Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limosa wordt aangepast

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein heeft samen met collega's Peeters, De Block en Borsus aan Europa voorgesteld om de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen aan te passen. De meldingsplicht voor zelfstandigen zal voortaan gelden voor sectoren met een groot risico inzake sociale fraude. Door die aanpassing verzekert ons land het voortbestaan en de ontwikkeling van Limosa.

De Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen is een elektronische meldingsplicht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Zelfstandigen die tijdelijk gedetacheerd worden naar België moeten zich via Limosa registreren. Dezelfde verplichting bestaat voor werkgevers als ze werknemers tijdelijk detacheren naar België. Met deze meldingsplicht is België een voorloper in het in kaart brengen van sociale fraude bij detachering.

De Europese Commissie stelt zich echter vragen bij de Belgische meldingsplicht voor zelfstandigen. In een brief aan de Europese commissaris voor Interne Markt Elzbieta Bienkowska, met kopie aan Commissaris voor Sociale Zaken en Werk Marianne Thyssen, heeft staatssecretaris Bart Tommelein daarom samen met zijn collega-bevoegde ministers Peeters, De Block en Borsus een aanpassing van de meldingsplicht voorgesteld. De algemene meldingsplicht voor zelfstandigen zal worden omgevormd naar een meldingsplicht voor risicogevoelige sectoren op het vlak van sociale fraude (o.a. schijnzelfstandigheid).

'De Europese Commissie bevestigde eerder dat Limosa gerechtvaardigd is in de strijd tegen sociale fraude. In de Europese handhavingsrichtlijn van mei 2014 wordt zelfs expliciet verwezen naar meldingssystemen in de strijd tegen sociale dumping. Met deze beperkte aanpassing conformeren we ons aan de Europese regels en kan ik de verdere uitrol van Limosa op Benelux- en Europees niveau bepleiten. Ik heb dat recent gedaan bij mijn Luxemburgse collega en zal dit volgende week ook doen bij de Nederlandse minister van Werk Lodewijk Asscher', besluit Tommelein.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af