Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lokale fietsinvesteringen volledig gesubsidieerd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Lokale fietsinvesteringen volledig gesubsidieerd

Plaatselijke besturen krijgen het gemakkelijker om te investeren in fietsinfrastructuur. Sommige fietsinvesteringen op lokale wegen zullen tot 100% worden terugbetaald door de Vlaamse overheid. “Dit zet de deur open voor belangrijke investeringen en nieuwe projecten voor fietsinfrastructuur en veilige verbindingen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Vlaanderen investeert de komende jaren een historisch hoog bedrag in fietsinfrastructuur: elk jaar wordt de (lang onbereikbare) kaap van 100 miljoen € gerond. 60% van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF, goed voor 12.000 km) ligt op wegen in lokaal beheer. Vlottere en veiligere verbindingen voor fietsers kunnen er dus alleen maar komen als ook de lokale overheid investeert in nieuwe fietsinfrastructuur.
 
De Vlaamse overheid voorziet elk jaar een subsidiepot van 10 miljoen € om die lokale fietsinvesteringen aan te moedigen. Tot nu toe raakten die beschikbare middelen vaak niet opgesoupeerd omdat gemeenten slechts 80% van alle totale kosten konden recupereren via subsidies. Die drempel bleek in budgettair moeilijke tijden voor vele gemeenten nog te hoog.
 
Daarom heeft Ben Weyts de subsidieregels nu veranderd. Plaatselijke besturen zullen volledige subsidiëring krijgen voor de aanleg van kunstwerken op lokale wegen die een gewestweg kruisen. Het kan bv. gaan om een fietsbrug of een fietstunnel, cruciale projecten die tot nog toe meestal te duur zijn voor heel wat gemeenten. “Veel fietsverbindingen botsen vandaag op een obstakel. Denk maar aan de comfortabele fietssnelweg die plots op een drukke gewestweg stuit. Dat soort ‘missing links’ schrikt vandaag vele potentiële fietsers af”, zegt Weyts.
 
 
Bovendien komen voortaan meer verschillende fietsinvesteringen in aanmerking voor Vlaamse steun. Zo zullen lokale besturen tweerichtingsfietspaden kunnen verbreden tot drie meter (de limiet lag voorheen op twee meter). Ook studiekosten en grondverwervingskosten zijn nu subsidieerbaar. “Talrijke fietsprojecten worden vandaag op de lange baan geschoven omdat daarvoor een dure onteigening nodig is. Daar passen de nieuwe regels dus een mouw aan”, verklaart de minister.
 
Dankzij de nieuwe subsidieregels moet ook het Fietsfonds voor de lokale besturen voortaan elk jaar helemaal benut worden. “Ik wil niet meer blijven zitten met dit geld. Gemeenten hebben nu geen enkel excuus meer om fietsinvesteringen uit te stellen”, besluit Weyts.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt maakt woonerf van de hele binnnenstad

Hasselt wordt de eerste centrumstad in Vlaanderen die de hele kernstad het statuut van woonerf geeft. De snelheidslimiet voor auto’s, motoren, fietsers en e-steps in de binnenstad wordt 20 km/uur. Voetgangers mogen er de hele breedte van[…]

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Vlaanderen steunt transport via binnenvaart naar zeehavens

Uitbater gezocht voor overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Uitbater gezocht voor overslagcentra in Diksmuide en Veurne

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Kortrijk maakt werk van verdere vernieuwing Leieboorden

Meer artikels