Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lucht- en dampdichtheid van vloeren

Gerelateerde onderwerpen :

Lucht- en dampdichtheid van vloeren

Om ventilatieverliezen te beperken en risico's op inwendige condensatie in de vloeren na isolatie te vermijden, moet men de lucht- en dampdichtheid tussen de verwarmde en niet-verwarmde volumes verzekeren. Bijgevolg moet men voor elke situatie de positie van het luchtscherm en de continuïteit ervan onderzoeken. Daarbij moet men er rekening mee houden dat een vloer die bestaat uit een betonnen vloerplaat of uit onderdelen die een tweedefasebeton bevatten (bv. breedplaten, holle elementen tussen liggers, bepaalde welfsels) luchtdicht is en dus dienst kan doen als luchtscherm (voor de klimaatklassen I tot III).

Bij waardevolle vloerbekledingen die men wil behouden, kan men de thermische isolatie ondergronds aanbrengen met daartussenin een lucht- en dampscherm. Als er vloerbalken op een buitenmuur rusten, moet men daar bijzondere aandacht besteden omdat metselwerk zonder bepleistering niet als luchtdicht beschouwd kan worden. Hierbij zal het soms nodig zijn om het deel van de muur dat overeenkomt met de dikte van de vloerbalken te bepleisteren (zie schema).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Installateurs maken ventilatiesystemen coronaproof

Installateurs maken ventilatiesystemen coronaproof

Het covid-19 virus verspreidt zich via microdruppels die besmette personen uitademen. Verkoelingsventilatoren die we bij hitte graag aanschakelen en globale ventilatie-installaties kunnen in heel wat gevallen en bij onaangepast gebruik die[…]

26/08/2020 | VCBinstallateurs
Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

WTCB wint Gouden Baksteen

WTCB wint Gouden Baksteen

UAntwerpen en WTCB starten met project automatische inspectie van infrastructuur

UAntwerpen en WTCB starten met project automatische inspectie van infrastructuur

Meer artikels