Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Limburgse Noord-Zuidverbinding blijft kampen met procedures

De mogelijke vernietiging dreigt voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) en het plan-mer (de milieueffectrapportage bij ruimtelijke plannen) voor de realisatie van het ontbrekende deel van de Noord-Zuidverbinding N74 in Limburg. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege, minister van Openbare Werken Ben Weyts en minister-president Geert Bourgeois kregen in het Vlaamse parlement heel wat kritische vragen over het dossier, dat nu alweer dreigt te mislukken of in het beste geval vertraging oploopt.

De realisatie van de Noord-Zuidverbinding in Limburg staat in het regeerakkoord vermeld als een 'missing link' die zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd. Vlaams minister Ben Weyts heeft reeds 45 miljoen ' uitgegeven voor onteigeningen en er zijn goede natuurcompensaties voorzien. Nu zou in het dossier een verkeerde VEN-kaart (Vlaams Ecologisch Netwerk) terechtgekomen zijn, waardoor wellicht het hele grup en het plan-mer onderuit kunnen worden gehaald.

Over de aanleg van het ontbrekende stuk van de Noord-Zuidverbinding wordt al veertig jaar gediscussieerd. Het sluitstuk van deze verkeersader is onontbeerlijk voor Limburg. Enkele parlementsleden, waaronder Jos Lantmeeters, Marino Keulen en Lode Ceyssens, vinden het onbegrijpelijk dat in een zodanig lang aanslepend dossier, waarvoor studiebureaus werden betaald en talrijke administraties hebben geadviseerd, dergelijke fouten worden gemaakt. De tegenstanders van de Noord-Zuid-verbinding krijgen door de blunder nieuwe munitie aangereikt, die de hele procedure ernstig zou kunnen vertragen of zelfs stilleggen.

'Wat het gebruik van een foute kaart in dit dossier betreft, vinden we allemaal dat het onbegrijpelijk en onvoorstelbaar is dat zoiets kan gebeuren. Ik stel vast dat verschillende diensten over verschillende legislaturen heen, nu naar elkaar kijken: Ruimte Vlaanderen, Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), Bestuurszaken, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de MER-cel en studiebureaus. Iedereen beweert dat het anderen zijn die een fout hebben gemaakt. Dit is onaanvaardbaar en bijzonder ernstig. Er is een onderzoek aan de gang om na te gaan wat er fout is gelopen. We moeten vooral vermijden dat dergelijke zaken in de toekomst nog kunnen gebeuren', verklaart Joke Schauvliege.

Een tweede aspect is echter wat nu de gevolgen zijn voor de Noord-Zuidverbinding en voor het grup dat de Vlaamse regering heeft aangenomen. Het feit dat het om een verkeerde kaart gaat, is één van de elementen die niet als hoofdargument maar toch terloops worden aangehaald in de vernietigingsprocedure die tegenstanders hebben aangespannen voor de Raad van State.

'We zijn ervan overtuigd dat in de beslissing van de Vlaamse regering m.b.t. de conclusie en de compensaties voldoende rekening wordt gehouden met de VEN-gebieden en dat de gevolgen van het feit dat een foute kaart werd gebruikt dus minimaal zijn. Zelfs de Milieukoepel Limburg vermoedt dat dit argument niet doorslaggevend zal zijn in de procedure. Op dit moment worden die argumenten verzameld. We zullen ons verdedigen voor de Raad van State in de hoop en de overtuiging dat het grup voor de Noord-Zuidverbinding kan doorgaan', aldus nog minister Schauvliege.

De leefbaarheid van de woonkernen in Houthalen en Helchteren dreigt te versmachten.

Marino Keulen stelt dat, indien het ontbrekende gedeelte van de Noord-Zuidverbinding in juni 2019 niet gerealiseerd is, de Vlaamse regering en bij uitbreiding alle verkozenen een geloofwaardigheidsprobleem hebben. 'De aanleg van deze 'missing link' is al zo lang aangekondigd. Mensen staan daar al vier decennia in de file. De leefbaarheid van de woonkernen in Houthalen en Helchteren dreigt te versmachten. Dit moet eindelijk eens gedaan zijn', aldus Keulen.

Vlaams parlementslid Lode Ceyssens sluit zich daarbij aan en dringt aan om nu al een aantal doorstromingsmaatregelen te nemen, in afwachting van de definitieve werkzaamheden. Ben Weyts laat weten dat daaraan reeds volop wordt gewerkt, maar dat sommige maatregelen vertraging oplopen door lokale acties en procedureslagen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen