Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Lokale regels moeten transparanter'

Gerelateerde onderwerpen :

'Lokale regels moeten transparanter'

'De lokale belastingen die aannemers moeten betalen staan soms niet in verhouding tot de winst die een project oplevert en de regels zijn overal anders. Dat moet veranderen.' Dat verklaarde voorzitter Eric Leskens tijdens de gala-avond van de Vereniging van Algemene Bouwaannemers Antwerpen (VABA) in AMUZ in de barokke Sint-Augustinuskerk in de Kammenstraat in Antwerpen.

Eric Leskens, die eind januari Dirk Vanhecke opvolgde als VABA-voorzitter, verwelkomde de genodigden en schetste een stand van zaken in de Vlaamse bouwwereld.

'De bouw is één van de belangrijkste bedrijfstakken van onze economie, maar onze sector toch jammer genoeg maar zelden positief in het nieuws en dit op verschillende vlakken: op stedenbouwkundig gebied of op sociaal en financieel vlak. Velen lijden onder de misbruiken van weinigen. We worden steeds meer opgezadeld met extra controleverplichtingen waarvan de toegevoegde waarde in vraag kan worden gesteld. Wij staan 100% achter fraudebestrijding en zijn allemaal tegen sociale dumping, maar van een eenheid in de regelgeving in Europa is nog niet veel te zien. Meer dan 50% buitenlandse arbeiders op onze bouwplaatsen is meer de regel dan de uitzondering geworden. Zolang de laagste prijs het enige criterium blijft voor het toewijzen van aanbestedingen zullen onze eigen mensen in de kou blijven staan en gaat veel kennis verloren', schetst Eric Leskens een somber beeld.

De VABA-voorzitter maakte duidelijk dat het beroep van algemene aannemer de jongste jaren sterk veranderd is. Zo staat de aannemer behalve voor het bouwen zelf ook steeds meer in voor het ontwerp, de studie, de ontwerpcoördinatie de financiering, het onderhoud en de exploitatie.

'Dit is niet onze core business. Allemaal geen probleem, maar dan moeten we wel correct vergoed worden voor deze verplichtingen en risico's. De bestekken en de algemene aannemingscontracten zijn een kluwen waar zelfs gespecialiseerde juristen hun weg niet meer in vinden, laat staan een kmo-bedrijfsleider', aldus nog Leskens.

Alvorens gastspreker Rob Van De Velde, schepen van Ruimtelijke Ordening in Antwerpen én volksvertegenwoordiger, het woord te geven, haalde Eric Leskens tot slot nog het probleem van de gemeentelijke belastingen en retributies aan.

'Als aannemer kan je maar best bij elke bouwplaats goed de website bestuderen van de gemeente waar de werken moeten worden uitgevoerd. Belastingen op de inname van het openbaar domein, op drijfkracht of op het te bouwen volume kunnen dermate hoog zijn dat de winst van een project verloren gaat. Omdat elke gemeente vrij is om zelf zijn belastingreglementen te bepalen, moet voor elke opdracht onderzocht worden wat de lokale regels zijn. En die zijn niet altijd duidelijk. Ik wil dan ook een pleidooi houden voor transparante reglementen en ' vooral ' matigheid. De opgelegde belasting moet in verhouding blijven tot het project of de veroorzaakte overlast', besloot de kersverse VABA-voorzitter.

Schepen Rob Van De Velde stelde dat Vlaanderen groeit. 'Vlaanderen zal tegen 2020 93.000 extra woningen nodig hebben. In Antwerpen alleen zijn het er 30.000 tegen 2030. Om dat mogelijk te maken, gaan we op een slimme manier moeten verdichten, open ruimte vrijwaren, renoveren en ' vooral ' stoppen met lintjes te bouwen. Meer mensen moeten opnieuw in de stad werken, in nieuwe projecten die een mix van functies omvatten, zodat we niet elke ochtend massaal van 'de buiten' naar de stad hossen, om 's avonds weer uit de stad richting groene rand te vluchten.' ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv wil een groep van installatiebedrijven uitbouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR uit Houthalen-Helchteren en ABN Klimatisatie uit Munsterbilzen. De drie partners gaan op zoek naar[…]

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Meer artikels