Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

“Maak van de herinrichting van de Brusselse ring geen Brussel-weel”

Gerelateerde onderwerpen :

“Maak van de herinrichting van de Brusselse ring geen Brussel-weel”

De herinrichting van de Brusselse ring wordt een belangrijk project, maar dan moet de politiek constructief meewerken. Dat bezwoer Herman Dekempeneer, voorzitter van BFAW-Brabant, tijdens het jaarlijkse banket van de Federatie van Aannemers van Wegenwerken afdeling Brabant op vrijdagavond 2 december in de Leuvense Faculty Club. Zowat 130 genodigden (opdrachtgevers, aannemers en partners van de sector) uit de drie gewesten ontmoetten er elkaar in een gezellige en feestelijke sfeer, waarbij Raf Van Brussel en zijn band zorgden voor de muzikale animatie.

“Investeren in onze wegenbouw en infrastructuur leidt tot een betere mobiliteit, een grotere verkeersveiligheid en een aangenamer levenskader. Tijdens de voorbije dagen stonden de toenemende filedruk en het fileleed nog maar eens vooraan in het nieuws. Dat we in Vlaanderen niet meer mogen snijden in de openbare ruimte vanaf 2040 was bovendien al even brandend actueel. In onze regio bevindt zich de ring van Brussel, waar mensen het meest stilstaan, naast uiteraard ook op de ring van Antwerpen. We zijn dan ook verheugd dat de werkzaamheden aan de ring van Brussel als prioriteit zijn vooropgesteld voor de zogenaamde Werkvennootschap in Vlaanderen. Hierin wordt alle deskundigheid over mobiliteit en infrastructuurwerken gebundeld. Op die manier zouden grote projecten vlotter en efficiënter moeten verlopen”, stelt Herman Dekempeneer.
Doordat bij de herinrichting van de ring het doorgaande en het lokale verkeer over een lengte van 20 km worden gescheiden, is dit volgens de voorzitter van BFAW -Brabant een mooi en belangrijk project. “Het is de bedoeling om in 2019 de eerste schop in de grond te krijgen. De grote hamvraag blijft echter of politiek gekissebis weeral geen stokken in de wielen zal steken, want er moet nog één en ander geregeld worden tussen de twee betrokken gewesten”, beseft Dekempeneer, die de heren ministers bezweert hier geen ‘Brussel-weel’ van te maken.
“In het brede mobiliteitsdebat kunnen we het belang van de vereiste investeringen in wegen en infrastructuur voor een betere economie, voor de werkgelegenheid, voor een aangename leefomgeving en voor onze welvaart niet genoeg benadrukken. De wegensector kende de voorbije jaren evenwel een zware inzinking, al is het aanvoelen dat we het ergste nu wel gehad hebben. We voeren natuurlijk vandaag de werkzaamheden uit aan de slechte prijzen van de voorbije periode van laagconjunctuur, met negatieve herzieningen en een kilometerheffing daar bovenop. Voor de doorrekening van de kilometerheffing voor opdrachten van vóór de inwerkingtreding hopen we dat andere opdrachtgevers de pragmatische methodiek van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) in Vlaanderen zullen volgen”, merkt de voorzitter van BFAW-Brabant op.

Enkele bedenkingen

Hij stelt vast dat de calculatoren tot over hun oren in het werk zitten, maar heeft hierbij toch enkele bedenkingen. “Op het niveau van het Vlaamse Gewest vallen de vroegere middelen voor de gevaarlijke punten (FFEU-kredieten) stilaan weg en ze worden tot hiertoe niet gecompenseerd door inkomsten uit de kilometerheffing. We verliezen ook netto capaciteit voor investeringen door oplopende beschikbaarheidsvergoedingen voor de pps-projecten. Voor rioleringswerken kan Aquafin door extra inspanningen zijn aanbestedingsvolume wel op peil houden. En in hoeverre de beperkte opleving van de gemeentelijke werken zich zal doorzetten in het vooruitzicht van de verkiezingen in 2018 is het voorlopig koffiedik kijken. Daarnaast valt af te wachten of de verplichting van de archeologienota en straks de omgevingsvergunning geen te grote vertragingen zullen teweegbrengen voor de aanbestedingen van openbare werken in Vlaanderen. In Brussel pleiten we ervoor dat voldoende middelen voor de werkzaamheden aan de tunnels worden voorzien bovenop de reguliere kredieten voor de wegen”, verklaart Herman Dekempeneer.
Hij beklemtoont dat zijn federatie met volle overtuiging de belangen van haar aannemers blijft behartigen. Daarnaast bedankt hij met nadruk hun opdrachtgevers om hen de kans te bieden met hen te overleggen. Een speciaal woordje van dank heeft hij tot slot over voor de Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant, diens eventcoördinator en marketing- & communicatieverantwoordelijke Ilse Van Campenhout en het secretariaat van de BFAW die uitstekend hebben samengewerkt om deze avond in goede banen te leiden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels