Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limburgse wegenbouwers willen gelijkmatige spreiding van gemeentewerken

Limburgse wegenbouwers willen gelijkmatige spreiding van gemeentewerken

“Het lijkt niet altijd goed door te dringen tot de arbeidsmarkt dat de wegenbouw mooie en goede jobs aanbiedt”, constateerde Leo Janssen, voorzitter van VlaWeBo Limburg.

De straks verkozen nieuwe burgemeesters en schepenen moeten werk maken van een meerjarenplanning waarbij gemeentelijke investeringen gelijkmatig gespreid worden. Daarnaast dreigt het nijpende tekort aan kwalitatieve arbeidskrachten en competentie de groei van de wegenbouwsector te stremmen. Dat stelde voorzitter Leo Janssen tijdens de jaarvergadering van de Vlaamse Wegenbouwers afdeling Limburg vzw (VlaWeBo Limburg) op maandagavond 11 juni in de Tiendschuur Herkenrode in Kuringen, die werd bijgewoond door zowat 300 genodigden. Hij noemde dit grootste Limburgse netwerkevent voor de wegenbouw het hoogtepunt van het werkjaar.

“Tijdens de vorige jaren hadden we steevast een spreker en meestal was dat uitermate inspirerend. Dit jaar willen we echter eens breken met deze traditie. Onze jaarvergadering is een succes vanwege de grote opkomst uit alle hoeken van onze wegenbouwsector omdat er naar uitgekeken wordt om aanwezig te zijn en omdat je er informeel mensen kan spreken die je anders niet of niet gemakkelijk kan treffen. Dat is steeds de betrachting geweest van ons VlaWeBo-netwerkmoment. Uiteraard blijven VlaWeBo Limburg en VlaWeBo over heel Vlaanderen zich voort inzetten voor de vele knelpunten en uitdagingen waarmee de sector te maken heeft en voor de verdediging van de belangen van onze leden en ons beroep”, stelde hij.

Leo Janssen bedankte tevens uitdrukkelijk de opdrachtgevers en alle partners en organisaties die wegenbouwers de kans bieden om overleg te hebben over hun pijnpunten en samen naar oplossingen te zoeken.

“We zitten weer in een verkiezingsjaar. We hadden het de voorbije maanden en hebben het vandaag nog steeds goed druk. Ook in deze tweede helft van de bestuursperiode van de gemeenten zagen we immers het volume van gemeentewerken weer aantrekken. In oktober vinden de lokale verkiezingen plaats en tegen dan moeten willens nillens heel wat bouwwerven klaar zijn”, besefte de voorzitter van VlaWeBo Limburg.

Hij merkte op dat de media traditiegetrouw ver vóór de verkiezingen al de link leggen met wegenwerken. “Zo konden we eind vorig jaar weer berichten lezen als: “Verkiezingen maken wegenwerken duurder” en “Kermis voor de wegenbouwsector”. Voor ons is en was het echter allerminst een kermis! Onze sector is uit een diep dal aan het kruipen. In de jaren na de verkiezingen verminderden de gemeentelijke opdrachten met één derde en viel het investeringspeil daarna voort terug tot de helft. En als de gemeenten op de rem staan, heeft dat nog een belangrijk bijkomend hefboomeffect omdat zij tussenkomende partij zijn in gecombineerde dossiers met andere opdrachtgevers. Ditmaal kwam daar nog een ruimere algemene economische crisis bovenop. Er speelt nu eenmaal de wet van vraag en aanbod. De inschrijvingsprijzen kwamen in een neerwaartse spiraal terecht en we hebben allemaal de tering naar de nering gezet in onze bedrijven, investeringen uitgesteld, ontslagen en afvloeiingen doorgevoerd, … We hebben een paar heel slechte jaren achter de rug”, blikte de voorzitter van VlaWeBo Limburg achterom.

Verteringsproces

Hij bekeek ook hoe het gaat met onze bedrijven. “Intussen lijkt de verbetering ingezet. Ieder voor zich zal ook wel een balans opmaken van de voorbije jaren. Voor sommigen zal het verteringsproces van die veel te lage prijzen trager gaan dan voor anderen. Sommigen zijn nu nog werken aan het uitvoeren met veel te lage eenheidsprijzen. Maar als ondernemers zijn we van nature optimistisch en kijken we uiteraard vooruit. De trend lijkt gekeerd en het prijsniveau heeft zich weliswaar hersteld, maar niet meer dan tot op het niveau van vóór de crisis. We trachten nu weer op te bouwen en moeten de jobs die verloren zijn gegaan opnieuw invullen. Maar hier wringt het schoentje: er is in onze sector een enorm gebrek aan kwalitatieve arbeidskrachten en beschikbare competentie op alle niveaus, zelfs in die mate dat het vandaag onze groei beperkt en afremt”, merkte Leo Janssen op.

