Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limosa wordt aangepast

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein heeft samen met collega's Peeters, De Block en Borsus aan Europa voorgesteld om de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen aan te passen. De meldingsplicht voor zelfstandigen zal voortaan gelden voor sectoren met een groot risico inzake sociale fraude. Door die aanpassing verzekert ons land het voortbestaan en de ontwikkeling van Limosa.

De Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen is een elektronische meldingsplicht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Zelfstandigen die tijdelijk gedetacheerd worden naar België moeten zich via Limosa registreren. Dezelfde verplichting bestaat voor werkgevers als ze werknemers tijdelijk detacheren naar België. Met deze meldingsplicht is België een voorloper in het in kaart brengen van sociale fraude bij detachering.

De Europese Commissie stelt zich echter vragen bij de Belgische meldingsplicht voor zelfstandigen. In een brief aan de Europese commissaris voor Interne Markt Elzbieta Bienkowska, met kopie aan Commissaris voor Sociale Zaken en Werk Marianne Thyssen, heeft staatssecretaris Bart Tommelein daarom samen met zijn collega-bevoegde ministers Peeters, De Block en Borsus een aanpassing van de meldingsplicht voorgesteld. De algemene meldingsplicht voor zelfstandigen zal worden omgevormd naar een meldingsplicht voor risicogevoelige sectoren op het vlak van sociale fraude (o.a. schijnzelfstandigheid).

'De Europese Commissie bevestigde eerder dat Limosa gerechtvaardigd is in de strijd tegen sociale fraude. In de Europese handhavingsrichtlijn van mei 2014 wordt zelfs expliciet verwezen naar meldingssystemen in de strijd tegen sociale dumping. Met deze beperkte aanpassing conformeren we ons aan de Europese regels en kan ik de verdere uitrol van Limosa op Benelux- en Europees niveau bepleiten. Ik heb dat recent gedaan bij mijn Luxemburgse collega en zal dit volgende week ook doen bij de Nederlandse minister van Werk Lodewijk Asscher', besluit Tommelein.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Langer zelfstandig wonen in hightech woning dankzij technisch woningplan

Langer zelfstandig wonen in hightech woning dankzij technisch woningplan

Een huis of appartement bouwen dat meegroeit met de bewoners is mogelijk dankzij allerlei technische snufjes. Maar hoe zorg je ervoor dat je al van bij het ontwerp rekening houdt met toekomstige technologie? Dat is wat de steden Leuven en[…]

22/09/2020 | ZorgsectorKU Leuven
Lening voor woning stijgt met 20.000 €

Lening voor woning stijgt met 20.000 €

Financiering onroerend erfgoed hertekend

Financiering onroerend erfgoed hertekend

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen