Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Lokale besturen krijgen meer geld

Lokale besturen krijgen meer geld

De Vlaamse regering houdt niet alleen vast aan de groei van het Gemeentefonds met 3,5% per jaar, het nieuwe regeerakkoord voorziet ook in extra middelen voor de pensioenen en voor de financiering van open ruimte. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn de lokale besturen blij met deze bijkomende financiële ademruimte, maar willen ze  op korte termijn wel weten wat ze hiervan al mogen inschrijven voor hun meerjarenplan 2020-2025.

Het Vlaamse regeerakkoord stelt dat de Vlaamse overheid de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de lokale besturen wil financieren. “Wat 'lokale besturen' precies betekent is nog niet helemaal duidelijk. Gaat het naast de gemeenten en OCMW's ook over OCMW-verenigingen, politiezones of hulpverleningszones? Het is ook onduidelijk hoe deze subsidie precies zal werken, zeker als we weten dat de definitieve responsabiliseringsbijdrage doorgaans pas in september van het volgende jaar bekend is”, zegt VVSG-directeur Jan Leroy.
 
Daarnaast komen er volgens het regeerakkoord ook extra middelen voor open ruimte, maar ook hierover zijn nog geen details bekend. In sommige mediaberichten is sprake van een oplopend bedrag van 23 miljoen € in 2020 naar 124 miljoen € in 2024, maar die cijfers zijn nog niet bevestigd. 
 
Er zou ook 4 miljoen € worden uitgetrokken voor de gemeenten Denderleeuw, Geraardsbergen, Ninove en Zottegem, maar wie wat krijgt is evenmin bekend. In de begrotingstabellen die op 7 oktober werden gepubliceerd, is sprake van extra middelen voor de lokale besturen (zonder de groei van het Gemeentefonds) van 170,2 miljoen € in 2020. Dat bedrag zou stijgen naar 415 miljoen € in 2024.
 
“Voor de lokale besturen zijn deze bijkomende miljoenen natuurlijk heel erg welkom. Echt bruikbaar worden ze echter pas wanneer gemeenten en OCMW’s deze bedragen ook mogen opnemen in hun meerjarenplanning 2020-2025 die ze momenteel afronden. De VVSG heeft er bij de nieuwe Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en bij het Agentschap Binnenlands Bestuur op aangedrongen om hierover op korte termijn duidelijkheid te verschaffen”, besluit Jan Leroy.
 
“Dat de Vlaamse overheid zal tussenkomen in de pensioenfactuur van de lokale pensioenen is een belangrijke erkenning voor het pensioenprobleem. We verwelkomen iedere inspanning op dit vlak. Maar de totale pensioenfactuur voor de lokale besturen bestaat vandaag voor 74% uit een steeds stijgende basisbijdrage, de rest is responsabiliseringsbijdrage. Iets meer dan twee op de vijf gemeenten betaalt nu een responsabiliseringsbijdrage en zou de nieuwe Vlaamse subsidie krijgen, al stijgt dat aantal tot twee op drie tegen 2024. We rekenen op de belofte van minister-president Jan Jambon om mee te ijveren voor een fundamentele pensioenhervorming op het federale niveau”, zegt VVSG-voorzitter Wim Dries.

Fusies

Intussen is ook geweten dat de Vlaamse regering geen verplichte fusies tussen de gemeenten wil doorvoeren. De bestaande vrijwillige fusies worden voortgezet en dat ook de uitdrukkelijke vraag van de VVSG. “Fusies zijn voor ons nooit een fetisj geweest. Er is nood aan meer regionale samenwerking en die moet van onderuit groeien. De ervaringen van de gemeenten die in de voorbije legislatuur fuseerden zullen daarbij helpen. Het is goed dat de Vlaamse regering deze werkwijze erkent. Voor de VVSG is het een illusie te denken dat een grote gemeente altijd goedkoper en beter kan besturen, net zoals het een misvatting is dat een kleine gemeente geen sterk beleid zou kunnen voeren of niet dicht bij zijn inwoners zou staan”, besluit Wim Dries.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Online tool informeert over inname van open ruimte

Online tool informeert over inname van open ruimte

De Vlaamse provincies lanceren een nieuw rapport met cijfers over het gebruik van de ruimte via de online tool provincies.incijfers.be. Iedereen kan er informatie over open ruimte en ruimtebeslag, (toegankelijke) groene ruimte, bebouwingsgraad,[…]

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Meer artikels