hogeschool Vives bouwt eerste leefcampus in Vlaanderen

Hogeschool Vives bouwt eerste leefcampus in Vlaanderen

Studenten van Vives kunnen straks niet alleen les volgen aan de hogeschool in Brugge, maar er ook verblijven. Samen met projectontwikkelaar ION bouwt Vives een complex met 19 leslokalen en 138 studentenkamers dat naadloos aansluit op de[…]

12/05/2021 | IONScholen
Woonhaven zoekt architect voor vervangbouw sociale woningen

Woonhaven zoekt architect voor vervangbouw sociale woningen

Ontwerper aangeduid voor overheidsproject in Jette

Ontwerper aangeduid voor overheidsproject in Jette

Olen zoekt projectbegeleider en ontwerper voor administratief centrum

Olen zoekt projectbegeleider en ontwerper voor administratief centrum

Meer artikels