Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limieten voor schadelijke substanties uit bouwproducten

Limieten voor schadelijke substanties uit bouwproducten

Er werden limieten vastgelegd voor het acceptabele niveau van de uitstoot van schadelijke substanties uit bouwproducten voor gebruik door toezichthouders en fabrikanten om alle betrokkenen te beschermen tegen mogelijke gezondheidsrisico's. Een nieuwe website www.eu-lci.org met tekst en uitleg over de aanbevolen limiet¬waarden staat nu online. Als leden van de werkgroep Lowest Concentration of Interest (EU-LCI) hebben onderzoekers van de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuwe procedure die bedoeld is om opgenomen en toegepast te worden in heel Europa.

De bezorgdheid over de impact van de ondermaatse luchtkwaliteit in kantoren, scholen en woningen op onze gezondheid is de jongste jaren toegenomen. Men is voornamelijk bezorgd over vluchtige organische stoffen (vos). Sommige stoffen zijn gevaarlijk voor de menselijke gezondheid of brengen schade toe aan het milieu. Deze stoffen komen vrij door een breed scala aan bouwproducten, meubels en consumentenproducten, evenals uit andere bronnen, zoals het roken van tabak en de groei van schimmel in vochtige ruimtes.

De behoefte om producten te evalueren om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor moderne overdekte omgevingen en dat ze geen chemische stoffen vrijgeven die schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid wordt beschouwd als een hoge prioriteit van de Europese Commissie en nationale overheden. Het is ook een cruciale factor bij de beoordeling van producten op duurzaamheid.

'We spenderen veel tijd binnenshuis en de kwaliteit van de lucht die we inademen is van cruciaal belang om productief te kunnen functioneren en om ervoor te zorgen dat onze gezondheid niet in het gedrang komt. Door de vooruitgang in de bouwindustrie, die zorgt voor een betere energie-efficiëntie in gebouwen, is een toename vastgesteld in luchtdichte constructies. Hierdoor is het noodzakelijk om de bronnen van binnenluchtverontreiniging te reduceren', aldus Derrick Crump, directeur van de Universiteit van Cranfeld..

In heel Europa zijn verschillende regelingen getroffen om de productuitstoot te evalueren, maar die verschillen van land tot land. Het is de bedoeling dat de nieuwe methode een consistente Europese aanpak zal bieden, met inbegrip van de basis van de etikettering van producten in de toekomst om de te verwachten impact op de luchtkwaliteit in gebouwen aan te tonen, evenals elk mogelijk risico voor de gezondheid die ermee wordt geassocieerd.

Overheden in België en Duitsland zijn reeds overeengekomen om deze limieten, die de bevolking moeten beschermen tegen gezondheidsrisico's, in te voeren. In België zijn deze limieten opgenomen in het koninklijk besluit van 8 mei 2014, waarin drempelwaarden voor de uitstoot van bouwproducten naar het binnenmilieu werden vastgelegd. Het koninklijk besluit trad op 1 januari 2015 in werking voor een eerste belangrijke groep van bouwproducten, namelijk materialen voor vloerbedekking. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af