Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Liquidatiereserve: enkel voordelen of toch ook nadelen'

Gerelateerde onderwerpen :

Liquidatiereserve: enkel voordelen of toch ook nadelen'

Door nu 10% belasting te betalen, kunt u later de zgn. liquidatiereserve als dividend tegen een lagere roerende voorheffing (rv) laten uitkeren en als liquidatiebonus zelfs zonder rv. Dat klinkt heel goed, maar er zijn ook kanttekeningen.

Een eerste punt is evident, die belastingaanslag is eerder te betalen dan de rv.

Legt u geen liquidatiereserve aan, dan moet de rv op een dividend of de liquidatiebonus pas betaald worden op het moment waarop het dividend of de liquidatiebonus uitgekeerd wordt.

Legt u wél een liquidatiereserve aan, dan betaalt uw vennootschap de afzonderlijke aanslag van 10% op de liquidatiereserve samen met de gewone vennootschapsbelasting voor het jaar waarin de liquidatiereserve aangelegd wordt, ook al wordt de reserve pas veel later uitgekeerd als dividend of liquidatiebonus. Uw vennootschap is het geld voor de aanslag dus veel eerder kwijt dan de rv en kan het dus niet meer investeren of beleggen.

Dit nadeel is eerder beperkt en op zich geen reden om geen liquidatiereserve aan te leggen.

Een tweede kanttekening is de volgende: er is geen recuperatie mogelijk!

Legt u geen liquidatiereserve aan, dan betaalt u bij de vereffening van uw vennootschap sowieso geen belasting als er geen liquidatiebonus is, d.w.z. wanneer de 'overgedragen verliezen' groter zijn dan de positieve reserves.

Legt u wel een liquidatiereserve aan, dan liggen de kaarten anders. Eenmaal uw vennootschap de aanslag van 10% betaald heeft, kan ze die op geen enkele wijze nog terugvragen, ook niet wanneer er uiteindelijk geen liquidatiebonus is.

U legt dus beter geen liquidatiereserve aan als u verwacht dat uw vennootschap de volgende jaren (zware) verliezen zal maken.

Er is nog een derde aandachtspunt, door zo'n liquidatiereserve aan te leggen geniet uw vennootschap minder notionele interestaftrek (NI).

Legt u immers een liquidatiereserve aan, dan moet uw vennootschap behalve de normale vennootschapsbelasting ook de afzonderlijke aanslag van 10% betalen. Ze kan dus minder winst reserveren, heeft een kleiner eigen vermogen en krijgt normaal gezien minder NI.

Legt uw vennootschap echter geen liquidatiereserve aan, dan kan uw vennootschap de volledige winst min de normale vennootschapsbelasting reserveren, dus toevoegen aan het zgn. eigen vermogen. Dat eigen vermogen dient als berekeningsbasis voor de NI. Ook dit nadeel is eerder beperkt.

Ten slotte stelt u zich het best ook de vraag of het aanleggen van een liquidatiereserve wel interessant is voor in het geval een vennootschap aandeelhouder is.

Wordt er, in het scenario dat geen liquidatiereserve wordt aangelegd, een dividend of liquidatiebonus uitgekeerd aan een aandeelhouder die zelf een vennootschap is, dan moet er ofwel geen rv ingehouden worden, nl. bij een participatie van ten minste 10% (art. 106, §6 kb/WIB 92), ofwel kan deze vennootschap de rv verrekenen met de vennootschapsbelasting.

In het andere scenario is er voor de vennootschap-aandeelhouder echter geen vrijstelling noch verrekening mogelijk van de aanslag van 10%. Legt een vennootschap dus een liquidatiereserve aan, dan komt dat de aandeelhouders die zelf vennootschap zijn (bv. een holding) duurder uit dan wanneer er geen liquidatiereserve aangelegd wordt.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels