Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

M-Square groepeert 250 woningen in Sint-Jans-Molenbeek

Gerelateerde onderwerpen :

M-Square groepeert 250 woningen in Sint-Jans-Molenbeek

De tijdelijke vennootschap Burco - Thomas & Piron Bâtiment nam van Federale Real Estate (FRE, de vastgoeddochter van Federale Verzekeringen) een recht van opstal over m.b.t. een aantal terreinen op de hoek van de Mettewielaan en de Condorlaan in Sint-Jans-Molenbeek. In zes bouwfases wordt hier het residentiële vastgoedproject M-Square gerealiseerd dat op termijn meer dan 250 appartementen, een rust- en verzorgingstehuis van 141 kamers en suites en een kinderdagverblijf zal omvatten. Het project met een bovengrondse bruto oppervlakte van meer dan 30.000 m² vormt als het ware een nieuwe wijk die voldoet aan de vereisten inzake duurzame ontwikkeling, geïntegreerd in de omgeving, en die de bewoners een voetgangers- en fietsverbinding biedt tussen de Mettewielaan en de Condorlaan.

M-Square ligt in een groene omgeving in de onmiddellijke nabijheid van het Scheutbospark van Sint-Jans-Molenbeek. Brussel kent een opmerkelijke bevolkingsgroei: in tien jaar tijd zijn er in het Brusselse Gewest maar liefst 50.000 gezinnen bijgekomen. Deze groei gaat gepaard met een stijgende vraag naar kwalitatieve woongelegenheden tegen betaalbare prijzen. De eerste fase van het M-Square-project, waarvoor zopas de symbolische eerste steen werd gelegd, omvat 63 wooneenheden, gaande van studio's tot driekamerappartementen en 64 parkeerplaatsen. De prijzen variëren van 100.000 ' (studio's), naar 155.000 ' (eenkamerappartement), 192.500 ' (tweekamerappartement) tot minimum 242.500 ' voor een driekamerappartement.

Voor de ontwikkeling van dit project beslisten vastgoedontwikkelaars Burco en Thomas & Piron Bâtiment hun kennis van de residentiële vastgoedmarkt te bundelen. Zij werkten al eerder samen voor de projecten Val d'Or in Sint-Lambrechts-Woluwe, de Clos du Drossart in Ukkel en de Clos des Musiciens in Nijvel. De toekomstige bewoners van de appartementen zullen een beroep kunnen doen op de dienst verpleegsteroproep van het rust- en verzorgingstehuis. Dankzij deze service kunnen de toekomstige bewoners aanzienlijk langer zelfstandig blijven wonen. De eerste appartementen zullen in juni 2017 in gebruik genomen worden.

Het aanvankelijke bijzonder bestemmingsplan (bbp) voor de site voorzag een stedenbouw uit de jaren '70 van de vorige eeuw: hoge gebouwen, niet-bebouwbare zones in eigendom van de gemeente die na urbanisatie hoge onderhoudskosten moest dragen voor een minimaal gebruik. Het gewijzigde bbp, opgesteld in samenwerking met het bureau voor urbanisme BRAT, dat door de gemeente was aangesteld, leidde tot een volledig nieuw ontwikkelingsconcept dat gebouwen en landschapszones voorzag op mensenmaat evenals een zachte verbinding tussen de hoge gebouwen (Mettewie) en de lagere gebouwen (Condor).

De wijziging van het bbp betekende een stedenbouwkundige breuk (wat de inplanting en de omgang van de gebouwen betreft), maar ook een architecturale en landschapsbreuk, met bijzondere aandacht voor de herwaardering van de landschapsinrichting aan de voet van de gebouwen: harmonie met het natuurlijke reliëf van het terrein, biodiversiteit, aanplanten van inheemse soorten, ' in tegenstelling tot de grasperken aan de voet van de omliggende gebouwen. Deze nieuwe dynamiek werd mogelijk gemaakt door een ruilovereenkomst van terreinen, waarbij de gemeente en FRE hun eigendommen herschikten om elke partij in staat te stellen een gedeelte van de door het bbp gedekte perimeter efficiënt te ontwikkelen.

M-Square wordt gekenmerkt door een sobere en elegante eigentijdse architectuur, ontworpen door de bureaus DDS & Partners en Archi 2000 (voor het rust- en verzorgingstehuis). Woonkwaliteit, een verzorgde afwerking en een hoogwaardige thermische en akoestische isolatie zijn de belangrijkste troeven van deze woningen, die een groot leefcomfort bieden in een wijk in volle verandering. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de aanleg van de groene zones en aan de integratie van het project in de wijk, wat noodzakelijke voorwaarden zijn om mensen terug naar de stad te lokken.

De eerste fase, waarvoor de bouwwerken in augustus begonnen en waarvoor nu de officiële eerste steen werd gelegd, omvat 63 appartementen. De stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de volgende loten (fase twee en drie), met telkens 65 appartementen, zou de komende weken afgeleverd moeten worden. De werkzaamheden voor fase twee zouden dan in het voorjaar van 2016 kunnen starten. Tegen het einde van dit jaar wordt tevens een vergunningsaanvraag voor het rust- en verzorgingstehuis ingediend. Omdat voor alle vergunningen een milieueffectenrapport (mer) vereist is, vallen ze onder de bevoegdheid van het Gewest.

Als primeur voor Brussel kozen de ontwikkelaars van M-Square er bewust voor om de stedenbouwkundige lasten te integreren in het project door de toepassing van de compensatie in natura zoals voorzien in het Gewestelijk Besluit van 26 september 2013. Het Square C-project omvat de realisatie van negen geconventioneerde woningen die toegankelijk zijn voor kopers die voldoen aan de in het besluit vastgelegde voorwaarden en die worden verkocht tegen 1.940 '/m².

Projectfiche M-Square

Partners

Federal Real Estate

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

BRAT

BSO (Brussel Stedelijke Ontwikkeling)

Trevi, voor de commercialisering van de appartementen, in associatie met Thomas & Piron

Vulpia, voor de exploitatie van het rust- en verzorgingstehuis.

Projectontwerpers

Bouwheer: tv Burco – T&P Bat Projet M-Square, Brussel

Algemeen aannemer: Thomas & Piron Bâtiment, Wierde

Architecten : DDS & Partners, Brussel en Archi 2000, Brussel
(voor het rust- en verzorgingstehuis)

Studiebureau stabiliteit: MC-Carré, Louvain-la-Neuve

Studiebureau speciale technieken : Six Engineering en EPB, Windhof

Technische controle: Seco, Brussel

Akoestiek: Venac, Brussel

Coördinator veiligheid en gezondheid: Sixco, Opont

Landschapsarchitect: Esprit jardin, Eigenbrakel

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels