Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Luchtkanalen voortaan standaard klasse C

Luchtkanalen voortaan standaard klasse C

Onlangs organiseerden producent van luchtkanalen Airkan en Hamster Cleaning een symposium over het belang van een gezond binnenklimaat. Eén van de aandachtspunten was het nieuwe Typebestek 105 dat vanaf begin dit jaar in werking is getreden en waarin een aantal artikelen in verband met luchtkanalen werd herzien. Verschillende sprekers - academisch of praktijkgericht - kwamen op het symposium in Oudenaarde aan het woord.

Norm EN 12097 uit 2006 voorziet onderhoudsopeningen op ventilatie-installaties. De vormen en afmetingen ervan moeten het onderhoud vergemakkelijken. Niet enkel het ontwerp van een installatie is essentieel. Ook de documentatie - waarin alle belangrijke informatie is opgenomen over de toegangsopeningen en componenten van het kanalensysteem - is een voornaam aspect.

'Bij het onderhoud van ventilatiekanalen is niet enkel de kost een voorname factor, ook de planning heeft vaak een financieel plaatje', zegt Andy Camps, lector aan de PXL Hogeschool Hasselt. 'Wegneembare componenten worden best niet zomaar weggenomen. Indien een debietregelaar in de luchtklep wordt weggenomen voor onderhoud en meting, dan moet men de precieze instructies volgen inzake terugplaatsen. Een plafond waarin luchtkanalen van een ventilatiesysteem werden geïntegreerd kan bij voorkeur niet enkel via de bewuste ruimte bereikt worden. Elke hoek van 90° (of van 45°) in het systeem vereist in principe een toegangsopening. Zowel aan de onder- als de bovenzijde van een verticaal luchtkanaal moet er een opening zijn. Een T-stuk, in de muur verwerkt, moet toegankelijk blijven. Daarom krijgt het best een passend deksel, met een klein gaatje voor een schroevendraaier. Ook grotere luchtkanalen zijn uiteraard een optie.'

Typebestek 105

In het nieuwe Typebestek 105 van de Regie der Gebouwen werden ook enkele artikelen rond het reinigen van luchtkanalen gewijzigd. 'Alle luchtkanalen moeten met ingang van 1 januari 2015 standaard klasse C zijn. Er wordt met low, medium en high druk (zie kader) gewerkt en er moet in situ getest worden. Alle luchtkanalennetten - van B tot D - moeten voor de eerste oplevering getest worden. Het is uiteindelijk De Regie der Gebouwen die bepaalt welke sectie er zal moeten getest worden. Airkan geeft installateurs hieromtrent richtlijnen in de montagehandboeken. Enkel metalen kanalen zijn nog toegestaan. Flexibele kanalen - met een lengte van maximum 1 m - mogen enkel nog op een eindpunt toegepast worden. Ze worden enkel nog toegestaan indien ze niet-geïsoleerd, thermisch geïsoleerd of thermisch geïsoleerd/akoestisch dempend zijn. Een andere nieuwigheid is dat voortaan op de bouwplaats zinkwaarde kwaliteitsproeven moeten worden afgenomen, die geattesteerd worden bij de levering. Indien de installateur galva-materialen bij Airkan koopt, krijgt hij op aanvraag het certificaat Z 275. Hieruit blijkt dat deze aan de opgelegde zinkwaarde voldoen. Voor de installateur is het vooral belangrijk de technische fiche op de luchtdichtheidseisen goed na te kijken en op de bouwwerf de waarden te meten op de kaders of op de hulpstukken, zoals beschreven in het typebestek', legt Ulrike Lippens, business development manager bij Airkan, uit.

Fotokaartensysteem

Seppe Thys van Hamster Cleaning, een jong Genks bedrijf dat gespecialiseerd is in het onderhoud van luchtkanalen, had het over de onderhoudsaspecten. 'Het is de betrachting om jaarlijks een inspectie uit te voeren en de toestand van de kanalen in kaart te brengen, dit omwille van drie redenen. De eerste reden is het besparen van energie. Voorts zijn er de kwaliteits- en hygiëneaspecten. In industriële omgevingen is er nog het bijkomende aspect van de brandveiligheid. Bij luchtkanalen is controle bij ingebruikname en regelmatige, visuele inspectie belangrijk. De na-inspectie - controle van documentatie, systeem van fotokaarten' - is even cruciaal. Met een eigen fotokaartensysteem, dat intern werd ontwikkeld en digitaal op punt gezet, is Hamster Cleaning een pionier. De fotokaarten laten toe foto's van geïnspecteerde kanalen te vergelijken met referentiefoto's. Zo kan exact bepaald worden hoe vuil een kanaal is.'

Ventileren, soms complex

Buitenbeentje op het symposium was Pascal De Waegemaeker, als ziekenhuishygiënist verbonden aan het UZ Gent. Als verantwoordelijke voor infectiepreventie in de brede zin van het woord werkt hij samen met de ingenieurs van de dienst Infrastructuur en de externe firma's die instaan voor het technisch onderhoud.

'Het onderhoud van ventilatiesystemen in ziekenhuizen is vooral complex omwille van het aspect planning. In operatiezalen - het UZ Gent telt ongeveer 25 - vinden deze werkzaamheden vaak in de vroege ochtend, of in een periode van beddensluitingen, bv in de zomervakantie, plaats. Alle operatiekwartieren zijn uitgerust met een laminair airflow-systeem. Door het installeren van HEPA-filters ontstaat ultraschone lucht. Het gebeurt dat er op de kamer onderdruk moet gecreëerd worden om de kiemen binnenskamers te houden, bv. bij open longtuberculose.'

Infectiebron

Het ventilatiesysteem op zich kan ook een infectiebron zijn, omdat het heel wat stof - en dus micro-organismen - in zich draagt. Schimmels vormen het grootste gevaar, omdat ze sporen maken. Ze zijn op zich relatief eenvoudig te doden, de sporen evenwel niet. Eenmaal ingeademd kunnen deze, soms weken later, ontkiemen en resulteren in wondinfecties, een longontsteking' Bij het reinigen van ventilatieroosters of -kanalen kunnen zich aërogene micro-organismen verspreiden. Bij wijze van preventieve maatregel kan men verzwakte patiënten een hoogfiltratiemasker opzetten of ze eventueel verhuizen. Voor het reinigen van de ventilatiekanalen is een goede coördinatie in het ziekenhuis noodzakelijk. Voor de pulsiekanalen is een visuele controle doorgaans voldoende. Voor het reinigen van de extractiekanalen kan men genoodzaakt zijn kamers tijdelijk te sluiten.

Verkoperd staal

Ulrike Lippens stelde de Bactefree-oplossing van Airkan voor: 'Bactefree bestaat uit een speciaal soort staal, bekleed met een laag koper van 3 micron. Door deze specifieke samenstelling heeft het materiaal dezelfde eigenschappen als koper. In tegenstelling tot de klassieke luchtkanalen uit gegalvaniseerd staal, inox en aluminium staat het garant voor een economische oplossing met dezelfde antibacteriële eigenschappen als koper. Tests in Franse en Duitse labo's bevestigen de bijna totale vernietiging van bacteriën die in aanraking komen met Bactefree. Er werd reeds een project gerealiseerd in het Centre Hospitalier in het Franse Rambouillet. Recent werden ook in de Sainte-Elisabeth-kliniek in Heusy (Verviers) enkele luchtkanalen vervangen door Bactefree-kanalen. Na enkele weken werd de stofuitstoot van de kanalen gemeten. Daaruit bleek de concentratie aan bacteriën in de Bactefree-kanalen meer dan tienmaal lager dan in de bestaande kanalen.' ' PDC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten