Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lokale fietsinvesteringen volledig gesubsidieerd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Lokale fietsinvesteringen volledig gesubsidieerd

Plaatselijke besturen krijgen het gemakkelijker om te investeren in fietsinfrastructuur. Sommige fietsinvesteringen op lokale wegen zullen tot 100% worden terugbetaald door de Vlaamse overheid. “Dit zet de deur open voor belangrijke investeringen en nieuwe projecten voor fietsinfrastructuur en veilige verbindingen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Vlaanderen investeert de komende jaren een historisch hoog bedrag in fietsinfrastructuur: elk jaar wordt de (lang onbereikbare) kaap van 100 miljoen € gerond. 60% van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF, goed voor 12.000 km) ligt op wegen in lokaal beheer. Vlottere en veiligere verbindingen voor fietsers kunnen er dus alleen maar komen als ook de lokale overheid investeert in nieuwe fietsinfrastructuur.
 
De Vlaamse overheid voorziet elk jaar een subsidiepot van 10 miljoen € om die lokale fietsinvesteringen aan te moedigen. Tot nu toe raakten die beschikbare middelen vaak niet opgesoupeerd omdat gemeenten slechts 80% van alle totale kosten konden recupereren via subsidies. Die drempel bleek in budgettair moeilijke tijden voor vele gemeenten nog te hoog.
 
Daarom heeft Ben Weyts de subsidieregels nu veranderd. Plaatselijke besturen zullen volledige subsidiëring krijgen voor de aanleg van kunstwerken op lokale wegen die een gewestweg kruisen. Het kan bv. gaan om een fietsbrug of een fietstunnel, cruciale projecten die tot nog toe meestal te duur zijn voor heel wat gemeenten. “Veel fietsverbindingen botsen vandaag op een obstakel. Denk maar aan de comfortabele fietssnelweg die plots op een drukke gewestweg stuit. Dat soort ‘missing links’ schrikt vandaag vele potentiële fietsers af”, zegt Weyts.
 
 
Bovendien komen voortaan meer verschillende fietsinvesteringen in aanmerking voor Vlaamse steun. Zo zullen lokale besturen tweerichtingsfietspaden kunnen verbreden tot drie meter (de limiet lag voorheen op twee meter). Ook studiekosten en grondverwervingskosten zijn nu subsidieerbaar. “Talrijke fietsprojecten worden vandaag op de lange baan geschoven omdat daarvoor een dure onteigening nodig is. Daar passen de nieuwe regels dus een mouw aan”, verklaart de minister.
 
Dankzij de nieuwe subsidieregels moet ook het Fietsfonds voor de lokale besturen voortaan elk jaar helemaal benut worden. “Ik wil niet meer blijven zitten met dit geld. Gemeenten hebben nu geen enkel excuus meer om fietsinvesteringen uit te stellen”, besluit Weyts.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Zeven projecten geselecteerd voor steun duurzame herinrichting van Leefbuurten

Zeven projecten geselecteerd voor steun duurzame herinrichting van Leefbuurten

In februari lanceerden het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur de oproep ‘Leefbuurten’. Uit veertien inzendingen werden nu zeven ambitieuze projecten geselecteerd. De steden en[…]

Trajectcontroles op twintig nieuwe locaties in Vlaanderen

Trajectcontroles op twintig nieuwe locaties in Vlaanderen

SERV stelt vragen bij Vlaamse ambities voor emissievrij transport

SERV stelt vragen bij Vlaamse ambities voor emissievrij transport

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Meer artikels