Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

Gerelateerde onderwerpen :

,
Lokeren en Moerbeke onderzoeken fusie

De stad Lokeren en de gemeente Moerbeke hebben plannen om te fusioneren. Burgemeester Filip Anthuenis van Lokeren en zijn collega Robby De Caluwé van Moerbeke kondigen aan dat beide lokale besturen de komende maanden zullen onderzoeken of ze vrijwillig kunnen samensmelten.
De Vlaamse regering stuurt sinds 2014 aan op een schaalvergroting om gemeenten bestuurskrachtiger te maken. Na een aantal succesvolle vrijwillige fusies in de vorige legislatuur, bekijken verschillende gemeenten ook deze bestuursperiode de mogelijkheden om te fusioneren. In de regio Waasland en groot Gent alleen al gaat het om een zevental gemeenten.

Ook Lokeren en Moerbeke onderzoeken nu dus een mogelijke fusie. “Er is voor alle duidelijkheid nog geen definitieve beslissing genomen. Dat kan ook niet. Eerst moeten er nog een aantal tussenstappen worden genomen worden, zoals voorzien in het decreet”, benadrukken beide burgemeesters.

De plannen van de hogere overheid en de fusieverklaringen in de regio, brachten beide gemeentebesturen samen aan tafel. “Aanvankelijk hadden we met onze gemeente geen fusieplannen. Maar als kleine gemeente merk je dat de uitdagingen voor lokale besturen steeds groter worden. We krijgen steeds meer bevoegdheden toegeschoven van de hogere overheden zonder dat hier een evenredig aantal middelen en medewerkers tegenover staan. Dit maakt het bijzonder moeilijk voor een kleine gemeente om alle expertise in huis te hebben. De dienstverlening moet immers op maat zijn”, zegt burgemeester Robby De Caluwé.

Beide lokale besturen willen daarom een participatietraject opstellen, waarbij de inwoners en de adviesraden worden geconsulteerd over een eventuele fusie. “Samen met de schepenen zullen Robby en ik wijkbezoeken brengen en de adviesraden uitnodigen om een open debat te voeren. We zijn ervan overtuigd dat de inwoners van beide gemeenten er alleen maar beter van kunnen worden”, aldus Filip Anthuenis.

Vlaanderen beloont gemeenten die vrijwillig fusioneren tot 500 € schuldafbouw per inwoner. De burgemeesters zien de mogelijkheden hiervan in. “Daardoor zouden we de personenbelasting laag kunnen houden en we nog meer investeringen kunnen doen, bovenop de reeds geplande. Naast die lagere fiscaliteit zouden de reeds geplande investeringen versneld kunnen uitgevoerd worden”, verklaart Filip Anthuenis.

“Een fusie geeft ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld ons masterplan ‘Moerbeke 2050’ vervroegd te realiseren, waardoor we het plan zouden kunnen omvormen tot ‘Moerbeke 2035”, stelt Robby De Caluwé.

“Eigenlijk is Moerbeke de natuurlijke partner van Lokeren. We werken al jaren succesvol samen met Moerbeke in diverse samenwerkingsverbanden zoals IDM, Interwaas, maar ook tijdens de coronapandemie bij onder meer de installatie van het vaccinatiecentrum. Voor de openbare woonzorgcentra van Lokeren en Moerbeke voerden we enkele jaren terug al een geslaagde fusie door. Zorgbedrijf Sakura stelt momenteel meer dan 300 personeelsleden tewerk en organiseert residentiële zorg voor 450 ouderen op drie sites”, zegt Anthuenis.

Ook cultureel zijn er volgens de burgemeester geen verschillen. ”Vele jongeren trekken voor het middelbaar onderwijs naar Lokeren. Maar ook om te winkelen, te sporten en voor cultuur worden de gemeentegrenzen langs beide kanten wekelijks overgestoken”. De Caluwé bevestigt dit. “Ook de Lokerse Feesten staan steevast op het programma van menig Moerbekenaar en Sporting Lokeren heeft heel wat supporters in Moerbeke. Maar Moerbeke is ook letterlijk de ‘natuurlijke’ partner van Lokeren, we hebben vele prachtige natuurzones en fietspaden gemeen”.

Voor de Moerbeekse burgemeester is het behoud van eigenheid de grootste bekommernis. In de volgende legislatuur is de kans volgens hem groot dat gemeenten verplicht zullen moeten fusioneren. “Lokeren wil daarbij Moerbeke niet ‘opslorpen’. De fusie kan er net voor kan zorgen dat Moerbeke, versterkt met onze huidige deelgemeenten Daknam en Eksaarde met het gehucht Doorslaar, de eigenheid kan behouden. Ook de lokale festiviteiten en activiteiten zullen uiteraard blijven. De gesprekken zullen gevoerd worden tussen gelijkwaardige partners”,  aldus Anthuenis.

Wat de nieuwe gemeentenaam wordt? “Daarover moet niet flauw worden gedaan. Lokeren is nu al een stad van meer dan 42 000 inwoners. Laat die naam maar bewaard blijven”, oppert De Caluwé.

Deze maand nog worden de gesprekken gevoerd in de gemeenteraden. Daarna wordt er in samenspraak met de diensten van de Vlaamse overheid en de diensten van de gouverneur een traject uitgewerkt. Moerbeke en Lokeren zouden samen ongeveer 49.000 inwoners tellen met een oppervlakte van 105,3 km².
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

Asbestattest verplicht vanaf 23 november

De datum voor de invoering van het asbestattest is gekend. Vanaf 23 november 2022 moet er bij elke overdracht van een pand dat vóór 2001 werd gebouwd, een asbestattest overhandigd worden aan de koper. Volgens OVAM zouden in[…]

28/04/2022 | AsbestVlaamse Regering
Informatie bij overstromingen of droogte

Informatie bij overstromingen of droogte

Vlaamse overheid en bouwsector partners in duurzame bemaling

Vlaamse overheid en bouwsector partners in duurzame bemaling

Vlaamse regering bereikt akkoord over bouwshift

Vlaamse regering bereikt akkoord over bouwshift

Meer artikels