Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Loodzware pensioenfactuur bedreigt werking Vlaamse steden en gemeenten

Gerelateerde onderwerpen :

Loodzware pensioenfactuur bedreigt werking Vlaamse steden en gemeenten

© ©Tatjana Balzer - stock.adobe.com

De pensioenfactuur die lokale besturen moeten betalen voor statutaire medewerkers op rust bedraagt vandaag 2,5 miljard €. Tegen 2024 komt daar nog eens 800 miljoen € bovenop, een stijging met liefst 33% of 6% per jaar. Heel wat plaatselijke besturen melden aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) dat dit zo niet verder kan omdat het voeren van een lokaal beleid onmogelijk dreigt te worden.

Bovendien hebben ze zelf geen vat op deze stijging en draaien een aantal steden en gemeenten mee op voor de pensioenfactuur van de (voormalige publieke) ziekenhuizen. De VVSG trekt daarom aan de alarmbel en roept de regeringen naar aanleiding van de nakende verkiezingen op om samen te zoeken naar een oplossing ten gronde. Ze vraagt met onmiddellijke ingang een rem op de verdere stijging van de pensioenfactuur.

De pensioenlasten van de Vlaamse steden en gemeenten, de OCMW’s, de politie- en hulpverleningszones stegen met 718,8 miljoen € in 2012 naar 954,5 miljoen € in 2017. Dat is een stijging met 236 miljoen € of ruim 5,8% per jaar. Tegen 2024 zal daar naar schatting nog eens 32,6% of 310 miljoen € bijkomen.

De stijging heeft twee oorzaken: steeds meer mensen gaan met pensioen (de babyboomgeneratie) en gepensioneerden leven langer en genieten dus ook langer van hun pensioen. Deze toename wordt helemaal gedragen door de relatief beperkte budgettaire ruimte van de lokale besturen en wordt daardoor onhoudbaar.

Ziekenhuispersoneel

Voor gemeenten die vroeger een ziekenhuis hadden, is de problematiek nog zwaarder: zij blijven ook na de privatisering betalen voor het statutaire ziekenhuispersoneel dat met pensioen gaat. In Turnhout stijgt de factuur hierdoor van 10,6 miljoen € in 2019 naar 17,2 miljoen € in 2024. Het voormalige OCMW-ziekenhuis is er opgegaan in een private vzw. “Een ziekenhuis heeft een regionale functie, maar de lasten komen enkel voor rekening van het openbaar bestuur dat bereid was om die regionale functie van gezondheidszorg aan te bieden. Hier zou op zijn minst een brede solidariteit moeten spelen”, zegt burgemeester Paul Van Miert.

“De nieuwe lokale bestuursploegen zijn nog maar net begonnen, ze willen erin vliegen en krijgen meteen het deksel op de neus: een betere manier om hun enthousiasme te fnuiken bestaat niet. Lokale besturen hebben geen enkele vat op de stijging van de pensioenfactuur, maar moeten er wel integraal voor opdraaien”, aldus een cynische Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

“Naast de lokale overheid is er geen enkele werkgever die de pensioenen betaalt voor wie ooit bij hem gewerkt heeft. Die verschillen uiten zich in de diverse werkgeversbijdragepercentages voor pensioenen: op een brutoloon van 2.500 € betaalt de gemeente 34%, de privésector 8,86% en op Vlaams niveau gaat het om een forfait van rond de 1,17%”, illustreert Dries.
Werkingsbudget
De pensioenen slorpen ook een steeds groter wordend aandeel op van het totale gemeentelijke werkingsbudget: in 2017 zelfs 11,5%. Hierdoor komen andere uitgaven onder druk te staan. “Gemeenten willen tot elke prijs vermijden dat ze de belastingen moeten verhogen, dus zal een groot deel van de stijging van het Gemeentefonds naar de financiering van de pensioenlasten moeten gaan. Dat belet dat andere dingen gebeuren, zoals de aanleg van fietspaden of riolering of armoedebestrijding. Hoe moeten we die problemen oplossen als er geen geld is?”, vraagt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG.

De VVSG vraagt de toekomstige regionale en federale regeringen naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei om samen met de lokale besturen naar duurzame oplossingen te zoeken. Zo moet er met onmiddellijke ingang een einde komen aan de verdere stijging van de pensioenfactuur. De federale overheid zou die stijging in de toekomst voor haar rekening moeten nemen. De VVSG wil de problemen bespreken met de nieuwe regeringen en constructief zoeken naar een structurele oplossing. De vereniging ziet alvast deze drie opties:

•    Ofwel betalen de lokale besturen in de toekomst hetzelfde aandeel in de pensioenen dat de gemeenschappen en gewesten betalen voor hun gewezen statutaire medewerkers;
•    Ofwel betalen de lokale besturen het bijdragepercentage dat private werkgevers betalen voor de werknemerspensioenen;
•    Ofwel wordt voortaan gekozen voor eenzelfde werkgeversbijdrage voor pensioenen voor alle statutairen van alle Belgische overheidsniveaus. Vandaag verschillen die bedragen sterk, want met name de gemeenschappen en gewesten dragen amper iets bij.

Deze optie is volgens VVSG de meest billijke, al vraagt dit een wijziging van de Bijzondere Financieringswet en een discussie over de statutaire tewerkstelling an sich. “Geen sinecure, maar we willen dit uitspitten; het dossier is immers cruciaal voor de toekomst van onze steden en gemeenten”, besluit Wim Dries.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer in Leuven. Wie niet over een computer of internet beschikt of hulp nodig heeft, kan een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen met een ambtenaar in te dienen.  […]

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Meer artikels