Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Logistieke wereld klaagt over mobiliteitsproblemen en chauffeurstekort

Logistieke wereld klaagt over mobiliteitsproblemen en chauffeurstekort

Feproma-voorzitter Frank Van Zeebroeck wees tijdens de algemene vergadering van zijn federatie op de kansen die EDI, e-commerce en datamining, innovatie en BIM zijn sector bieden.

Mobiliteit stond centraal tijdens de algemene vergadering van Feproma, een gezamenlijke activiteit met de Fema-leden, op woensdag 13 juni in de gebouwen van de Distrilog Group in Willebroek. Vooral de tijdrovende files en het steeds prangender tekort aan chauffeurs baren de sector zorgen.

“We houden deze bijeenkomst niet toevallig bij een grote logistieke groep; we worden immers elke dag geconfronteerd met het mobiliteitsvraagstuk. Onze moeizame mobiliteit is een doorn in het oog en zorgt dagelijks voor problemen. De Antwerpse Kennedytunnel bevindt zich op amper 22 km van Willebroek, maar het neemt vaak zeer veel tijd in beslag om die kleine afstand af te leggen. Tot de thema’s voor 2018/2019 behoren het herstel van de bouwactiviteiten (renovatie lost de verwachtingen niet in), de deloyale concurrentie en de sociale dumping, de druk op de prijzen, het betaalbaar houden van nieuwe woningen (steunbeleid van de overheid), het stappenplan voor de renovatie van woningen om de klimaatdoelstellingen te halen, de noodzakelijk blijvende energiepremies, de aanpak van de mobiliteit en het multimodale goederenvervoer, de plicht voor de overheid om het gebouwenpark te moderniseren en energiezuinig te maken, het duurzaamheidsbeleid op gebouwenniveau (EPD’s of Environmental Product Declarations) en competitieve energieprijzen voor producenten. We hebben bovendien aandacht voor EDI (Electronic Data Interchange), een standaard voor de elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten als orders, rekeningen en bepaalde berichten of bevestigingen. We onderhandelen ook om een standaard voor onze bouwwereld te realiseren; rond deze tijd is hierover een eerste vergadering gepland. Daarnaast groeit e-commerce heel snel: in 2017 spendeerden we via e-commerce reeds 10 miljard € of 17% van al onze uitgaven in België. Innovatie voor producenten en de handel is noodzakelijk om te groeien. En tot slot wordt met BIM een digitaal model en een nieuwe manier van plannen en werken op de bouwwerven geïntroduceerd die een meerwaarde creëert voor de architect en de aannemer, al lopen we hierbij wel wat achterop tegenover Nederland”, verklaarde Feproma-voorzitter Frank Van Zeebroeck.

Luc Serrien, marketing & dealer development manager van DAF Trucks België, merkte op dat Distrilog een klant is van zijn werkgever. “Ons bedrijf bestaat negentig jaar, sinds 1928. Concessiehouder Aerts Trucks nv legt de laatste hand aan een nieuwe infrastructuur die eind juni opent. En de nieuwe CF en XF werden uitgeroepen tot International Truck of the Year 2018”, deelde hij trots mee.

Bakstenen

Leo Salaerts, ceo van Distrilog, belichtte de logistieke uitdagingen voor de handel. “Deze streek is van oudsher een baksteenstreek en ik heb wel wat connecties in de baksteenwereld. Zo omvatte mijn eerste transport het laden van bakstenen in 1972 in Rumst voor mijn toekomstige schoonvader”, herinnerde hij zich.

De Distrilog Group telt drie poten: transport, opslag en logistiek. “Colfridis, gespecialiseerd in het verdelen van diepgevroren en verse goederen, is een acquisitie van eind 2016.  Op logistiek vlak is een warehouse of magazijn een powerhouse. Met de jaren zijn we inzake bedrijfsoppervlakte nummer 4 in België geworden met 450.000 m² op verschillende sites. 50% van onze omzet komt van de behandeling, verpakking en opslag van goederen. We hebben 950 werknemers in de logistiek en zijn vooral ingeplant in Vlaanderen in de regio Gent-Antwerpen-Brussel: in Willebroek (126.000 m²; FMCG of Fast Moving Consumer Goods, food en DIY), Gent (22.000 m²; smeermiddelen), Bornem (17.000 m²; farmaceutica), Aarschot (8.500 m²; food), bij Antwerp Total (7.500 m²; industrieel), Colfridis (61.000 m²; FMCG, food, pet), in Olen (10.000 m²; FMCG), Puurs (10.000 m²; e-com), Vilvoorde (78.000 m²; FMCG) en bij Forlog (48.000 m²; FMCG, DIY). Wat de interne logistiek met toegevoegde waarde aangaat, goederen die standaard uit het buitenland komen, opereren 120 voltijdse equivalenten (FTE’s) op twintig productielijnen en werken we samen met drie beschermde werkplaatsen die permanent in house aanwezig zijn”, legde Leo Salaerts uit.

 “We betalen 676 miljoen € aan wegentaks, die niet meer is dan een platte belasting die in de grote kas gaat”, betreurde Leo Salaerts, ceo van Distrilog.

Forwarding werd drie jaar geleden geacquireerd. “Distrilog behandelt 12.600 containers of meer dan vijftig containers per dag in import en export, goed voor 8% van onze omzet. We hebben een VGM-certificaat (Verified Gross Mass), beschikken over Track & Trace om containers te volgen en doen ons eigen transport. We zijn pakweg de zesde vervoerder in België en halen uit transport 42% van onze omzet. We trachten nog altijd te werken met eigen, in ons land ingeschreven chauffeurs (we hebben ook geen buitenlandse vestiging) en doen veel in consolidatie. Ons transport komt niet leeg terug en we hebben een brede waaier aan diverse klanten”, stipte de ceo van Distrilog aan.

Distrilog Group beschikt over 230 trekkers, 90 distributiewagens en een 15-tal camionetjes. “We moeten steeds meer thuisleveringen doen. Dagelijks passeren hier 5.886 in- en uitgaande palletten op 317 ritten; we werken hier ook 24/24. We opereren tevens met Lean & Green. We hebben twee groepen in België: in Olen, waar jaren geleden een hub werd geopend, en in Willebroek. We zitten dus nooit voor transits met een distributiewagen op de Antwerpse ring. Dit principe hebben we afgekeken vanuit Nederland; jaren geleden zijn we gaan samenwerken met vier familiebedrijven. Dagelijks vertrekken van bij ons nachtshuttles naar Nederland. Je kan ook je zending volgen via internet”, deelde Leo Salaerts mee.

Tot de belangrijkste uitdagingen behoren volgens hem de files, die in Vlaanderen nooit zo zwaar waren als in 2017 (we staan 134.462 uur per dag stil). “België staat op de 46ste plaats inzake het onderhoud van zijn wegen, terwijl Nederland de vijfde plek bekleedt. We betalen 676 miljoen € aan wegentaks, die niet meer is dan een platte belasting die in de grote kas gaat. In mei hadden we drie vakantiedagen en één stakingsdag in Brussel, waardoor we “overliepen” en onze goederen niet meer tijdig ter plaatse kregen. Daarnaast wordt het tekort aan truckchauffeurs, vooral trekkerchauffeurs, steeds nijpender. Tot twee jaar geleden kon Distrilog ook de toevloed aan buitenlandse chauffeurs nog aan, maar sindsdien wordt het moeilijker. En ‘same day delivery’ is in België helemaal niet populair: studies wijzen uit dat het niet belangrijk is dat je goederen morgen brengt, maar wel dat je opdrachtgever zegt wanneer je ze gaat krijgen. Iedereen denkt ook dat alles gratis is, hoewel de kilometerheffing op 1 juli naar omhoog zal geïndexeerd worden”, klaagde de ceo van Distrilog aan.

Zijn groep focust zich op drie grote domeinen: de DIY, de chemie en de industrie en FMCG (waspoeders, koffie), …). “Oorspronkelijk waren we alleen gespecialiseerd in DIY, maar in het voorjaar kan je hiermee niet volgen en in het najaar heb je niks te doen. Jaren nadien zijn we in ‘Chemicals & Industrial’ en in FMCG gestapt, waarbij dit laatste domein doorheen het jaar alleen maar stijgt. In 2017 was retail goed voor 37%, food voor 20%, FMCG en Chemicals voor 9%, Industrial voor 8%, DIY voor 7%,  dranken voor 5%, petcare voor 3% en varia voor 2%. We beschikken in Breendonk over 82 kaaien en 60.000 m². Alles gaat op SSCC (Serial Shipping Container Code), die wordt gebruikt om een logistieke eenheid uniek en eenduidig te identificeren. Dit magazijn is ook BREEAM (zonnepanelen, isolatie, …)”, deelde Leo Salaerts mee. Hij voegde eraan toe dat Distrilog een grote logistieke groep is met het hart en de structuur van een familieonderneming en bv. niet gebonden is aan een private equity fonds.

Construbus

Fema-bestuurder Marnix Van Hoe loofde de goede samenwerking met constructiv en deelde mee dat aan een Construbus wordt gewerkt om op het veld aanwezig te zijn.

Fema-bestuurder Marnix Van Hoe merkte op dat zijn organisatie sinds enkele maanden een LinkedIn-pagina heeft en tot nu toe nog maar 49 volgers telt. Hij loofde de goede samenwerking met constructiv en deelde mee dat aan een Construbus wordt gewerkt om op het veld aanwezig te zijn. Tot slot bedankte hij de toetredende leden en blikte hij vooruit naar de studiereis naar het zestigste Ufemat-congres van donderdag 25 tot zondag 28 oktober in de Portugese hoofdstad Lissabon. “De conferentie zelf vindt plaats in de staatsbank, die over een indrukwekkend auditorium beschikt. Een spreker van de BBC komt er over economische en financiële thema’s en de brexit praten, een vertegenwoordiger van Knauf heeft het eveneens over de brexit en er is een bijdrage over een buying society, niet te verwarren met een aankoopgroep. We bezoeken ook de tegelbakkerij en manufactuur Viuva Lamego in Sintra, waar de Vlaamse tekenaar en schilder Benoît Van Innis zijn monumentale tegelwand schilderde voor het metrostation Maalbeek dat in maart 2016 werd vernield bij een aanslag. ’s Avonds is een ‘Grease’-event in het casino gepland”, kondigde hij aan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Zoals isolatie een woning tegen koude beschermt, zo beschermt zonwering tegen hitte. “In onze buurlanden is dit besef duidelijk doorgedrongen, maar België hinkt achterop. Het lijdt geen twijfel dat zonwering meenemen vanaf de[…]

Tegels en mozaïek blijven populair

Tegels en mozaïek blijven populair

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Internationaal congres over gezonde steden in Brussel

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Nieuw kwaliteitslabel voor professionele tuinaannemers

Meer artikels