Fier

Hij stelde vast dat niet altijd goed lijkt door te dringen tot de arbeidsmarkt dat de wegenbouw mooie en goede jobs aanbiedt. En wat zwaar werk betreft zijn wegenbouwbedrijven tegenwoordig goed uitgerust met de modernste technieken en machines. “Opleidingen bieden kansen en aanbod in overvloed en de weg naar digitalisering ligt voor ons. Onze mensen bouwen samen aan infrastructuur en creëren de leefomgeving van morgen. Dat is iets om fier op te zijn”, beklemtoonde hij.

“We kijken zoals gezegd vooruit. Onze bedrijven moeten flexibel zijn en kunnen omgaan met een schommelende conjunctuur, waarbij wij zelf verantwoordelijk zijn voor de prijszetting. Maar daar is in de eerste plaats een stabiele markt voor nodig”, begreep Leo Janssen.

Daarom richtte hij zich in het bijzonder tot de lokale mandatarissen. “Vandaag beloven jullie allemaal aan jullie toekomstige kiezers veilige wegen en fietspaden en een goed onderhouden leefomgeving en infrastructuur. Enquêtes leren dat die aspecten inderdaad hoog op de verlanglijst van de inwoners van jullie gemeenten staan. Wij vragen dat jullie de daad bij het woord voegen en dat na de bestuurswissel in oktober wordt vermeden dat wegen- en infrastructuurwerken opnieuw ‘on hold’ worden gezet en stilvallen. Lokale overheidsinvesteringen maken zowat 50% uit van onze overheidsopdrachten en zijn van groot belang voor de continuïteit in onze sector. Ook rioleringswerken van andere opdrachtgevers zijn dikwijls afhankelijk van het gemeentelijke deel”, stipte de voorzitter van VlaWeBo Limburg aan.

“Door te werken met een meerjarenplanning zouden de pieken en dalen van de gemeentelijke investeringen toch noemenswaardig afgevlakt worden? Meteen is dan niet langer een polemiek nodig over al of niet dure wegenwerken en over te veel hinder door een concentratie van bouwwerven en een gebrek aan afstemming van wegenwerken”, stelde hij.

Kredieten

De afwezigheid van continuïteit en de ongelijkmatige spreiding van het werkvolume blijft volgens hem immers één van de grootste moeilijkheden in de bedrijfsvoering van een wegenbouwbedrijf. “We blijven hiervoor niet alleen aan de gemeenten maar aan alle opdrachtgevers prioritaire aandacht vragen. Voorts gaan we uit van quasi gelijkblijvende gewestelijke wegenkredieten van AWV Limburg alsook voor rioleringsopdrachten van Infrax en Aquafin. Deze laatste heeft de doelstelling herhaald om in 2018 onverminderd 160 miljoen € aan te besteden”, meldde de spreker.

“Werken aan een evenwicht tussen uitvoering en beleid” was de titel op de uitnodiging voor deze samenkomst. “Dat is een bekommernis en een betrachting voor ons allen. Het is vandaag geen thema op zich, maar we zien het wel als een ruimer streefdoel waarvoor we aandacht vragen aan alle actoren uit onze sector, bv. bij de werkzaamheden voor de herziening van het Standaardbestek 250 die zijn gestart. Het zou mooi zijn dat de beslissingen inzake bestekvoorschriften en eisen voortdurend aan dit evenwichtsprincipe worden afgetoetst. Ik wil trouwens onze leden vragen om hun opmerkingen op de huidige teksten van het SB250 te melden aan VlaWeBo”, opperde hij.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS organiseerde op woensdag 6 oktober in samenwerking met Starring Jane een inspiratiediner met als thema de digitale transformatie in de bouw. Onder de genodigden tal van bekende gezichten die de bouwsector in België mee vorm geven. Doel[…]

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

Wie worden de winnaars van de tweede editie van de Belgian Construction Awards?

Wie worden de winnaars van de tweede editie van de Belgian Construction Awards?

Meer artikels