Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Edito

Lukas 14:28 en Mattheus 20 1-18

Gerelateerde onderwerpen :

Soms kan men op onverwachte plaatsen leuke teksten vinden. In het Evangelie volgen Lukas bijvoorbeeld: ?Wie onder U, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst even zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk ook kan voltooien? Want anders, als hij wel het fundament legt maar het werk niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen en zeggen: ?Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij niet??

Die waarschuwing is tweeduizend jaar geleden neergeschreven en netjes in hedendaags Nederlands vertaald, en ze is nog altijd geldig. Maar het is wel een theologische tekst, en daar moet je letten op de woorden en ze juist interpreteren: je moet de kosten van de bouw niet ?berekenen?, maar ?begroten?. Dat betekent dat je moet rekening houden met mogelijke evoluties in die kosten. Als je dat niet doet, dan kan je onaangename verrassingen beleven en uitgelachen worden.

In de bouwsector hebben we daar regels voor. We berekenen de kosten met de parameters van vandaag, maar voegen hij onze prijsofferte een clausule die zegt dat de bij oplevering uiteindelijk te betalen prijs moet aangepast worden met behulp van de prijsherziening op basis van de indexen van het ogenblik. Die indexen (die men in een bouwvakblad kan vinden) houden rekening met de evolutie van de loonkosten en van de materiaalprijzen.

Hoe groot de inflatie was ten tijde van de evangelist Lukas weten we niet, maar waarschijnlijk viel dat wel mee. Ze betaalden toen hun bakstenen met ?zilverlingen? die ?hun gewicht in zilver? effectief waard waren en daarop had de devaluatie weinig of geen vat.

De evolutie van de loonkosten is voor ons moeilijker te beoordelen. Uit het Evangelie volgens Mattheus (hoofdstuk 20) blijkt dat de toenmalige arbeidsovereenkomsten (althans die voor landbouwarbeid) geen vaste barema?s kenden. De eigenaar van een wijnberg ging ?s morgens naar de markt om arbeiders te huren, voor het werk dat in zijn wijngaard te doen was. Maar in de loop van de dag huurde hij nog bijkomende arbeiders, en ?s avonds betaalde hij iedereen hetzelfde loon, ook de ?werkers van het elfde uur? die minder uren geklopt hadden (en dan nog de hitte van de middag niet hadden moeten verdragen). Hij betaalde iedereen hetzelfde loon, zonder rekening te houden met het aantal uren dat ze geklopt hadden, volgens het principe: ?Ik betaal wat vooraf is afgesproken, noch meer, noch minder?.

Wat de toenmalige vakbonden daarover dachten, heeft de evangelist Mattheus niet genoteerd; maar hij vertelt wel dat niet iedere arbeider met die argumentatie akkoord ging. Maar de protesten werden van tafel geveegd: als de werkgever betaalt wat is afgesproken, dan is dat juridisch in orde; dat de ene arbeider meer gepresteerd had dan de andere deed niets ter zake. En collectieve arbeidsovereenkomsten met loonbarema?s die voor iedereen golden, bestonden toen blijkbaar niet.

Een tijdje geleden was er enige commotie omdat de minister van Financiën zei dat hij het beu was (hij zei, in zijn beste Frans: ?J?en ai marre?) dat de administratie die de begrotingen opmaakt, de inflatie systematisch te laag inschat en de inkomsten overschat, zodat het fiscale boekjaar achteraf altijd met een ?onvoorzien? tekort eindigt.

Hoe dat tweeduizend jaar geleden ging, weten we niet precies: maar de planning was toen ongetwijfeld strakker. En ook korter: de bouw van de piramide van Cheops of van het Colosseum van Rome heeft beslist veel minder jaren aangesleept dan - bijvoorbeeld - de realisatie van de Oosterweelverbinding. Best mogelijk dat ze toen ook al eens iets ?buiten begroting? hielden en allicht gingen ze toen zelfs het geld ?halen waar het zat?, zodat de werken geen vertraging opliepen.

 

Jammer genoeg zeggen de vier evangelies niets over de omgang met Chinezen.

 

Bij de jongste vakbondsmanifestatie in Brussel hielden de wakkere reporters van de VRT hun microfoons onder de neus van betogers met rode en groene hesjes en die verklapten zonder aarzelen dat ?ons' geld massaal opgeborgen wordt in bankgebouwen onder de palmbomen van paradijselijke eilanden. En dat terwijl wij zelf nauwelijks genoeg hebben om een stuk brood te kopen.

 

Maar debatten over de begroting, de ?uitzonderlijke? uitgaven en de steeds opnieuw ?tegenvallende? inkomsten horen tot onze nationale folklore, net zoals de schandalige winsten van de ondernemers, zodat wij niet echt onder de indruk kwamen.

Nieuwer, frisser en opwindender was de vaudeville rond de vele intercommunales rond (of onder) Eandis die ?de? Chinezen in hun raad van bestuur en in hun kapitaal wilden. Dat liep even anders. Dat de Antwerpenaars iets minder moeten betalen om hun elektriciteit aan huis geleverd te krijgen, klinkt best aannemelijk want ze wonen vlak naast de kerncentrales van Doel. Maar het grote aantal communale bestuurders die over de vele onderdelen van Eandis regeren deed wel schrikken. En niemand legde ons uit waarom we nu opeens ?de? Chinezen in de raad van bestuur van Eandis nodig hadden.

Jammer genoeg zeggen de vier evangelies niets over de omgang met Chinezen. Tenzij wij ervan uit gaan dat de drie ?wijzen uit het Oosten? (Mattheus 20 1-18) Chinezen waren. En die lieten wel aan Herodes weten dat er een koning geboren was - met de bekende tragische gevolgen. Gelukkig weten we nu dat we met Chinezen moeten oppassen. Zeker als ze zich voor intercommunales interesseren. (Dat is te wijten aan ?voortschrijdend inzicht? want over intercommunales zeggen de evangelies helemaal niets.)

ZANDER

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wegen voor de eeuwigheid

Edito

Wegen voor de eeuwigheid

Duurzamer dan gebouwen zijn wegen - eigenlijk begint elke beschaving met het trekken van wegen. Een weg dient om snel van A naar B te gaan, op een zo veilig mogelijke wijze. Daarom is een weg meestal verhard en zijn de nodige werken uitgevoerd[…]

04/11/2016
Inclusieve groei

Edito

Inclusieve groei

Komkommers

Edito

Komkommers

Saneren in tijden van nulrente

Edito

Saneren in tijden van nulrente

Meer artikels