Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limburgse woningbouw beleefde in 2015 een historisch dieptepunt

In vergelijking met de afgelopen jaren werden in Limburg nog nooit zo weinig nieuwe huizen en flats vergund als tijdens de eerste acht maanden van 2015: tegenover de periode 2008-'14 gaat het om 38% minder nieuwe flats en 20% minder nieuwe huizen. Tegelijk daalde het aantal woningrenovaties. Alleen het vergunde volume voor niet-woongebouwen deed het beter: dat lag in 2015 13% hoger dan gemiddeld tijdens de voorbije zeven jaar. De Confederatie Bouw Limburg smeekt om een dringend herstel van de woningbouw.

De afname van de woningbouw in 2015 is een algemeen Vlaams fenomeen, maar is meer uitgesproken in Limburg. In Vlaanderen daalde het aantal woningrenovaties in vergelijking met de voorbije zeven jaar immers slechts met 1% tegenover - 9% in Limburg, kromp het aantal vergunde nieuwe huizen met 12% (tegenover - 20% in Limburg) en verminderde het aantal vergunde nieuwe flats met 3% (tegenover liefst - 38% in Limburg). De evolutie van het aantal renovaties moet echter genuanceerd worden, want het totale aantal (vergunde en niet-vergunningsplichtige) renovaties is in het vooruitzicht van het verstrengde btw-toepassingsgebied eind 2015 toegenomen.

Nood aan 27.000 extra woningen tegen 2030

Nochtans blijft de bouw van nieuwe woningen in Limburg noodzakelijk want ook in de oostprovincie blijft het aantal gezinnen volgens de prognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering stijgen: vooral van 2015 tot 2020 (met ongeveer 11.000), met zowat 9.000 van 2020 tot 2025 en nog met bijna 7.000 van 2025 tot 2030. Vermits het aantal gezinnen gedurende de volgende vijf jaar het sterkst stijgt en elk bijkomend gezin recht heeft op een eigen woning, moet zeker de nieuwbouw zich voort kunnen ontwikkelen. Bij deze prognoses heeft de studiedienst bovendien nog geen rekening gehouden met de recente toename van het aantal asielzoekers.

Het vergunde volume niet-woongebouwen (o.m. voor handel, kantoren, landbouw en industrie) daalde vorig jaar in Vlaanderen met 1% in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije zeven jaren. In Limburg daarentegen steeg dit vergunde volume met liefst 13%. De recentste conjunctuurenquête van Voka toonde trouwens aan dat bedrijven opnieuw investeren, wat goed nieuws is voor de niet-residentiële sector.

Steeds minder gemeentelijke aanbestedingen

Het aantal gemeentelijke aanbestedingen blijft in Limburg voort krimpen. In 2012 was dat aantal er al geslonken met 16% in vergelijking met 2011 en in 2013 verminderde het nog eens met 25%, in 2014 met 3% en in 2015 (op basis van de cijfers voor de eerste elf maanden) met 1%. Een belangrijk aandeel van de gemeentelijke investeringen heeft betrekking op infrastructuurwerken. Vooral wegenbouwfirma's lijden dus onder deze dalende gemeentelijke investeringen, temeer daar zij weinig heroriënteringsmogelijkheden hebben naar private opdrachtgevers.

Daarom is het belangrijk voor de Limburgse (wegen)bouw dat dringend werk wordt gemaakt van een aantal grotere infrastructuurwerken waarvaan een grote behoefte bestaat, maar die niet in uitvoering geraken; denk maar aan de noord-zuid verbinding, de verbreding van de E313 en de IJzeren Rijn.

Een belangrijk aandeel van de gemeentelijke investeringen heeft betrekking op infrastructuurwerken.

Fors minder bouwarbeiders

Het herstel van de bouw is ook van groot belang voor de tewerkstelling. Van oktober 2011 tot oktober 2015 gingen in de Limburgse bouw 1.433 jobs voor bouwarbeiders teloor, mede door de concurrentie van buitenlandse firma's. Het zal er dus ook in Limburg op aan komen om de bouwactiviteit weer aan te zwengelen en tegelijk werk te maken van eerlijke concurrentieverhoudingen, conform het actieplan dat werkgevers- en werknemersorganisaties hiertoe hebben afgesproken samen met de federale regering.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt